Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social og sundhedshjælper til Skovvang Plejecenter

  • Slagelse Kommune
  • Grønningen 1,4200Slagelse,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Er du uddannet SSH, og kunne du tænke dig at være med til at skabe det bedste sted at bo og arbejde? Så har vi brug for dig på Skovvang Plejecenter. Skovvang Plejecenter består af 48 plejeboliger, hvoraf de 16 boliger er skærmede boliger til svært demente. Der hører endvidere 18 centernære boliger til plejecentret. Som SSH på Skovvang vil du indgå i den daglige pleje- og opgaveløsning for borgerne, hvor vores kerneopgave er at skabe livskvalitet og et godt hverdagsliv. Som SSH vil du skulle have fokus på de servicelovsopgaver der er i afdelingerne, du vil også være en vigtig del af helhedsplejen. Vi bruger kontaktpersonssystem, og bruger tid på et godt samarbejde med pårørende og øvrige tværfaglige samarbejdspartnere. Om du er nyuddannet eller har mange års erfaring, begge dele er velkomne her på Skovvang Plejecenter, da vi sørger for grundig oplæring i afdelingerne og opgaverne. Vi mener at vi alle har værdifulde egenskaber at bidrage med, og vi derfor sammen kan skabe en kultur, med værdighed og omsorg for det enkelte menneske. Hvor borgernes behov er pejlemærket for opgaven, og at ligeværdighed og respekt er en af grundstenene i det arbejde vi udfører. #kommunepånymåde Du vil på Skovvang få stor mulighed for at være med skabe din egen arbejdsplads, da vi er undervejs i en større organisationsændring under overskriften #kommunepånymåde. Det betyder, at der gøres op med traditionelle hierarkiske strukturer hvor det er lederen, der sidder for bordenden og træffer alle beslutninger. Det giver mening at du som medarbejder, der er tættest på borgerne, også har indflydelse på, og ansvar for, de beslutninger, der giver borgeren den optimale behandling og pleje. Vi tror på det gode arbejdsliv, med arbejdsglæde og samarbejde, at arbejdsglæde er noget vi skaber i fællesskab og vi sammen tager og har et fælles ansvar for at løfte kerneopgaven og bringe vores borgere i fokus. Du kan være med til at definere hvor mange timer du ønsker at være ansat på. Stillingerne er med weekendvagt hv. 2. weekend. Yderligere oplysninger Ved spørgsmål kan du kontakte plejecenterleder Louise Grundtvig Ibsen på 52 30 87 12 eller mail loibs@slagelse.dk Ansættelse snarest, vi indkalder løbende til samtale. Ansøgningsfrist Den 25. januar 2023.