Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske med udviklingsfunktion søges til Rygcenter Syddanmark – en del af Sygehus Lillebælt

  • Region Syddanmark
  • Østre Hougvej 55,5500Middelfart,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

I Rygcenter Syddanmark vægter vi udvikling højt, og derfor søger vi en sygeplejerske der skal varetage udviklingsfunktionen i afdelingens medicinske afsnit. Du vil blive bindeledet mellem det kliniske arbejde og den sygeplejefaglige udvikling. Uddybende om stillingen Vi søger en klinisk sygeplejerske med udviklingsfunktion til rygmedicinsk ambulatorium. Du vil sammen med funktionslederne i det pågældende afsnit være med til at drive udviklingen af sygeplejen, sikre kvaliteten i klinisk praksis, og arbejde med implementering af excellent sygepleje. Du vil være ansvarlig for at initiere, koordinere og udføre sygeplejefaglige udviklingsprojekter med fokus på rygpatienterne og deres pårørende ud fra referencerammen for sygeplejen på Sygehus Lillebælt. Som sygeplejerske med udviklingsfunktion bliver du en del af holdet, der skal være med til at opretholde vores høje patienttilfredshed. Du vil derfor også komme til at arbejde tæt sammen med afdelingens Kliniske sygeplejespecialist, og øvrige udviklingspersoner på tværs af faggrupper og afsnit. Arbejdstid Rygmedicinsk ambulatorium har arbejdstid mandag-fredag. Stillingen er en kombinationsstilling på 37 timer om ugen eller efter aftale. Rammen for fordeling mellem klinisk arbejde og udviklingsfunktion vil som udgangspunkt være 60 % klinisk og 40 % udvikling. I din oplæringsperiode samt i ferieperioder kan det forventes, at arbejdet primært vil være i klinikken. Dette for at skabe et solidt fagligt fundament. Vi søger Vi forventer, at du har autorisation som sygeplejerske og minimum 2 års erfaring med klinisk sygepleje. Derudover forventes det, at du har en videreuddannelse på master- eller kandidatniveau eller snarligt færdig med denne. Du har viden og erfaring med: Implementering og fastholdelse af udviklingstiltag i klinisk praksis Undervisning, vejledning og supervision Formidling af resultater og projekter, både mundtligt og skriftligt Du besidder evnen til at være ansvarlig for at patienten modtager højst muligt kvalitet i pleje og behandling inden for rygområdet – agere rollemodel samarbejde – også tværfagligt understøtte og være medvirkende til at implementere excellent sygepleje og referencerammen for sygeplejen på Sygehus Lillebælt undervise og vejlede kollegaer samt medvirke til kompetenceudvikling afdække og identificere relevante udviklingsbehov samt initiere og understøtte tiltag i forhold hertil Vi tilbyder en velfungerende afdeling med en uformel tone en afdeling i udvikling med mulighed for indflydelse en afdeling hvor klinik og forskning er tæt forankret med fokus på patienten først en afdeling hvor der lægges vægt på en aktiv hverdag med et godt arbejdsmiljø Vi arbejder ud fra Sygehus Lillebælt værdier: Resultater, Ordentlighed, Samarbejde og Excellence Om afdelingen – kerneopgave og vision Rygcenter Syddanmarks kerneopgave er, på specialistniveau, at udrede samt behandle og herunder vejlede regionens rygpatienter ud fra den enkeltes behov. Det overordnede mål er at fremme livskvaliteten for rygpatienter. Rygcenter Syddanmark er en rygmedicinsk og rygkirurgisk afdeling med 160 ansatte. Vi modtager rygpatienter fra hele Region Syddanmark. Rygcentret modtager ca. 18.000 nye henvisninger årligt, og vi opererer ca. 1000. Politisk er man ved at undersøge perspektiverne i at etablere et nærhospital i Middelfart, hvilket kan betyde, at Rygcenteret på sigt skal flyttes til Kolding Sygehus. Det er vores vision at: •    Holde fokus på kvalitet, udvikling, uddannelse og forskning •    Gå forrest i samarbejdet med Regionens øvrige aktører på rygområdet •    Sikre en god kultur og et sundt arbejdsmiljø •    Være en integreret del og drivende kraft i SLB Du kan læse mere om Rygcenter Syddanmark her: Rygcenter Syddanmarks hjemmeside Yderligere information Referencerammen for sygeplejen på Sygehus Lillebælt: Referenceramme Kontakt Såfremt du ønsker stillingen uddybet, eller ønsker at komme på besøg i afdelingen er du velkommen til at kontakte: Klinisk sygeplejespecialist Gitte Henner, tlf. 2047 9705 / Gitte.Lehmkuhl.Henner@rsyd.dk  eller Oversygeplejerske Anette Greve, tlf. 2499 4555 / anette.maibritt.greve@rsyd.dk Spørgsmål vedr. drift og den mere praktiske del af ansættelsen stiles til Anette Greve. Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende faglig overenskomst Forventet ansættelsesstart den 1. marts 2023 eller efter aftale Ansøgningsfrist Fristen for at søge stillingen er den 8. januar 2023 Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 2 – forventeligt fredag d 13. januar 2023