Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistent til Sengeafsnit for Lungesygdomme, Medicinsk Afdeling

  • Region Midtjylland
  • Hospitalsparken 15,7400Herning,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Regionshospitalet Gødstrup VI SØGER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER TIL LUNGEHOLDET I Sengeafsnit for Lungesygdomme søger vi social- og sundhedsassistenter til faste stillinger og vikariater med mulighed for fastansættelse. Vi søger social- og sundhedsassistenter til: ·         Faste stillinger som udgangspunkt på 37 timer ugentligt fra 1. marts 2023 eller efter aftale. ·         Vikariater som udgangspunkt på 37 timer ugentligt fra 1. marts  2023 eller efter aftale. Mulighed for efterfølgende fastansættelse. Stillingerne er med skiftende vagter – primært dag/aften evt. på sigt dag/nat - samt weekendvagt hver 3. weekend (8 timers vagter). Der vil i gennemsnit blive tale om ca. 6 vagter pr. 4 uger. Ønsker du overvægt af aften- eller nattevagter, er du velkommen til at beskrive dette i din ansøgning. Lidt om Sengeafsnit for Lungesygdomme Sengeafsnit for Lungesygdomme er en del af Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Gødstrup. Lungesygdomme omfatter et sengeafsnit samt to klinikker (dagafsnit). I Sengeafsnit for Lungesygdomme varetager vi udredning, behandling, pleje og rehabilitering af patienter med lungemedicinske sygdomme, hovedsageligt lungecancer og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) på specialiseret niveau. Vi har 18 sengepladser og 2 daghospitalspladser. Vi er et afsnit, der tilbyder flere forskellige specialebehandlinger, her kan nævnes: NIV, Highflow, forskellige drænbehandlinger - heriblandt topaz og meget mere! Du får således gode muligheder for at arbejde i dybden på et højt specialiseret område - i det tempo, du er klar. Vi er innovative - og tør gå forrest i afprøvningen af nye tiltag. Derfor har vi for nylig ansat udskrivelseskoordinatorer - fordi vi VIL være de bedste til at udskrive og sikre, at vores patienter oplever det gode sammenhængende forløb. Vi har som noget nyt også åbnet et korttidsafsnit på etagen! Vores vision - og kendetegn: ·         At gensidig anerkendelse, viden- og erfaringsdeling samt kontinuitet og kvalitet er en naturlig del af hverdagen. ·         Sygeplejen er organiseret som tildelt patientpleje - med tilknytning til eget team. ·         Sikker guidning ind i specialet. ·         Ugentlig undervisning i specialespecifikke emner - og andre emner der optager os. ·         Etisk refleksion med ekstern konsulent, hvor der tages udgangspunkt i oplevelser fra daglig praksis. ·         Et godt arbejdsmiljø, hvor kollegaer respekterer, anerkender og interesserer sig for hinanden. ·         Et konstruktivt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med tværfaglige konferencer. Alle patienter skal føle sig godt behandlet hos os - uanset om de oplever akut forværring i deres kroniske sygdom, oplever massiv åndenød, er angste, kommer til udredning for cancersygdom eller er i deres sidste levedøgn . Vi lægger vægt på, at vores nye kollega kan bidrage med følgende kvalifikationer: ·         Lyst til at blive skarp eller skarpere inden for lungespecialet. ·         Lyst til et job, der vil give dig et fagligt boost. ·         Gode samarbejdsevner og evne til at arbejde i teams. ·         Gode kommunikationsevner med forståelse for patienternes individuelle behov. ·         Trives i en hverdag med skiftende patientkontakter, og hvor det gode patientforløb er i centrum. ·         Godt humør og overskud til hverdagens mange udfordringer og fleksibel tilgang til arbejdets tilrettelæggelse ud fra afsnittets opgaver. ·         Behersker IT på brugerniveau. Vi tilbyder dig: ·         Et mangfoldigt afsnit, hvor opgaverne er afvekslende. Vi arbejder både for at redde liv - og for at sikre, den sidste del af livet bliver som patienten og pårørende måtte ønske det. ·         Et speciale, hvor der kontinuerligt er et stort fokus på forbedring af patientforløbene. ·         En hverdag med fokus på kvalitet og udvikling, hvor du vil få mulighed for valg af ansvarsområde efter interesse f.eks. NIV, KOL og palliation. ·         Et afsnit, hvor vi er gode til at modtage nye kollegaer både nyuddannede og erfarne. ·         Et afsnit, hvor vi er gode til mange ting - og gør os særligt umage for at være de BEDSTE til lungemedicin. ·         Et afsnit, der prioriterer efter- og videreuddannelse. ·         Et afsnit, hvor vi handler på de udfordringer, vi møder og tilpasser arbejdsgange, så de giver mening for patienter og personale. ·         Et afsnit, hvor både arbejdsmiljørepræsentant og leder er uddannet sundhedsfaglig coach, og hvor vi derfor kan tilbyde dig coaching-samtaler. ·         Engagerede kollegaer, som interesserer sig for hinanden og sætter pris på at skabe og bevare et godt arbejdsmiljø og en kultur, hvor godmorgen og kage er væsentlige elementer. Der er plads til at være glade sammen. Stillings- og funktionsbeskrivelse Du kan læse mere om Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Gødstrup på https://www.regionshospitalet-goedstrup.dk/afdelinger/medicinsk-afdeling/ Hvis du er interesseret i at vide mere, er du meget velkommen til at kontakte oversygeplejerske Michael Stadsbjerg på tlf. 78430438 eller sygeplejerske med specialfunktion Lene Møller på tlf. 78431623. Vi byder gerne på en kop kaffe eller en Pepsi Max samt en rundvisning i afsnittet. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest. Vi glæder os meget til at modtage din ansøgning senest onsdag den 25. januar 2023. Samtaler afholder vi fredag den 27. januar 2023. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.