Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistent til fortrinsvis dagvagt til Plejehjemmet Fjordparken

  • Aalborg KommunePlejeboliger Fjordparken
  • Fjordparken 2,9370Hals,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Social- og sundhedsassistent til kommunens bedst beliggende plejehjem Fjordparken. Vi kan tilbyde: Et spændende job med udfordrende opgaver, et plejehjem med somatiske beboere, demente beboere og aflastnings beboere Motiverede og dygtige kollegaer med forskellige fagligheder, og et plejehjem hvor du får lov til at bruge dine kompetencer som SSA. Vi har et fantastisk samarbejde med vores plejehjemslæge og med hjemmesygeplejerskerne En spændende og levende arbejdsplads, hvor vi støtter og udvikler hinanden og hvor vi arbejder anerkendende og i en tillidsfuld dialog En arbejdsplads som arbejder målrettet med læring og faglig udvikling Vi tilbyder grundig introduktion til ny ansatte – de første 10 dage af din ansættelse vil du tilbydes at komme i introduktion, sådan at du føler dig klædt godt på til at starte her og du vil få tildelt en mentor Vi er en arbejdsplads som vægter det psykiske arbejdsmiljø højt. Vi arbejder bl.a med triagering af arbejdsmiljøet og har flere udviklingsdage om året Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads: Antal ledige stillinger 1 Forventet ansættelsesdato 1/3 23 Fortrinsvis dagvagt Vi søger en kompetent social- og sundhedsassistent, som har lyst til at være en del af det dejlige plejehjem Fjordparken, hvor vi sætter beboernes livskvalitet højt. Vi realisere kerneopgaven og skaber velfærd via nærvær, omsorg, ansvarlighed og respekt Fjordparken er særligt kendetegnet ved at fremstå som et hyggeligt hjem, der er solidt forankret i lokalsamfundet. Medarbejderne har stor faglighed og hjertet på det rette sted. Medarbejderne gør meget sammen med beboerne for at skabe nærvær. Fjordparken har 68 dygtige og engagerede medarbejder, der støtter op om beboernes selvstændige og sociale liv. Aktivitetscenteret Fjordparken ligger i tilknytning til plejehjemmet og tilbyder mange forskellige aktiviteter i ugens løb. Plejehjemmets fysiske rammer ligger med sine 50 pladser lige ned til fjorden og færgen mellem Hals og Egense Fjordparken har et varierende tilbud af boliger med 6 midlertidige boliger, 16 demens boliger, fordelt på 2 afdelinger, samt 28 somatiske pladser fordelt på 2 afdelinger Dine primære opgaver vil være: Arbejde ud fra Aalborg Kommunes og Fjordparkens værdier og retningslinjer Er engageret i dit arbejde og at du vil arbejde ud fra vores kerneopgave og Fjordparkens værdier Vil bidrage positivt til samarbejdet med beboerne, de pårørende, tværfaglige samarbejdspartnere, dine kollegaer og ledelsen Faglige kompetencer: Uddannet social- og sundhedsassistent Du har et godt fagligt fundament og vægter patientsikkerheden højt At du er i stand til at reflektere over egen praksis både selvstændigt og sammen med kollegaer Personlige kompetencer: Er ansvarsbevidst og god til at samarbejde med mange forskellige på tværs af faglighed Er tydelig, ansvarsfuld og handlekraftig Du løfter dine opgaver med selvstændighed og udforsker nye idéer. Du er teamplayer Du bidrager til det gode arbejdsmiljø Arbejdsstedets adresse: Fjordparken 2, 9370 Hals Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte assisterende leder Jeanette Hermansen på tlf. 9982 3521 eller plejehjemsleder Lise Dall Lundbech på tlf. 9982 3526. Vi forventer at afholde samtaler den 24. januar 2023. Ansøgningsfrist er den 22. januar 2023 Løn- og ansættelsesvilkår Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer. På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens struktur, politikker, målsætninger og meget mere. Aalborg Kommune Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk) Læs mere om Senior- og Omsorgs vision og strategiske ledelsesudvikling Bliv klogere på Senior- og Omsorgs vision Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk) Send ansøgning Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang. I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.