Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Visionær ledende overlæge til Skolebørns Psykiatrisk Team 2

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 175,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Kunne du tænke dig at være med til at gøre en forskel for børn i alderen 7 til 13 år med psykiatriske vanskeligheder.  Brænder du for at være med til at sikre et udrednings- og behandlingstilbud til skolebørn af høj faglig kvalitet? Er du optaget af at sikre gode og sammenhængende patientforløb og et godt arbejdsmiljø? Så er du måske vores nye ledende overlæge? Som ledende overlæge bliver du en del af et team, hvor vi har fokus på, at patienter og deres pårørende oplever et sammenhængende forløb, hvor faglighed er tilstede gennem hele forløbet. Du vil sammen med oversygeplejersken stå i spidsen for at lede og udvikle Skolebørns psykiatrisk Team 2, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA), der har ca. 50 medarbejdere med tværfaglige kompetencer – vi er både læger, sygeplejersker, pædagoger, psykologer, socialrådgivere og sekretærer. I tæt samarbejde med afsnittets oversygeplejerske, samt den øvrige ledelsesgruppe, vil du være med til at videreudvikle BUA, så vi kan matche de krav, der stilles til os. Hos os tilbyder vi: En arbejdsplads, som har patient- og medarbejderinddragelse og arbejdsmiljø som vigtige pejlemærker. At du blive en del af en ledelsesgruppe på ca. 20 her i BUA, hvor vi arbejder sammen om udviklingen af afdelingen, og har nem adgang til hinanden. Mentorordning og fokus på grund introduktion til ledelsesopgaven. Et tæt ledelsessamarbejde med oversygesygeplejersken, hvor ledelsesopgaven løftes i fællesskab. At du får mulighed for videreuddannelse inden for ledelse. En afdeling, hvor forskning og kvalitet i både udredning og behandling er af stor betydning. At du får stor indflydelse og handlerum i dit arbejde og for teamet. Erfaren og ambitiøs speciallæge Du er ambitiøs med erfaring og evner at lede ambulante patientforløb samt ønsker at bidrage til udviklingen af børne- og ungdomspsykiatrien. Du er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Du brænder for at sikre et udrednings- og behandlingstilbud til skolebørn af høj faglig kvalitet. Du indgår aktivt i personaleledelsen og varetager, sammen med oversygeplejersken, varetager de samlede ledelsesopgaver. Du er god til at kommunikere, så medarbejderne kan se, hvilken retning vi skal og du forstår at inddrage, hvor det er relevant samt at motivere. Du har gode idéer, når der skal tænkes nyt i forhold til teamet og hele BUA. Du løser opgaver ved at tænke fleksibelt og inddrage kollegaer, medarbejdere og andre samarbejdspartnere. Du har kendskab til forskning og vil bidrage til, at det udvikles i BUA. Bliv en del af vores skolebørnspsykiatri Skolebørnspsykiatrien er organiseret i hhv. Team 1 og Team 2. Der er et tæt samarbejde mellem de to teams, hvor man tilsammen løfter og udvikler afdelingens tilbud til skolebørn. Begge teams varetager udredning og behandling af børn mellem 7 og 13 år med komplekse børnepsykiatriske lidelser. De to teams i skolebørnsområdet har et fælles ansvar for patienter med ADHD og autisme. Hver især har de et primært ansvar for mindre patientgrupper, hvor Team 2 særligt har fokus på OCD og Tourettes Syndrom. Skolebørnspsykiatrisk Team 2 dækker både Skejby og Gødstrup og ledelsesopgaven varetages således på begge matrikler. De to ledelser på skolebørnsområdet skal indgå i et tæt forpligtende og integreret samarbejde med henblik på, at sikre en fælles retning for det gode patientforløb. Sammen skal de udvikle et harmoniseret tilbud til målgruppen og samarbejde om de fælles målsætninger med de øvrige børne- og ungdomspsykiatriske afsnit. Om børne- og ungdomspsykiatrien Børne- og ungdomspsykiatrien (BUA) er én afdeling i Region Midtjyllands samlede Psykiatri. Det er en selvstændig afdeling, der ledes af en cheflæge og en chefsygeplejerske – tilsammen benævnt afdelingsledelsen. BUA er placeret på tre matrikler i henholdsvis Gødstrup, Viborg og Skejby. I BUA er der syv kliniske enheder med ambulatorier, døgn- og/eller dagafsnit, samt en forskningsenhed og en sekretærgruppe, som ledes selvstændigt. De kliniske enheder ledes alle af makkerpar bestående af en overlæge og en eller to oversygeplejerske/-r. Afdelingen er i en spændende udvikling i forhold til at tilpasse organisationen. Den har til formål at fremtidssikre BUA organisatorisk samt at styrke os tværfagligt og dermed vores mulighed for at give de bedst mulige patientforløb med patienten i centrum. Som afsnitsleder skal du deltage i arbejdet med den fælles ledelsesgruppe, hvor du skal kunne arbejde ud fra både et fælles BUA-perspektiv og med afsæt i det afsnit, hvor du, sammen med oversygeplejersken, varetager ledelsen. Der vil derfor være en forventning om, at du aktivt ønsker at bidrage og sætte præg på udviklingen. Du kan læse mere om stillingen i funktionsbeskrivelsen . Er du vores nye afsnitsledende overlæge? Hvis ovenstående lyder som noget for dig, glæder vi os meget til at modtage din ansøgning. Send den til os senest den 15. januar 2023 inden midnat. Der kan forventes ansættelsessamtaler den 20. januar 2023 efter kl. 13. Tiltrædelse efter aftale Ud over en kort motiveret ansøgning skal du udfylde et skema til faglig bedømmelse. I Region Midtjylland sker den faglige bedømmelse ud fra ” Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland ” af 10.10.2007. Vær dog opmærksom på, at besvarelserne skal indtastes som en del af ansøgningsproceduren. Det er altså ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer. Du kan alene søge jobbet ved at klikke på "Send ansøgning" eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV), evt. autorisation og speciallægeautorisation (angiv aut. ID). De vedhæftede filer skal være i pdf eller wordformat. Løn- og ansættelsesvilkår I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Chefsygeplejerske Camilla Havsteen på telefon 2115 3523 Oversygeplejerske Anna-Marie Madsen på telefon 4013 8609 Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2021 5.042 eksterne henvisninger og havde kontakt med 10.053 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2021 et nettobudget på 306 mio. kr. og pr. 1/1-2022 547 årsværk fordelt på 587 medarbejdere. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.