Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afdelingslæge, Geriatrisk Afdeling G i Odense, Odense Universitetshospital

  • Region Syddanmark
  • J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 112, 8. sal ,5000Odense C,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

En stilling som vikar for afdelingslæge opslås til besættelse for perioden 1. april 2023 – 31. marts 2024. Geriatrisk Afdeling G har 29 senge samt et stort ambulatorium omfattende et subakut ambulatorium, forundersøgelsesambulatorium, efterbehandlingsambulatorium, faldklinik og et komorbiditetsambulatorium for patienter med kræft. Afdelingen udskrev i 2021 1.693 patienter og havde 4.052 ambulante besøg. Hovedparten af patienterne indlægges akut via OUH's fælles akutmedicinske modtageafsnit (FAM). Geriatrisk team arbejder dagligt i FAM, og patienter med behov for længerevarende indlæggelse overflyttes inden for det første døgn. Lægestaben omfatter aktuelt 27 fuldtidsstillinger fordelt på: Cheflæge 1, ledende overlæger 2, overlæger 4, afdelingslæger 2 (inkl. vakante stilling), hoveduddannelse i intern medicin: geriatri 8, hoveduddannelse: onkologi 4, introduktionsstillinger til intern medicin 3 og KBU-læger 3. Geriatrisk forskningsenhed er fælles med geriatrisk afdeling på OUH i Svendborg. Der er 4 professorer og et antal ph.d.- og kandidatspecialestuderende. Afdelingens læger dækker dels bagvagt i egen afdeling med tilkaldevagt fra bolig samt indgår i et fælles vagtlag i FAM. Funktionsområder for den opslåede stilling Afdelingslægen skal deltage i afdelingens vagtforpligtelser i FAM og Geriatrisk Afdeling Afdelingslægen tildeles efter aftale det lægelige ansvar for en del af sengeafsnittet og/eller ambulatoriet. Afdelingslægen indgår i vejlederopgaver ift. lægelig videreuddannelse. Afdelingslægen forventes at deltage i fortsat udvikling og varetagelse af de driftsmæssige opgaver i forhold til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Se i øvrigt stillingsbeskrivelsen " funktionsbeskrivelse afdelingslæge ". Kvalifikationer Ansøger skal være speciallæge i intern medicin og geriatri. Løn og ansættelsesforhold Ansættelse som afdelingslæge i henhold til overenskomst for afdelingslæge. Stillingen er omfattet af Ny Løn, hvilket betyder, at der ved samtalen skal drøftes gensidige forventninger til lønniveau. Hør mere Du er velkommen til at kontakte cheflæge Lars Matzen, telefon 6541 4624, for yderligere oplysninger. Ansættelsessamtaler Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 27.01.2023 Din ansøgning Ansøgningen disponeres i henhold til speciallægens 7 roller: medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel. Ansøgningsfrist: Fristen for ansøgning er fredag den 20. januar 2023. Vi glæder os til at høre fra dig. Du kan læse mere om afdelingen på vores hjemmeside på Odense Universitetshospital, Geriatrisk Afdeling G.