Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Overlæge til øjenafdelingen, Vejle Sygehus

  • Region Syddanmark
  • Beriderbakken 4,7100Vejle,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

En stilling som overlæge ved øjenafdelingen, Vejle Sygehus er ledig til besættelse pr. 1. marts 2023 eller efter nærmere aftale. Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i et godt fagligt miljø, hvor du skal være med til at styrke øjenafdelingens faglige profil. Hvem er vi Øjenafdelingen er en af tre øjenafdelinger i Region Syddanmark og varetager sammen med øjenafdelingerne i Odense og Sønderborg udredning og behandling af regionens øjenpatienter. Vi har alle basis subspecialer repræsenteret og herudover varetager vi regionsfunktion på flere områder. Vi har en stor ambulant aktivitet med godt 40.000 patientbesøg årligt. Vi foretager godt 7000 kirurgiske indgreb, heraf ca. 4000 kataraktoperationer årligt. Øjenafdelingens forskningsaktivitet er støt stigende og foregår i et bredt samarbejde med andre øjenafdelinger og institutioner og med andre nationale og internationale forskningsnetværk. Afdelingen lægger stor vægt på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Der arbejdes i tværfaglige teams om de enkelte patientforløb med inddragelse af patient og pårørende. Afdelingens lægestab udgør med dig 11 overlæger inkl. en lektor, 6 afdelingslæger, 7 læger i hoveduddannelsesforløb samt 4 læger i introduktionsforløb. Ansøgningen skal struktureres omkring de syv lægelige kompetencer (se www.laeger.dk) Dine opgaver bliver at indgå i afdelingens diagnostiske og behandlingsmæssige team med speciel vægt på corneasygdomme samt grå stær inklusiv medansvar for tilhørende apparatur og software. udføre kirurgiske indgreb efter kvalifikationer deltage i det brede ambulatoriearbejde samarbejde bredt og konstruktivt med alle afdelingens personalegrupper deltage aktivt i afdelingens forskningsaktivitet være IT- og EPJ ansvarlig tage medansvar for afdelingens drift og udvikling indgå i afdelingens bagvagtsberedskab (tilkaldevagt fra bolig efter kl. 15.24 på hverdage) deltage i afdelingens undervisning af uddannelsessøgende læger Vi ser gerne, at du har en bred oftalmologisk uddannelse solid erfaring og interesse indenfor corneasygdomme erfaring indenfor linseberegning og optimering af A-konstanter samt indgående kendskab til apparatur og software indenfor kataraktområdet erfaring i kataraktkirurgi gode IT-kundskaber Ph.D og stadig er forskningsaktiv gode samarbejdsevner og udviser initiativ Yderligere informationer Dagtjeneste mandag til fredag. Fra mandag til torsdag er der bagvagt tilkaldefunktion fra bolig efter kl. 15.24. Er du interesseret i at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte cheflæge Malou Høgsbro på tlf. 7940 6456. Ansøgningsfrist 10. januar 2023. Samtaler forventes afviklet 17. januar 2023 fra kl. 15.30.