Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Erfaren klinisk psykolog søges til udredning og behandling af patienter med nydiagnosticeret bipolar lidelse ved Klinik for Bipolar Sygdom, Afdeling for Depression og Angst, AUH Skejby

  • Region Midtjylland
  • Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Til Bipolar Team 2 søges en erfaren klinisk psykolog. Stillingen er ledig til besættelse d. 01.03.2023. Der er tale om en fast stilling på 37 timer/ugen. Om afdelingen Afdeling for Depression og Angst (ADA) er en del af AUH Psykiatrien. Vi tilbyder udredning og behandling af høj faglig kvalitet til voksne patienter med lidelser bl.a. inden for det affektive spektrum. Vi arbejder med integrerede, medicinske og psykologiske behandlingsforløb ofte rettet imod mere komplekse problemstillinger. Herudover er uddannelse og forskning en del af vores kerneopgave. Medarbejderstaben omfatter ca. 500 fuldtidsstillinger fordelt på tre sengeafsnit, Psykiatriens Hus i Aarhus og fire ambulante enheder. Hver enhed har sin egen funktionsledelse. Vi værdsætter et godt tværfagligt og kollegialt arbejdsmiljø og har fokus på inddragelse af patienter og pårørende. Om Klinik for Bipolar Sygdom (KB) KB er en større ambulant enhed under ADA. Udredning og behandling er tværfaglig og foregår på hovedfunktions- (HF) såvel som på regionsfunktionsniveau (RF). KB rummer bl.a. Bipolar Team 1 og 2, som har samme udrednings- og behandlingsopgave i forhold til den bipolare målgruppe. Personalegruppen i de bipolare teams består af overlæger, afdelingslæger, specialpsykologer, psykologer, sekretærer, medicinstuderende, specialsygeplejersker og sygeplejersker samt en fysioterapeut og en socialrådgiver. KB har tilknyttet læger og psykologer i uddannelsesforløb. Som psykolog refererer du til funktionsledelsen i KB. Hvert team har tilknyttet to teamkoordinatorer (en overlæge og en specialpsykolog), og der er et tæt samarbejde mellem teamkoordinatorer og funktionsledelsen. Bipolar Team 1 og 2 varetager udrednings- og behandlingsindsatsen i forhold til patienter med såvel nydiagnosticeret som prævalent bipolar lidelse. Der er et specialiseret behandlingstilbud (TIBIS) til patienter med nydiagnosticeret bipolar lidelse, hvor der bl.a. er fokus på systematisk udredning, herunder vurdering af differentialdiagnostik, comorbiditet, personlighedsmæssig og kognitiv funktion, samt sociale støttebehov. Behandlingsmæssigt er der tale om en kombineret medicinsk og psykologisk behandling, herunder gruppepsykoedukation samt psykoterapi, individuelt og i gruppe. Ligeledes er der fokus på pårørendeinddragelse og særlig støtte til fastholdelse af unge i uddannelse og/eller på arbejdsmarkedet. Arbejdsopgaver Dine hovedopgaver i klinikken vil omfatte følgende; Klinisk psykopatologisk udredning af såvel differentialdiagnostiske som comorbide problemstillinger. Vurdering af personlighedsmæssig funktion. Varetagelse af gruppeforløb og individuelle psykologiske behandlingsforløb for patienter med nydiagnosticeret bipolar lidelse. Indledende samtaler med nyhenviste patienter. Pårørendesamtaler. Supervision af yngre kolleger. Bidrage til det faglige miljø på konferencer, undervisnings- og supervisionsfora. Ønskede faglige kvalifikationer Autorisation som psykolog, gerne specialist i psykoterapi eller psykopatologi eller på vej hertil. Særlig interesse for og erfaring med det bipolare fagområde, herunder erfaring med udredning af differentialdiagnostik og comorbiditet fx med anvendelse af PSE, DIVA, SCID-V samt ADOS. Erfaring med behandling af patienter med bipolar lidelse. Evne til selvstændigt at tilrettelægge og varetage udrednings - og behandlingsforløb. Ønskede personlige kvalifikationer Engageret, omsorgsfuld og troværdig i kontakten til patienter, pårørende og medarbejdere. Evne til at samarbejde og formidle faglig identitet og holdninger i tværfaglige sammenhænge. Vi tilbyder Et fagligt meningsfuldt og udfordrende job i universitetshospitalsregi inden for et spændende subspeciale. Godt kollegialt og tværfagligt samarbejde. Fast supervision af såvel udredning samt psykoterapi. Tæt sparring med lægefaglige kolleger og socialrådgiver, hvor det er relevant. Fast tilknytning til en faglig engageret psykologgruppe. Ugentlige psykopatologiske konferencer for læger og psykologer. Løn- og ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansøgning Ansøgning samt relevante bilag fremsendes senest d. 08.01.23 Ansættelsessamtaler forventes afholdt 10.01.23 om formiddagen. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til oversygeplejerske Mette Andersen telefon 92437909 eller specialpsykolog og teamkoordinator Krista Straarup 20227716. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.