Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

GENOPSLAG - Ambitiøs oversygeplejerske/funktionsleder til Lokalpsykiatri i Fredericia

  • Region Syddanmark
  • Nordbanen 5,7100Fredericia,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

GENOPSLAG - Ambitiøs oversygeplejerske til Lokalpsykiatri i Fredericia Er du klar til at tage et stort ledelsesansvar? Og synes du, at det kunne være spændende at stå i spidsen for et velfungerende ambulatorium. I Psykiatrisk Afdeling Vejle søger vi en leder til vores psykiatriske ambulatorium i Fredericia, beliggende på Lokalpsykiatri Fredericia (LPF), Vendersgade 49, 7000 Fredericia. Lokalpsykiatrien skal flytte i nyt Sundhedshus den 1. og 2. februar 2023, hvilket vi glæder os meget til, processerne er rigtig godt på vej og i gang. Har du mod, vilje og ledelseskraft til, at gøre en forskel for mennesker med psykiske lidelser. Motiveres du af, at lede højt kvalificererede fagprofessionelle, udbygge tværsektorielt samarbejde og sikre patientforløb mellem døgn- og ambulantbehandling, så vil vi meget gerne modtage din ansøgning til jobbet som oversygeplejerske i vores Lokalpsykiatri i Fredericia. Dit ledelsesansvar Som oversygeplejerske arbejder du tæt sammen med overlægen, og I står sammen i spidsen for videreudvikling af kvalitet og sammenhæng i behandlingen samt driften af det psykiatriske ambulatorie. I afsnitsledelsen har I et særligt ansvar for at skabe sammenhængende patientforløb og således sikre et velfungerende samarbejde mellem ambulatoriet og døgnafsnit og til primærsektor – kommune, botilbud og praktiserende læger. Samarbejde på tværs bliver dermed en stor del af din hverdag, og det er vigtigt, at du kan tænke ud af eget hus. Ligeledes er videreudvikling af den recovery-orienterede og rehabiliterende tilgang en væsentlig ledelsesopgave. De store udviklingsopgaver løser du i tæt samarbejde med døgnafsnittene på Nordbanen og lederne for Psykiatrisk Afdeling Vejles andre to psykiatriske ambulatorium, der ligger i henholdsvis i Kolding og Vejle. Du har ansvaret for personaleledelse af medarbejdere, og det overordnede ansvar for at sikre sammenhængende forløb, kvalitet i behandling, patientflow og effektiv ressourceanvendelse på tværs af de ambulante teams (Ældre team, Demensklinik, Almen Team, OPT). Du vil indgå i et konstruktivt og dynamisk samarbejde i afdelingens ledergruppe, hvor vi arbejder med fælles drifts- og udviklingsopgaver. Vi arbejder med at implementere F-ACT Den ambulante psykiatri er et område, der de seneste par år har været – og fortsat vil være – i stor udvikling. De sidste par år har vi arbejdet på at styrke, og videreudvikle den ambulante psykiatri med fokus på, at vi i endnu højere grad er tilgængelige og opsøgende, og tilbyder en bred vifte af koordinerende udrednings- og behandlingstilbud. Vi arbejder på at styrke indsatsen inden for recovery, pårørendesamarbejde og patientinddragelse. Ambulatoriet er begyndt at arbejde med implementering af F-ACT, som kan betyde en ændret sammensætning af medarbejdere og patienter på tværs af teams. Du kommer derfor til at arbejde med at forankre F-ACT metoden og styrke samarbejdsrelationer i teams. Hvem er du? En erfaren leder. Du har en involverende ledelsesstil, kan skabe følgeskab i dine initiativer og er professionel, åben og direkte i din kommunikation med andre. Du har gode relationelle kompetencer, der sikrer et godt samarbejde med alle samarbejdspartnere. Sammen med dine medarbejdere sætter du fokus på at skabe et trygt, involverende og åbent arbejdsmiljø baseret på trivsel og motivation. Du er visionær. Du kan tænke strategisk både kort- og langsigtet i forhold til ledelsesopgaven. Du driver forandrings- og forbedringsindsatserne med kreativitet og nysgerrighed. Du tænker i helhedsløsninger og tværfaglighed og kan med stor vedholdenhed føre opgaver helt i mål. Du er handlekraftig og struktureret. Du skal arbejde med drift- og kapacitetsstyring ift. planlægningen af patientforløbene og medarbejderfremmødet, det er derfor vigtigt, at du har det helt store overblik, og at du hurtigt kan danne dig et billede af, hvilke indsatsområder der skal handles på her og nu, samt hvilke der kan udsættes. Du får tingene til at ske. Kvalifikationer For at blive taget i betragtning til stillingen, skal du have en bred erfaring inden for det psykiatriske speciale samt dokumenteret ledelseserfaring f.eks. som afdelingssygeplejerske el.lign. Du har indsigt i kvalitetsudvikling, planlægning og ressourcestyring og har kendskab til psykiatriens forbedringsmetoder. Du har sygeplejefaglig baggrund og erfaring eller har anden relevant sundhedsfaglig baggrund på professionsbachelor niveau og erfaring suppleret med videreuddannelse på master- eller kandidatniveau. Vi tilbyder Tæt samarbejde og samspil med ambitiøse og fagligt dygtige medarbejdere og kollegaer Stort fokus på det gode arbejdsmiljø Oplæring og introduktion via mentorordning Fokus på faglig sparring Et højt fagligt ambitionsniveau Lokalpsykiatrien i Fredericia Lokal psykiatrien i Fredericia er en del af Psykiatrisk afdeling Vejle. Patienter har typisk bopæl i Fredericia kommune. Der er ansat ca. 28 tværfaglige medarbejdere i 4 teams. De 4 teams er opdelt efter subspecialer. Om Psykiatrisk afdeling Fredericia Ud over lokalpsykiatrien i Fredericia består afdelingen af lokalpsykiatri i Kolding og en i Vejle, samt døgnafsnit med akutmodtagelsen på samlet 99 døgnpladser på Nordbanen 5 i Vejle. Har du fået lyst til at høre mere om stillingen som oversygeplejerske i Lokalpsykiatri Fredericia, så kan du kontakte chefsygeplejerske, Lone Bülow Toft Friis. Mail: lbf@rsyd.dk . Mobil: 21286284 Der er ansøgningsfrist d. 15. januar 2023. Vi afholder samtaler d. 18. januar 2023. Tiltrædelse 1. marts 2023 eller efter aftale. Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.