Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistent til Neurologi, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 99,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Lyst til udvikling og læring? Kom med Neurologisk Rehabilitering på rejsen - Vi søger en social- og sundhedsassistent til et tværfagligt rehabiliteringsafsnit på Aarhus Universitetshospital. Er du optaget af at gøre en forskel for patientens liv, både menneskeligt såvel som fagligt og finder du interesse i hjernen og dens finurligheder? Så er du præcis den social- og sundhedsassistent vi søger til ansættelse i vores tværfaglige team på Neurologisk Rehabilitering pr. 1. februar 2023, eller efter nærmere aftale. Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde Vi er et relativt nyt sengeafsnit, der blev etableret under Neurologisk afdeling på AUH den 1. maj 2020 med plads til ti patienter. Afsnittet er beriget med en meget engageret personalegruppe bestående af både nyuddannede og en del med flere års erfaring, hvilket giver en god dynamik og en smittende dedikation. I afsnittet forstår og praktiserer vi tværfaglighed gennem samarbejde. Udgangspunktet for den rehabiliterende indsats tager afsæt i patienternes personlige mål og tværfagligheden kommer til syne ved, at forskellige professioner arbejder sammen og ikke ved siden af hinanden. Det tværfaglige samarbejde viser sig igennem personalets indlejring af træningen som en del af selve plejen, men også ved inddragelse af pleje som led i trænings- og terapidelen. Vi favner både kortids- og langtidssygepleje i afsnittet og har patientforløb af meget varierende kompleksitet. Hos os er stemningen i top og vi møder hinanden med et smil på læben. Rehabiliteringsafsnittet er placeret ved siden af Stroke Sengeafsnit og de to afsnit har tæt og velfungerende samarbejde. En ansættelse på Rehabiliteringsafsnittet er en hel unik mulighed for at være med til fortsat at præge både patientforløb, arbejdsgange og samarbejdskulturen i vores team. Udover social- og sundhedsassistenter tæller teamet ligeledes sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, læger, logopæder og sekretærer. Teamets opgaver er at planlægge, forestå og udføre pleje og behandling af rehabiliteringspatienten i et tværfagligt samarbejde vurdere patientens behov for videre rehabilitering efter udskrivelse fra hospitalet samarbejde med primærsektor om patientforløbene, så patienterne sikres et godt forløb helt ud i hjemmet Vi forventer, at du trives med at arbejde i et tværfagligt team er positivt indstillet og har ambitioner om faglig og personlig udvikling og det at være med til at præge fremtidens patientforløb trives i at være med til at skabe noget nyt og gå nye veje Vi tilbyder At du kommer til at indgå i tværfagligt team, hvor du kan være med til at præge organisationen fremadrettet Tid til oplæring med vores oplæringsansvarlige sygeplejersker samt grundig introduktion til specialet Kompetenceudvikling af social- og sundhedsassistenter Ansættelse i et afsnit med engagerede og motiverede kollegaer, som har et godt sammenhold og et rigtigt godt arbejdsmiljø. Vi sætter en ære i at hjælpe hinanden og der er altid en hjælpende hånd at finde Stillingen er på 37 timer pr. uge eller efter aftale, hvor man må forvente at arbejde hver 3. weekend + en ekstra weekend hver 12. uge. Der må i gennemsnit påregnes 8 aften- eller nattevagter på 4 uger. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Der må påregnes en prøvetid på 3 måneder. Har du lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingssygeplejerske Marie Krage på 2682 8768 eller marikrag@rm.dk , eller besøge afdelingens hjemmeside her . Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.