Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Introduktionsstilling til Afdelingen for Øjensygdomme

  • Region Syddanmark
  • Sydvang 1,6400Sønderborg,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Afdelingen for Øjensygdomme, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg søger en introduktionslæge. Stillingen ønskes besat pr. 01.04.2023 eller efter aftale. Afdelingen for Øjensygdomme er en velfungerende afdeling i vækst. Vi har travlt, men et godt arbejdsmiljø med plads til den enkelte, samt et godt uddannelsesmiljø. Afdelingen for Øjensygdomme er veludstyret og står overfor en snarlig udvidelse. Aktuelt er der en fast stab på 5 overlæger, 8 afdelingslæger, 2 hoveduddannelseslæger, 1 introduktionslæge og 1 reservelæge. Vi har årligt ca. 35.000 ambulante besøg, ca. 4000 kataraktoperationer, op til 350 vitreoretinale operationer og ca. 700 okuloplastiske operationer inklusive tårevejsoperationer. Vi varetager et bredt udbud af subspecialer og kan tilbyde en bred introduktion til specialet under trygge rammer med god mulighed for supervision og læring. Vi planlægger introduktionsforløbet så du kommer hele vejen rundt inden for subspecialerne og der vil være mulighed for introduktion til øjenlågskirurgi efter evne og lyst. Afdelingen har vagtfunktion på hverdage. Weekend og helligdage varetages vagten af OUH. Vagten varetages med tilkald fra hjemmet. Introduktionslægen vil kun have dagvagter og som udgangspunkt først efter 6 mdr. i specialet. Ansøgers opgaver: Indgå i klinikkens kliniske arbejde og arbejde professionelt og engageret med at udvikle kompetencer i forhold til alle 7 lægeroller, som en kommende speciallæge skal mestre. Der lægges vægt på kommunikation og gode samarbejdsevner, faglig interesse og initiativ, lyst til tværfagligt samarbejde, loyalitet og ansvarsfølelse. Endvidere vægtes evnen til socialt at indgå i klinikkens team meget højt. Lægelige kvalifikationer: Have gennemgået basisuddannelsen. Ansættelsesforhold: Du bliver ansat i henhold til overenskomsten mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger. Sygehus Sønderjylland: Sygehus Sønderjylland har for nuværende sygehuse på matriklerne i Aabenraa, Tønder og Sønderborg. Afdelingen for Øjensygedomme er beliggende i Sønderborg. Sygehus Sønderjylland har en ledelsesstruktur, hvor der er gennemført en vidtgående decentralisering af ansvar og kompetence. I afdelingen for Øjensygdomme leder vi med fokus på dialog, involvering, decentralisering og resultater. Yderligere oplysninger: Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge Brigitte Wegner, brigitte.wegner@rsyd.dk. Ansøgningsfristen er mandag den 16.01.2023 og samtaler forventes afviklet mandag den 23.01.2023 med start kl. 16.00. Vi glæder os til at høre fra dig!!