Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Oversygeplejerske til Afsnit S10 Regionshospitalet Hammel Neurocenter

  • Region Midtjylland
  • Voldbyvej 15,8450Hammel,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

En stilling som oversygeplejerske er ledig til besættelse pr 1. marts 2023 eller snarest derefter. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen. Kan du svare "JA" på nedenstående spørgsmål? Brænder du for ledelse og har øje for alle de forskellige elementer, som tilsammen udgør opgaveporteføljen? Ser du trivsel og det gode arbejdsmiljø som en vigtig parameter for gode patientforløb, god kvalitet og for lyst til udvikling – herunder at der arbejdes efter et fælles ståsted i forhold til, hvad kerneopgaven er? Kan du indgå i og skabe tillidsfulde relationer? Kan du lede processer og skabe resultater? Anser du et godt makkerskab med din nærmeste kollega som det vigtigste afsæt til at lykkes med ovenstående, og vil du tage et medansvar for det? Vil du være en vigtig tværfaglig samarbejdspartner i ledelsesgruppen på Hammel Neurocenter? Kan du balancere din ledelsesmæssige opmærksomhed i spændingsfeltet mellem driftsnære, organisatoriske opgaver og det mere strategiske område? Så modtager vi meget gerne en ansøgning fra dig :-) Vi søger efter en visionær leder, der gerne vil være med til at sikre, at vores patienter indlagt på S10 profiterer af et sammenhængende forløb med høj faglighed og med mest smidige overgange ved indlæggelse og udskrivelse. Vi søger en oversygeplejerske, der: Har en stærk sygeplejefaglig identitet, hviler i sin faglighed og vil bruge dette til aktivt at synliggøre den sygeplejefaglige kerne i neurorehabilitering. Altid har et blik for det tværfaglige samspil og tager medansvar for det gode tværfaglige samarbejde til gavn for vores patienter. Sætter retning, har gennemslagskraft og fokus på fælles mål samt er god til at inddrage og følge op. Er kreativ i sin tilgang og har værktøjer til at lede og faciliterer processer . Er en dygtig kommunikator, udstråler energi og er en god rollemodel. Ser værdien i at understøtte personalets initiativer og hylder forskellighed. Er inspirerende i sin ledelsesstil, understøtter kompetenceudvikling og prioriterer det i sit ledelsesrum. Mestrer at balancerer den dobbelte ledelsesopgave i forhold til S10 og det samlede Hammel Neurocenter. Har organisatorisk overblik, gode administrative evner og flair for økonomistyring. Rækker ud ved behov for sparring, understøttelse og hjælp. Afsnitsledelsen i S10 har det samlede ledelsesansvar for en tværfaglig personalegruppe på knap 40 ansættelser fordelt på sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, ergoterapeuter og fysioterapeuter samt sekretær. Ud over klinikopgaven indgår vi løbende i afvikling af projekter af større eller mindre karrater, hvilket vi understøtter med vores altid fleksible tilgang. Vi tilbyder: En tværfaglig personale gruppe der brænder for specialet og er kendetegnet ved høj faglighed. En stabil medarbejdergruppe. Høj grad af indflydelse på den retning sengeafsnittene udvikler sig i, så vi bedst mulig understøtter de fælles mål og strategier. Gode sparrings- og udviklingsmuligheder for dit personlige lederskab. En tæt samarbejdspartner i den ledende terapeut. Et tæt og stærkt samarbejde med vores 3 speciale ansvarlige. Afsnit S10 er en del af Regionshospitalet Hammel Neurocenter(RHN) og hører organisatorisk sammen med Hospitalsenhed Midt. RHN består af tre matrikler beliggende i Hammel, Skive og Lemvig. Du vil derfor sammen med dine kolleger i afsnittets lederteam indgå i den samlede, tværfaglige ledergruppe på tværs af alle tre matrikler, S10 er beliggende på Hammel Matriklen. Yderligere oplysninger kan indhentes hos chefsygeplejerske Tina Pasgaard, Centerledelsen, 2912 0134 eller hos Ledende fysioterapeut Karin Ibsen, S10, 7841 9369 eller 6136 3331. Ansøgningsfrist er onsdag den 11. januar 2023 Samtaler finder sted den 16. januar 2023 Evt. 2. samtale den 23. januar 2023 Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.