Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vil du være vores nye afdelingsleder i Center for Handicap - Hvor opgaven er, at starte et helt nyt tilbud op?

  • Horsens KommuneCenter for Handicäp
  • Chr M Østergaards Vej 4,8700Horsens,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

I Center for Handicap sker der altid mange spændende ting. Vi skal i starten af 2023 starte et helt nyt tilbud op – og til det mangler vi en handlekraftig og reflekterende afdelingsleder . Det kan være dig, hvis du kan nikke til følgende: Du synes det er spændende at bygge et tilbud op fra bunden. Du har erfaring med at lede døgndækkede tilbud. Du mestrer at arbejde med tydelig ramme og retning. Du er optaget af, at få medarbejdere til at arbejde med to ting: Faglighed og Samarbejde. Hvem er vi? Center for Handicap er en spændende arbejdsplads, hvor vi gør os umage for, at skabe de bedste rammer for borgerne vi understøtter. Vi spænder bredt i målgrupper og opgaver og har således både døgn- og aflastningstilbud for børn, botilbud for voksne og en specialvejledning, som yder støtte til voksne med udviklingshandicap, som bor i deres egen lejlighed. Du kan læse mere om os her: Hjemmeside Vi har vokseværk i Center for Handicap, hvilket betyder, at det er politisk besluttet at udvide med flere aflastnings- og botilbud til voksne de kommende år. Det første vi går i gang med er, at etablere et aflastningstilbud på fuldtid , til 3 voksne kvinder med udviklingshandicaps, som har behov for et omfattende støtte hele døgnet. Som afdelingsleder i Center for Handicap forventer vi: At du har en dialogisk og tillidsskabende lederstil. At du er handlekraftig og skaber resultater. At du skaber sammenhæng og har fokus på at ”det handler om borgerne”. At du som leder går forrest i arbejdet med at udvikle og fastholde en tillidsfuld kultur. At du formår at skabe struktur og overblik, samtidigt med at du tør gå nye veje. At du er parat til at være teamplayer og indgå i et forpligtende fællesskab, hvor vi løfter i flok. I Center for Handicap arbejder vi ud fra Horsens kommunes Ledelsesgrundlag , som du kan læse mere om her. Om stillingen I starten af 2023 etablerer vi som sagt et aflastningstilbud på fuldtid, til 3 voksne kvinder med udviklingshandicaps, som har behov for et omfattende støtte hele døgnet. Tilbuddet skal etableres i Horsens midtby i det allerede etablerede Åpark Center, hvor der i stueetagen er et aktivitetscenter der hører under Sundhed og Ældre. Opgaven som afdelingsleder kommer til at bestå i, at etablere et tilbud fra bunden , med alle de positive og udfordrende opgaver, som er forbundet her med. Det betyder bl.a., at du skal ansætte dit eget personale til opgaven og at du skal sætte rammen og retningen for tilbuddet. Du kan læse mere om tilbuddet i Job- og kompetenceprofil her. Dine kompetencer og kvalifikationer Vi er bevidste om, at ingen kan alt og at alle skal lære meget i et nyt job. Vi forstiller os alligevel, at du er kompetent eller har erfaring med dele eller hele af nedenstående: At du har erfaring med ledelse, eller at du f.eks. er koordinator eller planlægger lige nu, med lyst til at springe ud i ledelse. At du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, gerne som pædagog. At du er bevidst om dine egne grænser – kan bede om hjælp og at du kan give og modtage feedback. Du kan lede den pædagogiske faglighed med øje for kompetencer, ressourcer og muligheder Sikre høj faglighed i dokumentationsarbejdet, samt at indsatserne af borgernes handleplaner omsættes. At du tilrettelægger ledelsesopgaverne, så du sikrer ledelse af alle medarbejderne i afdelingen, dag som aften. At du administrerer og overholder det økonomisk råderum i afdelingen. At du kan lave afdelingens arbejdsplaner og er bevidst om vigtigheden i denne opgave. At du følger op på væsentlige områder eksempelvis UTH, Magtanvendelser og Status-/opfølgningsmøder. At du formår at skabe struktur og overblik, samtidigt med at du tør gå nye veje. At du har teknologisk intuition og forståelse. I Center for Handicap tilbyder vi vores kommende afdelingsleder: En lederkollega som mentor . Han vil være til rådighed som sparringspartner omkring stort og småt i forhold til etableringen af det nye tilbud. Resten af ledergruppen vil også være til rådighed for sparring, spørgsmål og generelt et godt kollegaskab. En spændende arbejdsplads, hvor der er fokus på udvikling af den socialpædagogiske praksis og hvor der er et stort fokus på at løse vores kerneopgave. I 2023 skal vi i ledergruppen også have fokus på at implementere vores nye vision og strategi, samtidig med, at vi skal implementere kommunens ledelsesgrundlag. En arbejdsplads hvor der tilbydes faglig og personlig udvikling . Både ledersparring internt ved leder-kollegaer, samt af ekstern konsulent. Generelt er omdrejningspunktet i Center for handicap faglig udvikling og fastholdelse af en tillidsfuld kultur og hvor vores fælles faglige fokus på metoden LA2 og vores feed-back kultur, er højt prioriteret. Hvis ovenstående har vakt din interesse, så send en ansøgning – og har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Centerleder, Thilde Kristensen på tlf. 2497 6169. Vi forestiller os at du kan starte senest d. 1/3-2023 – og hvis det er muligt før, så er det også en mulighed. Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomster indgået med faglige organisationer. Aflønning i henhold til Ny Løn. Ansøgningsfrist: Søndag, den 22/1-2023 Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler d. 24. januar 2023.