Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Visitator til barselsvikariat i Ældre- og Sundhedsområdet Ærø Kommune

  • Ærø Kommune
  • Gilleballetofte 3,5970Ærøskøbing,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Har du lyst til at arbejde med visitation af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, nødkald, dagcenter, kørsels ordning samt indstilling til ældre- og plejeboliger? Er du optaget af at finde den bedst mulige løsning sammen med borger og pårørende ud fra den gældende lovgivning og de lokale kvalitetsstandarder? Er du interesseret i at udvikle dig selv og din faglighed? Kan du samarbejde på tværs med mange interessenter? Så skal du overveje at søge et barselsvikariat som visitator i Ærø Kommune. Ærø Kommune tilbyder et selvstændigt, spændende og afvekslende job i et mindre visitations team med gode myndigheds kollegaer i et tværfagligt miljø. Vi har fokus på en samlet og koordineret indsats for borgerne og et godt kollegialt samarbejde og trivsel. Vi tilbyder et job med vekslende arbejdsopgaver. Opgaverne er primært centreret omkring Ærø Kommunes kvalitetsstandarder og servicelovens § 83 og § 83a. Vi arbejder målrettet med den rehabiliterende tankegang med fokus på borgerens egne ressourcer i opgaveløsningen. Din arbejdsdag vil være en kombination af besøg hos borgerne, efterfølgende administrativ sagsbehandling herunder dokumentation i Nexus, møder med samarbejdspartnere, telefonvagt mm. Du får en fleksibel arbejdstid og mulighed for at arbejde hjemmefra 1-2 dage om ugen. Hvis du er pendler, er det en mulighed at tiden til færgetransport indgår i den daglige arbejdstid. Ærø Kommune stiller IT udstyr til rådighed, som gør det muligt at arbejde med administrative opgaver på færgen. Dine arbejdsopgaver vil primært bestå af følgende opgaver: Rådgivning og vejledning af borgere/ pårørende telefonisk Hjemmebesøg med vurdering af funktionsevne, og behov for støtte Dokumentation af sagsbehandling i Nexus Afgørelse af behov for hjemmepleje, rehabilitering og midlertidigt ophold Udskrivelse fra midlertidige pladser, besøg og koordinering af indsatser Tæt sparring og mødeaktivitet med hjemmeplejen Fremskudt visitation på Ærø Sygehus Din profil Vi ser gerne at du har erfaring som sygeplejerske, ergoterapeut eller fysioterapeut, men har du den rette profil, så kan du som frisk nyuddannet kollega med en sundhedsfaglig baggrund også være den rette kandidat. Vi sætter følgende kompetencer højt hos vores nye kollega: Du er en god samtalepartner og struktureret mødeleder, som altid evner at have borgeren i centrum og kan arbejde på at opbygge en tillidsbaseret professionel relation Du evner at have flere bolde i luften og kan prioritere i opgaverne Du har en faglig refleksionsevne, er nysgerrig, kan se løsninger og tænke ud af boksen Du kan etablere gode og professionelle samarbejdsrelationer såvel internt, som ekstern Du kender lovgivningen, eller kan sætte dig hurtigt ind i den, således at du sammen med din kollega kan anvende den som grundlag til at træffe dine afgørelser Du kan træffe faglige afgørelser inden for rammerne af relevant lovgivning og Ærø Kommunes serviceniveau, samt tænker helhedsorienteret Derfor skal du vælge os Vi er et lille men tæt myndighedsteam med forskellige fagprofiler, perspektiver og dermed også en livlig og berigende dialog, hvor vi kontinuerligt spiller hinanden bedre. Du vil møde åbenhed og lyst til sparring, hvor faglig og personlig udvikling er vigtig. Der er højt til loftet, en uformel tone og lyst til socialt fællesskab. Vi tilrettelægger et introduktionsprogram og sidemands oplæring, som afpasses undervejs efter dine kompetencer og behov for sparring. Ansættelsesvilkår Vi kan tilbyde et 37 timers barselsvikariat, og ser gerne stillingen besat pr. 01.03.2023, eller snarest derefter. Om os Ærø Kommune har et befolkningstal på ca. 6000 indbyggere. Til at løfte opgaven med visitation er der ansat 2 visitatorer. Hver visitator har ansvaret for en tæt løbende dialog og kollegial sparring omkring sagsbehandlingen. Der arbejdes tæt sammen med sygeplejefaglig visitator som varetager sygeplejefaglige udredninger. Vi dokumenterer i KMD Nexus omsorgssystem og anvender metoden Fælles Sprog III, kendskab dertil er en fordel. Visitationen hører ind under Ældre- og Sundhedsområdet og har kontor få meter fra Sundhedshuset beliggende i Ærøskøbing by og i gå afstand fra Ærøfærgerne mellem Svendborg og Ærøskøbing. Sundhedshuset indeholder foruden Ærø Sygehus også den kommunale sygepleje, to praktiserende læger, misbrugsbehandling mv. hvilket sikrer et tæt, hurtigt og effektivt tværsektorielt samarbejde omkring borgeren. I Sundhedshuset er også trænende- rehabiliterende- og sagsbehandlende terapeuter, forebyggende hjemmebesøg, sundhedskoordinatorer og ernæringsfaglige medarbejdere. Ansøgning, samtale og kontakt Har du spørgsmål eller vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte leder af myndighedsområdet Charlotte Skov på telefon 63 52 55 11 eller mail: csk@aeroekommune.dk Du bedes vedlægge CV, uddannelsesbevis og autorisation Ansøgningsfrist: Fredag den 20. januar 2023 Samtaler: Forventes afholdt torsdag d. 26. januar 2023 mellem kl. 10.00 og 14.00. Vi gør opmærksom på, at du selv skal indhente straffeattest ved ansættelse. Dette kan du gøre digitalt med Nem ID på http://wwwborger.dk eller http://www.politi.dk