Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sundhedstjenesten i Nyborg Kommune søger børneergoterapeut

  • Nyborg Kommune
  • Provst Hjortsvej 9D,5800Nyborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

En af vores børneergoterapeuter går på barselsorlov - vi søger derfor en barselsvikar på 29 timer om ugen. Vi er en tværfaglig gruppe bestående af børnefysioterapeuter og -ergoterapeuter, sundhedskonsulent, sundhedsplejersker, studerende samt sekretær. Sundhedstjenesten er organiseret under Børne– og Familieafdelingen. Vi har base i Sundhedshuset, som er attraktivt placeret tæt på pendlerstation og motorvej. I Sundhedstjenesten har vi fokus på faglig udvikling samt mono- og tværfagligt samarbejde. Vi vægter gode diskussioner, sparring og arbejdsglæde højt. Børneergoterapeuterne tilbyder undersøgelse, råd, vejledning og træning efter Serviceloven §11.7, herunder varetagelse af undersøgelse og behandling af børn i en specialgruppe i almen dagtilbud. Derudover genoptræningsplaner efter Sundhedsloven §140 og vedligeholdende træning efter Sundhedsloven § 86.2. Børneterapeuterne er sammen med sundhedsplejerskerne og personalet i dagtilbud i gang med at implementere et tilbud til alle 3½ årige børn og deres forældre, hvor børnene blandt andet undersøges fin- og grovmotorisk af terapeutgruppen. Børneterapeuterne har en stor samarbejdsflade på tværs i organisationen og bliver brugt og værdsat af de øvrige tværfaglige samarbejdspartnere. Det tætte tværfaglige samarbejde er koordineret under Nyborgmodellen: Børns trivsel – Fælles ansvar. Se Nyborgmodellen - Nyborg Kommune I Nyborg kommune arbejder alle ansatte i organisationen ud fra samme kerneopgave. Kerneopgaven beskriver den værdi, som vores ydelser skal skabe hos borgeren. Vi er særligt opmærksomme på, at ydelsen med fordel kan løses på tværs af forskellige fagområder. Vi søger en ny kollega, der: Er uddannet ergoterapeut Har erfaring fra børneområdet og herunder erfaring med udarbejdelse af sensoriske profiler Kan prioritere og navigere i en hverdag med mangeartede opgaver Er åben og nysgerrig i forhold til mono- og tværfagligt samarbejde Støtter op om trivslen på arbejdspladsen Vi tilbyder: Et afvekslende og selvstændigt job Et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone Engagerede kolleger, som i fællesskab finder løsninger og muligheder Et godt tværprofessionelt miljø i en lille kommune, hvor der er kort afstand til hinandens tværfaglige kompetencer, og hvor der er fokus på den fælles kerneopgave Faglig sparring og kollegial supervision God introduktion samt mentorordning Yderligere information : Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på at der indhentes børneattest og straffeattest skal forevises inden ansættelse. For yderligere oplysninger til stillingsopslaget kan enten leder af Sundhedstjenesten Lone Langkjær kontaktes på telefon 6137 1868 og e-mail llan@nyborg.dk eller børneergoterapeut Sarina Radoor Hybjerg på telefon 5159 9168 og e-mail srf@nyborg.dk Ansøgningsfrist 16. januar 2023 Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 4 Tiltrædelse 20. marts 2023 Nyborg Kommune har indført røgfri arbejdstid. Politikken gælder alle ansatte og betyder, at det ikke er muligt at ryge i arbejdstiden. Rygepolitikken skal sikre, at alle ansatte i Nyborg Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø. Du søger jobbet ved at trykke på knappen "Send ansøgning/Søg jobbet". Du udfylder den formular, der kommer frem. Her skal du også vedhæfte din ansøgning og CV.