Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afdelingslæge ved Øre- Næse- Halskirurgi og MOMA, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 99,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

En fast stilling som afdelingslæge i hoved og halskirurgi samt fokus på videreudvikling af personlig medicin og molekylære analyser inden for Øre- Næse- Halskirurgi er ledig til besættelse 1. marts 2023 eller efter aftale. Ansættelsen er en delestilling med hovedansættelse på Øre- Næse- Halskirurgi og med funktion på MOMA efter nærmere aftale med ansvar for brobygning og optimering af synergi mellem Øre-Næse-Halskirurgien i Region Midtjylland og regionens personlig medicin core funktioner. Det primære fagområde vil være thyreoidea og parathyreoideakirurgi og indbefatte ambulatorie funktion, MDT-konferencer, operativ aktivitet, stuegangs funktion, evt. udetjeneste med funktion i Randers. Afdelingslægen vil indgå i bagvagtslaget på Øre-, Næse- Halskirurgi med de øvrige afdelingslæger og 1. reservelæger, ca. 10 skiftet tilkaldevagt fra bolig. Personlig medicin er i rivende udvikling og teknologiske fremskridt indenfor genomisk medicin og anvendelse af andre datakilder giver nye muligheder for diagnostik og behandling. Nationalt Genom Center vil nu medvirke til at accelerere udviklingen yderligere. Det stiller øgede krav til et endnu tættere samarbejde mellem de mange involverede afdelinger og specialer for at sikre sammenhæng og optimal anvendelse af ressourcer. Vi søger en speciallæge i Øre- Næse- Hals Kirurgi med interesse for og gerne erfaring inden for molekylære analyser og personlig medicin. Om afdelingerne: Øre-, Næse- og Halskirurgi er en universitetsafdeling med en række højt specialiserede funktioner inden for specialet. Desuden varetages basisfunktion for den østlige del af Region Midtjylland. Afdelingens hovedfunktion er på Aarhus Universitetshospital med satellitfunktion på Regionshospitalet i Randers og Søvnklinikken i Silkeborg. Øre-, Næse- og Halskirurgi har en høj forskningsaktivitet, såvel klinisk som eksperimentelt. Afdelingen lægger stor vægt på tværfagligt, såvel som tværsektorielt samarbejde inden for klinik, uddannelse og forskning. Der arbejdes tværfagligt omkring de enkelte patientforløb med inddragelse af patient og pårørende. Det tværfaglige samarbejde involverer et tæt samarbejde med andre afdelinger på Aarhus Universitetshospital, andre hospitaler, samt med primærsektoren. Inden for forskning er der et udbredt samarbejde med andre afdelinger/institutioner og med andre nationale og internationale forskningsnetværk. MOMA er tværfaglig afdeling og et af Nordens førende centre inden for molekylær diagnostik og klinisk anvendt personlig medicin. MOMA huser bl.a. Aarhus Universitetshospitals Fælles Next Generation Sequencing (NGS) Enhed og Nationalt Genom Centers Vestdanske Sekventeringsenhed. Afdelingen har en omfattende forskningsaktivitet inden for personlig medicin med særlige styrkepositioner indenfor colon-, blære- og prostatacancer, targeteret cancerbehandling, medicinske sygdomme, big-data og bioinformatik. MOMA udfører datastøttefunktioner i Region Midtjylland som en del af CONNECT - Center for Kliniske og Genomiske Data - i tæt samarbejde med bl.a. Klinisk Epidemiologisk Afdeling og Klinisk Genetik. Ønskede kvalifikationer Speciallæge i Øre- Næse- Halskirurgi Forskningsmæssig erfaring som minimum svarende til en ph.d. grad Forskningsaktiv og innovativ Evne til at sætte patienten i centrum og medvirke til at lave patientforløb af høj faglig kvalitet En holdspiller med evne for at etablere og opretholde et inkluderende og konstruktivt tværfagligt samarbejde, lokalt og nationalt Interesse for og gode evner inden for formidling, undervisning og uddannelse Evne til at gå forrest med at skabe og vedligeholde et godt arbejdsmiljø Vi kan tilbyde dig Et spændende job på tværs af to afdelinger, der varetager specialiserede funktioner med mange samarbejdsflader regionalt, nationalt og internationalt Et tværfagligt miljø med gode kollegaer med stort engagement og høj faglighed En unik mulighed for at præge udviklingen af personlig medicin og Øre- Næse- Halskirurgi lokalt og nationalt Store muligheder for personlig faglig udvikling Mulighed for at udføre klinisk og /eller basal forskning Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation og børneattest. Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for de syv lægeroller. Sammen med ansøgningen udfyldes skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer. I forbindelse med funktionerne ved MOMA vil der hyppigt være fremmøde på andre matrikler i Regionen eller nationalt for at udvikle og vedligeholde et inkluderende samarbejde. Yderligere oplysninger Ansøgningsfrist: 8. januar 2023 Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 4. Mere information om stillingen kan fås ved kontakt til: Cheflæge Øre- Næse- Halskirurgi, Stefano Londero på stelon@rm.dk eller 2155 4677 Cheflæge MOMA, Ole Halfdan Larsen på ollars@rm.dk eller 7845 5300. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.