Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Er du vores nye sygeplejerske i Psykiatrisk Akutmodtagelse, Vejle?

  • Region Syddanmark
  • Nordbanen 5,7100Vejle,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vil du have en afvekslende hverdag, hvor det at varetage det akutte patientforløb med høj grad af patientinddragelse bedst muligt er dit fokus? Kan du arbejde tæt sammen med fantastiske kollegaer og tage medansvar? Så har du som sygeplejerske her en enestående mulighed for at søge en fast stilling på 37 timer, primært i dag- og nattevagter, i Psykiatrisk Akutmodtagelse (PAM). Om afsnittet: PAM er et afsnit, hvor vi både modtager lægevisiterede og ikke visiterede patienter. Vi arbejder med udgangspunkt i Region Syddanmarks koncept for akutmodtagelse. Endvidere har vi patienter med behov for ambulant ECT behandling, patientstyrede indlæggelser og indlæggelser på op til 48 timer. Den Mobile Skadetue (DMS) er tilknyttet PAM. DMS har fokus på at sikre den specialrettede indsats til mennesker med psykiske lidelser, der er i en særlig skrøbelig fase, og hvor der er behov for akut psykiatrisk hjælp i hjemmet. PAM varetager også den Akutte Psykiatriske Udrykningstjeneste (APU). Her assisterer PAMs sygeplejersker politi, vagtlæge og bosteder i tvangsforebyggende øjemed i akutte psykiatriske problemstillinger døgnet rundt. Du bliver ansat i en personalegruppe med et højt fagligt niveau, hvor mange har flere års erfaring i psykiatrisk sygepleje. Vi søger en kollega, som Gerne har psykiatrisk erfaring og lyst til medansvar for sygeplejefaglighed og udvikling. Har lyst til at arbejde med mennesker med psykiske lidelser. Er positiv og fleksibel og finder arbejdsglæde i en uforudsigelig arbejdsdag. Er åben og anerkendende i sin kommunikation. Er god til at skabe tillid og har en ansvarsfuld og troværdig adfærd. Aktivt vil bidrage til det gode arbejdsmiljø. Gerne har kørekort. Vi tilbyder: En grundig, individuel introduktion til både PAM og APU, således at du kan varetage alle funktioner efter endt oplæring Et spændende job med mange udfordringer og en hverdag med vekslende arbejdstempo Dygtige og engagerede tværfaglige kollegaer, som gerne deler ud af deres viden Erfarne og engagerede kollegaer, hvor tillid og tryghed er i fokus Høj prioritering af sikkerhed og psykologisk tryghed Mulighed for at udføre et godt arbejde, som skaber faglig stolthed, trivsel og arbejdsglæde Mulighed for kompetenceudvikling ved bl.a. deltagelse på temadage, konferencer mm. Obligatorisk supervision og høj grad af faglig sparring Tid og rum til fællesfaglig refleksion, læring og udvikling Højt fokus på vedligeholdelse af det gode arbejdsmiljø præget af kollegial støtte og sparring Mulighed for indflydelse på vagtplanen, da vi arbejder med MinTid Kompetenceudviklingsprogram med fast undervisning det første år, hvis du ikke har psykiatrierfaring ”Grunden til, at jeg godt kan lide at arbejde i PAM, er, at jeg kan have fokus på min kerneopgave, nemlig patienterne. Vi har i PAM en uforudsigelig hverdag - ikke 2 dage er ens. Vi jonglerer med ”mange bolde i luften” sammen med erfarne og engagerede kollegaer. PAM er et afsnit, hvor det psykiske arbejdsmiljø er i højsæde og med stort fokus på social kapital.” Bettina, specialsygeplejerske i PAM Om psykiatrisk afdeling, Vejle: Psykiatrisk Afdeling Vejle har ansvaret for voksenpsykiatrien og varetager udredning, diagnostik og behandling. Afdelingen betjener ca. 287.000 indbyggere primært fra kommunerne Vejle, Fredericia, Kolding og Billund samt for ældre med psykiske lidelser desuden Middelfart, Nordfyns og Assens kommuner. Afdelingen består af et døgnbehandlingssted i Vejle og tre lokalpsykiatrier i henholdsvis Vejle, Kolding og Fredericia. Afdelingens døgnbehandlingssted er placeret i nye bygninger fra 2017, hvilket medfører moderne behandlings- og sikkerhedsmæssige forhold for patienter og medarbejdere. Derudover er placeringen tæt ved naturskønne omgivelser som skov og vand. På Psykiatrisk afdeling i Vejle findes 5 sengeafsnit (affektiv afsnit (02/03), psykose afsnit (06/07), ældre afsnit (04), afsnit for dobbeltdiagnoser og medicinnedtrapning (05) og PAM (Psykiatrisk Akut Modtagelse). Afdelingen har tre lokalpsykiatrier i henholdsvis Kolding, Vejle og Fredericia, som har følgende udrednings- og behandlingstilbud: Visitationsteam Udredningsteam Teams for psykose- og affektive lidelser (herunder bl.a. et team for angst og ADHD) OPT – opsøgende psykose teams OPUS Almenpsykiatriske teams Team for gerontopsykiatri Demensklinikken Lillebælt Team for oligofreni Team for personlighedsforstyrrelser Team for selvmordsforebyggelse Sengeafsnit og lokalpsykiatrier har et godt samarbejde og fælles møder samt videokonferencer. Yderligere oplysninger: Vi ser frem til din ansøgning. Ønsker du yderligere information, er du meget velkommen til at kontakte PAMs oversygeplejerske, Heidi Vang Hagelskjær, på mobil 23471638. Løn: Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst. Ansøgningsfrist : Vi afholder løbende ansættelsessamtaler, så skynd dig at sende din ansøgning af sted til denne spændende stilling. Vi glæder os til at høre fra dig.