Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Kære Sygeplejerske. Vi har to spændende sygeplejerske stillinger på specialområdet socialpsykiatri ved Syrenparken i Børkop.

  • Region Syddanmark
  • Fredehjemsvej 2,5591Kjellerup,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Hvem er du? Du er Sygeplejerske og har lyst til at arbejde, 37 timer om ugen på det specialiserede socialområde, med socialpsykiatri. Du brænder for at indgå i samarbejdet med og om borgerne, i en koordineret rehabiliterende indsats. Du byder ind med din monofaglighed og praksiserfaring i et tværprofessionelt samarbejde i en teambaseret organisation. Hvem er vi? Socialcenter Lillebælt, afdeling Syrenparken er beliggende i Børkop og er et højt specialiseret regionalt botilbud for 46 borgere med psykiske sårbarheder. Syrenparken består af 3 bo-enheder, der arbejder i skiftende vagter dag og aften, samt hver anden weekend. Dertil er der natteam, samt service og administration. Der er 3 afdelingsledere, samt en rækkes støttefunktioner såsom centersygeplejerske, planlægger m.m. Personalet er tværprofessionelt sammensat af social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere og ergoterapeuter (i alt ca. 90 personer). Vi har endvidere et godt studiemiljø for SSA-elever og pædagogstuderende. Opgaven At understøtte den sundhedsfaglige og pædagogiske opgave jf. sundhedsloven og serviceloven. Mange borgere er i behandling med psykofarmaka, og kan have livstilsproblematikker, som kræver en særlig indsats. Derfor er der brug for en sygeplejerske som fagligt kan løfte denne opgave , og som samtidigt kan have borgerens ønsker og behov tænkt med, således at borgerens empowerment proces styrkes. Opgaven er også at yde hverdagsrehabilitering til borgere, med sociale og psykiske problemer. Nogle kan have svært ved at honorere krav og forventninger, samt at udsætte egne behov, hvilket stiller krav til medarbejdernes kommunikative færdigheder. Det er borgere med massive sociale og psykiske problemer, hvor deres forhold til omgivelserne ofte er kaotiske og konfliktfyldte. Faglige metoder og tilgange Med et rehabiliterende sigte anvender vi LA2, kognitiv behandling, NADA, og systemisk tænkning og Åben Dialog som tilgang. Vi tilbyder: Et velfungerende botilbud med uddannede, erfarne og engagerede kollegaer Regelmæssig supervision, team møder og refleksion Mentorordning og god introduktion til specialet Kursus og uddannelse efter tilbuddets kompetenceudviklingsplan Indflydelse på egen arbejdsplan via "Min Tid" (vagtplanssystem) Overenskomstløn + beklædningstillæg + evt. kvalifikationstillæg og/eller funktionstillæg jf. forhåndsaftale. Vi søger en kollega: Der er faglig bevidst og ønsker aktivt at deltage i Syrenparkens udvikling og kvalitetssikring Der har gode samarbejdsevner og sætter pris på et godt arbejdsmiljø Der er åben og anerkendende i kommunikation og adfærd Der er mødestabil og fleksibel Der har kørekort til personbil. Har du lyst til at være en del af fantastiske Syrenparken, hører vi meget gerne fra dig. I Region Syddanmark skal alle stillinger i regionen slås op som fuldtidsstillinger. Dog skal det nævnes, at hvis du vælger at søge stillingen, og du ønsker en deltidsstilling, skal du angive dette i din ansøgning. Yderligere informationer gives gerne: Afdelingsleder Jan Schultz Petersen Tlf. 2135 6859 Ansøgningsfrist: Den 24. januar 2023 Ansættelsessamtaler : Den 27. januar 2023 Tiltrædelse: Den 1. marts 2023 eller gerne før. Der vil blive indhentet reference, samt offentlig straffeattest inden ansættelse. Det er en betingelse for ansættelsen, at straffeattesten vurderes tilfredsstillende.