Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Uddannelsesansvarlig overlæge (radiologi) ved Røntgen, Skanning og Nuklearmedicin på Esbjerg Sygehus, Syddansk Universitetshospital

  • Region Syddanmark
  • 7100Esbjerg,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Ved Røntgen, Skanning og Nuklearmedicinsk Afdeling på Esbjerg Sygehus, Syddansk Universitetshospital har vi en stilling som uddannelsesansvarlig overlæge (UAO) ledig til besættelse fra 01.03.2023 eller efter aftale. Vi er en afdeling, der vægter et godt arbejdsmiljø med højt til loftet og gode grin. Vi har fokus på et gensidigt forpligtende uddannelsesmiljø, hvor der er fuld adgang til supervision og feedback, og hvor de uddannelsessøgende læger bidrager til afdelingens udvikling med løbende undervisning. Alle yngre læger er tilknyttet en fast vejleder. Vores målsætning er også at alle uddannelseslæger gennemfører et forskningsforløb i samarbejde med vores egen forskningsenhed. Afdelingen består af en samlet radiologisk og nuklearmedicinsk afdeling. Vi er i alt 115 medarbejdere. Afdelingen har gennemgået en omfattende renovering og er fuldt opdateret med alt udstyr. Afdelingen er organiseret i 5 sektioner med specialeansvarlige overlæger/ledende overlæger: Abdominal/uroradiologi , muskuloskeletalradiologi, medicinsk/neuroradiologi, mammaradiologi og nuklearmedicin. ? Vi foretager ca. 220.000 undersøgelser årligt, og vi har et tæt samarbejde med FAM, de øvrige specialer og almen praksis. Stillingen som UAO varetages sideløbende med en overlægestilling i en af de ovennævnte radiologiske sektioner og i samarbejde med UKYL, afdelingens øvrige speciallæger og en ekstern lektor med ansvar for den prægraduate uddannelse. Vi følger Region Syddanmarks uddannelsesprogram for introduktions- og hoveduddannelseslæger baseret på de nationale målbeskrivelser og logbøger for diagnostisk radiologi. Esbjerg Sygehus, Syddansk Universitetshospital indgår i både introduktions- og hoveduddannelsen i radiologi og vi har fokus på det gode uddannelsesmiljø, der sikrer yngre læger et trygt og solidt udgangspunkt. UAO har selvstændigt ansvar for at koordinere forløbene og sikre formalia, undervisning og supervision af yngre læger, herunder sikre at de formelle uddannelsessamtaler gennemføres med de kliniske vejledere. Vi lægger vægt på at du har lyst og evner til undervisning og supervision af yngre læger, at du har ambitioner på de yngre lægers vegne og at du tager ansvar for løsning af afdelingens/sektionens opgaver. Vi sætter også pris på gode kommunikative evner, en tillidsvækkende og anerkendende omgangsform og at du er en god kollega. Løn og ansættelsesvilkår : Afdelingen er fleksibel i relation til tilrettelæggelsen af arbejdstiden, som kan planlægges individuelt. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der inhentes børneattest forud for ansættelse. Ansøgning: Ansøgningen bedes udfærdiget i henhold til de 7 lægeroller/kompetenceområder for speciallæger. Har du ikke tidligere været overlæge i regionen skal der udfærdiges en overlægebedømmelse. Udfyld derfor venligst vedhæftede skema og vedhæft den i ansøgningen. Hvis du har spørgsmål eller har lyst til at se afdelingen er du velkommen til kontakte Cheflæge Søren Hess ( Soren.Hess@rsyd.dk ; tlf. 30 36 10 52), Uddannelsesansvarlig overlæge Mila Kocanovic ( Mila.Kocanovic@rsyd.dk ) eller UKYL Frederik Meyer-Kristensen ( Frederik.Meyer-Kristensen@rsyd.dk ) Ansøgningsfrist 31.1.2023 Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 6, 2023. Vi glæder os til at høre fra dig.