Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Jordemoder søges til Fødeafsnittet i Horsens

  • Region Midtjylland
  • Sundvej 30,8700Horsens,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

En afdeling med et stærkt fokus på trivsel, kvalitet og meningsfulde patientforløb En fast stilling og lidt vikariater af forskellig længde til besættelse i starten af det nye år. Mulighed for fuld eller nedsat tid samt afspadsering af tillæg. Vi ønsker os en medarbejder der: Gerne vil levere høj faglig kvalitet - stærkt forankret i samarbejdet med familierne og vores tværfaglige samarbejdspartnere. Har mod og lyst til at reflektere over egen praksis i et trygt fællesskab Er bevidste om fællesskabet og bidrager til det. Kan du se dig selv i det - så tilbyder vi dig: En afdeling hvor vi er passionerede omkring det individuelle og fagligt meningsfulde patientforløb. En afdeling hvor alle medarbejdere får ansvar og medindflydelse En afdeling med et godt kollegialt sammenhold, et godt arbejdsmiljø og fokus på bevarelse af dette. En afdeling hvor der er en stærk tradition for teamsamarbejde. Både i forbindelse med det akutte arbejde, men også i forbindelse med kvalitetsarbejde, udvikling og arbejdsmiljø. En afdeling, hvor alle har mulighed for at byde ind med ideer og forbedringer, og hvor der ikke er langt fra tanke til handling. Lidt mere om os Holdet på Fødeafsnittet udgøres af 1 SSA og ca. 50 jordemødre med, jordemoder Thea Teglbjærg, som nærmeste daglige leder. Du vil dog komme til at kende det tværfaglige ledelsesteam, funktionsledelsen og afdelingsledelsen godt, da vi arbejder udtalt på tværs i afdelingen. Vi tror på at medarbejdere, der laver det, de brænder for, bliver både dygtigere og gladere, og vi er overbeviste om, at det gør en forskel for de familier, der skal føde hos os. I samme tråd, tror vi på, at vi skal dyrke stærke, ærlige og omsorgsfulde relationer i vores kollegiale og tværfaglige samarbejde for at kunne levere den bedste kvalitet. Derfor prioriterer vi kollegiale arrangementer – sociale som faglige - to årlige velplanlagte obstetriske team-trænings seancer samt sparring om familierne, feedback og "team talks". Der samarbejdes i det daglige tæt med vores engagerede læger, barselssygeplejersker/jordemødre samt sekretærer og sonografer. Vi er på mange måder et helt særligt fødeafsnit, men specielt organisatorisk skal det nævnes, at vi er et fødeafsnit med knap 2300 fødsler uden en fysisk børneafdeling på matriklen. Den opgave løser vi ved at have et stærkt "set up" af jordemødre, sygeplejersker, gynækologiske og obstetriske læger og vores anæstesiafdeling omkring den akutte behandling af det nyfødte barn. I det "set up" indgår også, at vi har et formaliseret og velfungerende samarbejde med Aarhus Universitetshospital i forbindelse med den svært patologiske graviditet og det syge nyfødte barn/foster Mere om det organisatoriske: Vi har kliniske jordemodersupervisorer i alle vagter. Vi har jordemoderkonsultationer i Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder. To kendte jordemoderordninger og fire flex jordemødre. Vi er også en uddannelsesinstitution, som vægter de studerendes trivsel og læring højt. Send dit CV og din ansøgning med uddybning af, hvordan du ser dig selv i vores afdeling – gerne med fokus på din passion og hvad du er særlig stolt af at være god til. Fagligt og som menneske. Ansøgningsfrist d. 9. januar 2023. Ansættelsessamtaler afholdes d. 11. januar 2023. Aflønning sker efter gældende overenskomst. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte leder af fødeafsnittet Thea Stubbe Teglbjærg, thtegl@rm.dk Vi glæder os til at høre fra dig! Du kan udspionere os på instagram profilen horsens_foedeafsnit eller høre vores cheflæge Marie fortælle om strategien for afdelingen her https://www.zetland.dk/historie/se6Dkg1Q-ae6Ewl5D-dc793?utm_source=facebook&utm_medium=zetlanddk&utm_campaign=artikel&fbclid=IwAR3Nb4oGVZvfZZ34t5Sdn4DQciVrlmWUQpBJBV9feOTcI8mhUKG6vE3uGVU se bort fra overskriften ;-) Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.