Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Genopslag - Støttecenter Søjlen søger en recoveryorienteret kollega til socialpsykiatrien

  • Nyborg Kommune
  • Helgetoftevej 14,5800Nyborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger dig, der brænder for at skabe en reel effekt sammen med borgerne og som er i besiddelse af et kompetent menneskesyn, en faglig opportunisme og troen på at ”grise kan flyve” Brænder du for at støtte borgere i at udvikle og fastholde kompetencer, som øger deres livskvalitet og evne til at mestre eget liv? Er du metodisk nørdet, og besidder du erfaring og engagement i relation til psykiatrien? Er du klar til at være en del af samskabende processer og dedikeret til at styrke og kvalificere implementeringen af recoveryorienteret rehabilitering og skabe en borgeroplevet effekt? Vægter du samtidigt høj faglighed, og vil du bidrage til at styrke en feedbackkultur, hvor vi møder hinanden med tillid, ordentlighed og anerkendelse? Så er du måske vores nye kollega på Støttecenter Søjlen! Kort om Støttecenter Søjlen: Støttecenter Søjlen er godkendt til 27 borgere indenfor psykiatriområdet. Målgruppen er voksne borgere med svære psykiske lidelser og psykosociale problemstillinger. Tilbuddet drives jf. ABL §105, med social pædagogisk støtte jf. Servicelovens §85. Støttecenter Søjlen er organisatorisk en del af socialpsykiatrien sammen med Værestedet Huset og Bostøtten. Alle medarbejdere i socialpsykiatrien har i efteråret været igennem kompetenceudvikling i recoveryorienteret rehabilitering. Vi er midt i en spændende implementeringsfase, der rammesætter den faglige tilgang og det mindset, der skal definere vores praksis. Vi har fokus på at styrke den sundhedsfaglige profil, som et vigtigt element i at styrke synergien og kvalificere vores samlede indsatser i socialpsykiatrien. Vores kommende kollega vil træde ind i en personalegruppe med kollegaer, der er engagerede, fagligt ambitiøse og nysgerrige, og hvor vi sammen med borgerne og personerne i recovery, hver dag er optaget af at skabe værdi, mening og effekt, der styrker deres personlige og sociale recoveryprocesser. Vi forventer af dig, at du: Er uddannet pædagog, sygeplejeske, social- og sundhedsassistent eller ergoterapeut. Har interesse og erfaring indenfor psykiatrien. Potentielt er metodisk velfunderet indenfor eksempelvis den systemisk narrative tilgang, kognitiv metode, MI (Motiverende Samtale), LA2 eller FIT (Feedback Informed Treatment). Har en positiv og anerkendende tilgang til arbejdet og samarbejdet med borgere og kollegaer. Har en positiv og anerkendende tilgang til arbejdet og samarbejdet med borgere og kollegaer Evner at reflektere over egen praksis og sætter din faglighed i spil i fælles drøftelser med kollegaer. Du ser muligheder, er fagligt ambitiøs og understøtter en god dynamik i teamet. Har gode samarbejdsevner internt og eksternt, og du formår at se potentialet i samarbejdet med civilsamfundet. Er god til at arbejde med mål og delmål ud fra borgerens ønsker og den visiterede indsats. Bidrager aktivt til det gode arbejdsmiljø. Er dygtig til at formulere dig mundtligt og skriftligt. Du gør en dyd ud af dit dokumentationsarbejde. Har kørekort. Vi tilbyder: Gode og engagerede kollegaer i et miljø, hvor der er plads til forskellighed, og hvor vi vil hinanden. En spændende arbejdsplads i kontinuerlig udvikling. Et godt og positivt arbejdsmiljø. Et job, hvor du bliver udfordret, udvikler dig og kan være med til at gøre en forskel. En velfungerende afdeling, hvor vi giver hinanden faglig feedback og tager ejerskab i den fælles kvalificering og udvikling i arbejdet med kerneopgaven. Ansættelsesvilkår Jobbet er en fast stilling dimensioneret på 37 timer ugentligt. Arbejdstiderne er fordelt på dag, aften og weekender. Du arbejder for nuværende hver tredje weekend. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne for lokal løndannelse. Der gøres opmærksom på, at straffeattest skal forevises inden ansættelse finder sted. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til områdeleder Kristian Nygaard Madsen på telefon 5152 0281 eller mail knym@nyborg.d k Ansøgningsfrist onsdag 15. januar 2023 Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag 20. januar 2023 Tiltrædelse snarest muligt Nyborg Kommune har indført røgfri arbejdstid. Politikken gælder alle ansatte og betyder, at det ikke er muligt at ryge i arbejdstiden. Rygepolitikken skal sikre, at alle ansatte i Nyborg Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø. Du søger jobbet ved at trykke på knappen "Send ansøgning/Søg jobbet". Du udfylder den formular, der kommer frem. Her skal du også vedhæfte din ansøgning og CV.