Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

To social- og sundhedsassistenter til Skovvang Plejecenter

  • Slagelse Kommune
  • Grønningen 1,4200Slagelse,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Er du uddannet SSA, og kunne du tænke dig at være med til at skabe det bedste sted at bo og arbejde? Så har vi brug for dig på Skovvang Plejecenter. Skovvang Plejecenter består af 48 plejeboliger, hvoraf de 16 boliger er skærmede boliger til svært demente. Der hører endvidere 18 centernære boliger til plejecentret. Som SSA på Skovvang vil du indgå i den daglige pleje- og opgaveløsning for borgerne, hvor vores kerneopgave er at skabe livskvalitet og et godt hverdagsliv. Som SSA vil du skulle have fokus på de sygeplejeopgaver i afdelingerne, men du vil også være en del af helhedsplejen. Stillingerne fordrer selvstændighed og gode sygeplejefaglige kompetencer. En vigtig del af jobbet, er vidensdeling og være med til at styrke afdelingens samlede kompetencepulje. Om du er nyuddannet eller har mange års erfaring, begge dele er velkomne her på Skovvang Plejecenter, da vi sørger for grundig oplæring i afdelingerne og opgaverne. Vi mener at vi alle har værdifulde egenskaber at bidrage med, og vi derfor sammen kan skabe en kultur, med værdighed og omsorg for det enkelte menneske. Hvor borgernes behov er pejlemærket for opgaven, og at ligeværdighed og respekt er en af grundstenene i det arbejde vi udfører. #kommunepånymåde Du vil på Skovvang få stor mulighed for at være med skabe din egen arbejdsplads, da vi er undervejs i en større organisationsændring under overskriften #kommunepånymåde. Det betyder, at der gøres op med traditionelle hierarkiske strukturer hvor det er lederen, der sidder for bordenden og træffer alle beslutninger. Det giver mening at du som medarbejder, der er tættest på borgerne, også har indflydelse på, og ansvar for, de beslutninger, der giver borgeren den optimale behandling og pleje. Vi tror på det gode arbejdsliv, med arbejdsglæde og samarbejde, at arbejdsglæde er noget vi skaber i fællesskab og vi sammen tager og har et fælles ansvar for at løfte kerneopgaven og bringe vores borgere i fokus. Du kan være med til at definere hvor mange timer du ønsker at være ansat på. Stillingerne er med weekendvagt hv. 2. weekend. Ansættelse snarest. Ved spørgsmål kan du kontakte plejecenterleder Louise Grundtvig Ibsen på telefon 52 30 87 12 eller mail loibs@slagelse.dk Frist 25. januar 2023 Vi indkalder løbende til samtale. Send ansøgning