Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Introduktionsstilling Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Grindsted Sygehus

  • Region Syddanmark
  • 7100Grindsted,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

En stilling som introduktionslæge i arbejdsmedicin ved Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling i Grindsted er ledig til besættelse d. 1. marts 2023. Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling har regional funktion i den vestlige del af Region Syddanmark for arbejdsmedicinske og arbejdspsykologiske ambulant udredning af patienter samt almene arbejds- og miljømedicinske rådgivningsspørgsmål. Vi er en solid stab af erfarne speciallæger, psykologer, socialrådgiver og administrative medarbejdere. Afdelingens hovedopgave er at virke forebyggende inden for det arbejdsmedicinske område gennem klinisk undersøgelse af enkeltpersoner eller gruppeundersøgelser, information, rådgivning, undervisning og forskning. Afdelingen har gruppebaserede forløb for patienter med symptomer på arbejdsrelateret stress. Forskning og udvikling vægtes højt med henblik på at skabe evidensbaseret grundlag for rationel forebyggelse. Vi tilbyder dig at blive del af et godt arbejdsmiljø, der er præget af høj faglighed, gode samarbejdsrelationer og humor. Vi arbejder med fokus på at skabe værdi for patienten og respekt for mennesket. Ved patientundersøgelsen er der tid til grundig udredning og rådgivning. Der er mulighed for flextid/hjemmearbejdsdag. Du kan forvente, at vi tager godt imod dig, og at du vil blive sat godt ind i dine arbejdsopgaver igennem et introduktionsprogram. Mere om afdelingen Mere om arbejdsmedicin Kvalifikationer: Tilladelse til selvstædigt virke som læge. Bemanding: Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling har aktuelt et personale bestående af 4 overlæger, 2 afdelingslæger, 2 uddannelseslæger, 3 psykologer, 1 socialrådgiver samt et sekretariat med 3 sekretærer og 1 administrativ medarbejder. Ansættelsesvilkår: Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Til ansatte i introduktionsstilling ydes et lokalt aftalt uddannelsestillæg på kr. 20.000 i årlig grundbeløb pr. 31. marts 2000-niveau Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende cheflæge Lars Skadhauge tlf. 79183562 eller uddannelsesansvarlig overlæge Gert Thomsen 79182288. Ansøgningen skal være os i hænde senest søndag d. 22. januar 2023. Jobsamtaler vil blive afholdt onsdag d. 25. januar 2023.