Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Lægesekretær

  • Region Midtjylland
  • Falkevej 1,8600Silkeborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

FLEKSIBEL STILLING MED MULIGHED FOR HJEMMEARBEJDSDAGE En af vores gode kolleger søger nye udfordringer, derfor tilbyder vi en fuldtidsstilling i vores Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme (KGB) til besættelse fra 1. februar 2023 – eller snarest herefter. Kun uddannede lægesekretærer vil komme i betragtning til stillingen. Fjernskrivere opfordres ligeledes til at søge. Om stillingen Du vil indgå i et sekretærteam på 8 sekretærer, hvor 7 sekretærer fysisk er samlet i Silkeborg, og 1 sekretær sidder i Viborg. Der er god aldersspredning i teamet, og vi indgår i godt fællesskab med sygeplejersker og læger. Vi er et team, som kontinuerligt arbejder med at forbedre og udvikle arbejdsgange i klinikken. Vi arbejder målrettet på digitalisering af alle arbejdsgange – ingen papirarbejdsgange hos os. Vi inspirerer og motiverer hinanden til faglig og personlig udvikling. Du bliver en del af udviklingen af de gode patientforløb i en innovativ klinik, og du skal have lyst til at bidrage med din viden til et tværfagligt fagfællesskab. I sekretærgruppen arbejdes der i rul, så man på skift varetager alle funktioner i klinikken, bestående af både reception, telefonpasning, skrivning, booking m.m. Sekretærteamet i Klinik for Gigt- og Bindevæv prioriterer og vægter et godt arbejdsmiljø præget af åbenhed og dialog højt, og blandt andet ses vi til sociale arrangementer flere gange om året. Der vil være mulighed for hjemmearbejdsdage. I den samlede sekretærgruppe i Diagnostisk Center arbejdes med teamstruktur på tværs af sengeafsnit og ambulatorier. Det enkelte team aftaler selv varetagelse af opgaver ved ferie og andet fravær, ligesom man i teamet roterer mellem forskellige opgaver på ugebasis. Der er som skrevet mulighed for hjemmearbejdsdage lige som aften- og weekendvagter kan varetages fra hjemmearbejdsplads. Organisatorisk indgår KGB i fællesskab med Sengeafsnit M2, som har 16 sengepladser. Vi søger dig, fordi du: Er uddannet lægesekretær og stolt af dit fag Er fagligt velfunderet og bidrager med en effektiv og engageret arbejdsindsats Er fleksibel i din tilgang til opgaveløsning Er stabil i dit fremmøde og siger ja til udfordringer Har god erfaring med Midt-EPJ Er indstillet på, at journalskrivning fylder en del Evner at indgå i et tværfagligt samarbejde Sætter pris på dine kolleger, har smil på læben og glimt i øjet, er uhøjtidelig og kan grine af dig selv Tænker "vi" og ikke "jeg" Vi tilbyder dig: Et travlt center med fokus på udviklingen af patientforløb Et engageret team med høj arbejdsmoral og faglig bevidsthed Stort fokus på arbejdsglæde og trivsel Stor medindflydelse på arbejdstilrettelæggelse En alsidig og afvekslende arbejdsdag Vekslende opgaver, da sekretærerne arbejder i arbejdsrul Introduktion og individuelt tilpasset oplæring Arbejdstid fortrinsvist mellem 7.30 og 15 Vagtordning med aften-, weekend- samt helligdagsvagter. Der forekommer ikke nattevagter. P.t. er der ca. 6-8 vagter årligt, fordelt på aftenvagter, weekend- og helligdagsvagter (kl. 8.30 – 15.00) Om Diagnostisk Center I Diagnostisk Center arbejder 63 lægesekretærer, fordelt i 10 teams, lægesekretærsouschef samt ledende lægesekretær. Overordnet er Diagnostisk Center karakteriseret ved: Særdeles godt kollegialt miljø Samling af alle 9 medicinske specialer og radiologi under samme ledelse Gode interne og eksterne samarbejdsrelationer Høj (tvær)faglighed Regionshospitalet Silkeborg er udnævnt til et udviklingshospital, der skal udvikle ”fremtidens og de praktiserende lægers hospital” med fokus på hensigtsmæssige patientforløb på tværs af faggrænser og sektorer, samt konvertere akutte indlæggelser til ambulante forløb. Diagnostisk Center er bygget på sammenslutningen af det medicinske og det radiologiske speciale, og det overordnede fokus for centrets arbejde er at skabe hurtige og effektive patientforløb af høj kvalitet. Diagnostisk Center modtager planlagte og akutte visiterede medicinske patienter hverdage kl. 8-17 på begge sengeafsnit inden for næsten alle områder af det medicinske speciale samt medicinske patienter med opblussen i deres kroniske sygdom døgnet rundt alle ugens dage (”fleksible indlæggelser”). Centerledelsen består af 1 cheflæge og 1 chefsygeplejerske. Du kan læse mere om stedet på www.regionshospitaletsilkeborg.dk Om Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på cirka 2,4 mia. kr. årligt. De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenheden Midt på www.hospitalsenhedenmidt.dk om løn- og ansættelsesvilkår. Om løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til lægesekretærerne i teamet – tlf. 7841 7344 eller ledende lægesekretær Marianne Knudsen på tlf. 5125 2722. Din ansøgning Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtil erfaring skal være os i hænde elektronisk senest 17. januar 2023. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 23. januar i tidsrummet kl. 9-12. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.