Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Uklassificeret reservelægestilling, Ortopædkirurgisk Afd. O, OUH

  • Region Syddanmark
  • J.B. Winsløws Vej 4,5000Odense C,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Der opslås uklassificeret reservelægestilling i  Ortopædkirurgisk Afdeling med besættelse 1. marts 2023 til 31.08.23, eller efter aftale. Ortopædkirurgiskafdeling er en stor dynamisk, travl og spændende afdeling, der sætter patienten først med baggrund i faglig kvalitet, forskning og udvikling. Internt i afdelingen er der tradition for et godt samarbejde. Vi tilstræber en god tone og et godt arbejdsmiljø og er afhængig af, at alle bidrager til fællesskabet. Vi søger en reservelæge til at indgå i forvagtslaget i Odense. Forvagtslaget varetager primært skadestuearbejde samt skade-ambulatorie. Forvagten er fysisk tilstede i skadestuen og varetager behandlingen af patienter hele døgnet rundt. Der er i dagstid og til kl 21 en speciallæge bagvagt i skadestuen. Udover forvagten er der i en del af døgnet studenterhold, samt behandlersygeplejersker som ligeledes behandler skadestuepatienter. I skadeambulatoriet vil reservelægen typisk se patienter, som kommer til opfølgning på deres skadestuebesøg, det kan f.eks være kontrol af et brækket håndled eller en sårskade. Skadeambulatoriet er superviseret af speciallæge. Der er introduktion med sidemandsoplæring i forbindelse med opstart. Løn- og ansættelsesvilkår iht. Aftale med Danske Regioner og FAYL. Yderligere oplysninger fås ved uddannelsesansvarlige overlæge Thomas Lind-Hansen (tlf.nr 2228 9260) Ansøgningsfrist d. 18.01.23. Der vil herefter blive afholdt ansættelsessamtaler. Vi glæder os til at høre fra dig