Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Oversygeplejerske søges til psykiatrisk Sengeafsnit 4 i Afdeling for Depression og Angst

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 175,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger en visionær og inddragende oversygeplejerske til Sengeafsnit 4 (S4), som sammen med den nuværende oversygeplejerske Helle, skal være med til at understøtte afsnittets fortsatte udvikling. Tiltrædelse pr. 01. marts 2023 eller efter nærmere aftale. Om Afdeling for Depression og Angst Afdeling for Depression og Angst er en af fire afdelinger, der tilsammen udgør AUH Psykiatrien. Vi arbejder med integrerede, medicinske og non-farmakologiske behandlingsforløb, ofte rettet mod mere komplekse problemstillinger, og vi har en målsætning om, at behandlingen er evidensbaseret. Medarbejderstaben omfatter ca. 450 fuldtidsstillinger fordelt på tre sengeafsnit, Psykiatriens Hus og fire ambulante enheder. Hver enhed har sin egen funktionsledelse. Vi værdsætter et godt tværfagligt og kollegialt arbejdsmiljø og har fokus på inddragelse af medarbejdere, patienter og pårørende. Sengeafsnit 4 S4 har 24 indlagte patienter, delt i 2 teams, for at give mere overskuelighed og kontinuitet for alle. Vores speciale er affektive patienter. Vi arbejder systematisk med at behandle depressioner og manier. Ligeledes behandler vi patienter med angstlidelser og personlighedsforstyrrelser, hvor vi altid har mennesket og relationen i hovedfokus. Derfor er patient og pårørendeinddragelse afgørende for os, både i hverdagen og i udviklingen af sygeplejen på S4. Vores subspeciale er at behandle psykiatriske patienter med somatiske komplikationer. Herudover har vi subspeciale i at behandle psykiatriske lidelser i forbindelse med graviditet og fødsler. På afsnittet har vi et tværfagligt samarbejde, hvor vi arbejder tæt sammen med læger, psykologer, sosu-assistenter, pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, pædagoger, socialrådgiver, peermedarbejdere og afsnitssekretær. Desuden samarbejder vi også med somatikken, ambulant psykiatrisk behandlere og tilknyttede personer i primærsektor, og selvfølgelig patientens pårørende. Vi forventer at du: Vil bidrage til et godt arbejdsmiljø gennem sikker drift og dialogbaseret ledelse. Vil være medansvarlig for strategisk planlægning, drift og personaleledelse. Vil understøtte et godt fagligt miljø, herunder sikre sygepleje af høj kvalitet. Er god til at samarbejde på alle niveauer. Er åben og går aktivt ind i udviklingsopgaver. Kan skabe synergi mellem arbejdsplads og faglig udvikling Vi tilbyder: Et godt arbejdsmiljø med et stærkt kollegialt lederfællesskab på tværs af enheder. En nærværende afdelingsledelse, der lægger vægt på høj kvalitet og faglighed. Kolleger og medarbejdere, som er højt kvalificerede og fagligt og erfaringsmæssigt bredt sammensat. Fokus på det tværfaglige samarbejde og dets betydning for patientbehandlingen. Ledelsessupervision og uddannelsesmuligheder. Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2023 eller efter aftale. Som oversygeplejerske vil du referere til og arbejde tæt sammen med afdelingsledelsen. Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til oversygeplejerske Helle Rømer (3052 0082) eller Chefsygeplejerske Maja Skau (majska@rm.dk /9116 8610). Ansøgningsfrist d. 08.01.2023. Samtaler forventes afholdt d. 11.01.2023. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.