Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Klinisk vejleder til godt studiemiljø på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit, Regionshospitalet Randers.

  • Region Midtjylland
  • Skovlyvej 15,8930Randers NØ,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Klinisk vejleder til godt studiemiljø på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit, Regionshospitalet Randers. Ortopædkirurgisk Sengeafsnit er kendt for et godt studie- og læringsmiljø, så brænder du for at være med til at sikre dette i fremtiden, er det dig, vi har brug for. Så er du klinisk vejleder, eller drømmer du om at blive det, er det nu du skal søge. På Ortopædkirurgisk Sengeafsnit A7 søger vi en klinisk vejleder, der i tæt samarbejde med vores praktikvejleder og øvrige daglige vejledere, skal sikre den bedste vejledning af vores sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever. Ud over vores egen studiegruppe har Regionshospitalet Randers et godt netværk af kliniske vejledere, der mødes jævnligt og der er altid mulighed for sparring med andre vejledere eller med hospitalets uddannelsesansvarlige sygeplejerske. Ortopædkirurgisk sengeafsnit har plads til 20 patienter. Vi modtager både planlagte patienter til skulder-, hofte- og knæoperationer samt akutte patienter til osteosyntese af fraktur, amputationer og infektionsbehandling. Patientforløbene veksler mellem at være korte og længere og af varierende kompleksitet. Du kommer til at arbejde i hele det brede felt af ortopædkirurgien. I afsnittet er der stort fokus på kvalitet og udvikling. Vi arbejder struktureret med forbedring af patientsikkerhed, patientforløb og patientinformation. Vi kan tilbyde: ·         Et vejlederteam som er bredt repræsenteret på alder og erfaring, hvor humor, faglig stolthed og vilje til at løse opgaverne tværfagligt og professionelt, prioriteres højt. ·         Introduktion og oplæring i specialet af introduktionsansvarlig sygeplejerske med fokus på din individuelle oplæring baseret på dine erfaringer. ·         Introduktion og oplæring i den kliniske vejleder funktion ved hospitalets uddannelsesansvarlige sygeplejerske. ·         Et afsnit med mange studerende, positivt læringsmiljø og høj prioritering af et godt studiemiljø. ·         Stor medindflydelse på pædagogiske arbejdsgange. ·         Kompetenceudvikling med mulighed for efter- og videreuddannelse. ·         Et afsnit hvor arbejdsmiljøet er højt prioriteret og ligeværdighed og dialog er en naturlig del af kulturen. ·         Der gives ugentlig tid til samtaler, planlægning og uddannelsesaktiviteter. Den resterende tid har du studerende med i praksis, hvor du fungerer som rollemodel. Vi søger en klinisk vejleder som: ·         Har uddannelsen som klinisk vejleder eller ønsker at tage den. ·         Har interesse for samarbejde, koordinering og ledelse af elevers og studerendes praktikforløb. ·         Har lyst til at arbejde i og videreudvikle et godt studiemiljø, hvor du går forrest og fungerer som rollemodel. ·         Har lyst til udvikling af faglige og personlige kompetencer. ·         Har overblik og kan arbejde selvstændigt og struktureret. ·         Har gode samarbejds- og kommunikationsevner og kan indgå i tværfaglige samarbejdsrelationer. Praktiske oplysninger: Stillingen er en fast stilling på 37 timer/uge med ansættelse pr. 1. marts 2023 eller efter aftale. I funktionen som klinisk vejleder er du ansat i en basisstilling primært i dagvagt med weekendvagt hver 3. weekend i 8 timers vagter. Ansøgningsfristen er d. 23/1 2023, men vi indkalder til samtaler løbende, så send gerne din ansøgning hurtigst muligt. Er du blevet nysgerrig? Så ring, mail eller kom på besøg – eller endnu bedre send os en ansøgning. Oversygeplejerske Monica Thomassen: 7842 20 21 eller på mail monithom@rm.dk Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst samt funktionstillæg som klinisk vejleder. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børne- og straffeattest, ligesom der må påregnes tre måneders prøvetid for ansøgere uden forudgående ansættelse i regionen. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.