Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske til Sejs plejecenter

  • Silkeborg KommuneSejs Plejecenter
  • Lyngvej 2,8600Silkeborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Som sygeplejerske på Sejs plejecenter er dit kliniske lederskab centralt. Vi søger en sygeplejerske som arbejder med høj faglighed og som besidder personlige kompetencer som er med til at gøre en forskel, når vi sammen skaber rammerne for et godt og trygt hverdagsliv med borgerne i centrum, hvor medinddragelse af de pårørende vægtes højt. Sejs plejecenter er beliggende i naturskønne omgivelser i Sejs. Civilsamfundet i Sejs er en aktiv del af hverdagslivet på Sejs plejecenter. Der er 31 plejeboliger, fordelt på to teams. Som sygeplejerske vil du yde sygepleje i begge teams. Vi arbejder med fast tilknyttet plejecenter læge. Sejs plejecenter ligger godt placeret i Silkeborg øst, med let adgang til motorvejen i begge retninger. Du vil som sygeplejerske have en central rolle i hverdagen, hvor du gennem det kliniske lederskab arbejder med at identificerer og understøtte de sygeplejefaglige ydelser og agere rollemodel. En stor del af din sygepleje vil bestå i at sikrer de sundhedsfaglige opgaver og at den dokumentation der følger med ydes med høj faglighed i et tæt samarbejde med social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere samt øvrige medarbejdere. Du understøtter de øvrige medarbejdere ved at undervise, vejlede og være sparringspartner. Du vil arbejde tæt sammen med andre sygeplejersker i område 4, som består af Sejs plejecenter og Gødvad plejecenter, hvor det vægtes at vi har et fælles sygeplejefagligt forum. Du vil arbejde tæt sammen med plejecenterlederen hvor der vil være tæt dialog med kontinuerlig sparring, samt fælles planlægning i forhold til nogle af de kvalitetssikrende tiltag, du vil få ansvar for at udføre i dit arbejde. Du vil blive en del af en engageret og omsorgsfuld medarbejdergruppe, med lyst til udvikling og læring, hvor den anerkendende tilgang vægtes højt, med et åbent dialogforum. Vi søger en sygeplejerske der: Formår at arbejde understøttende og opkvalificerende af dine kollegaer, med afsæt i den enkelte medarbejders potentiale og krav i arbejdet. Er opsøgende og nysgerrig i planlægning af arbejdsopgaver, koordinerer og uddelegerer, og deltager i udførelsen med udgangspunkt i opgavernes kompleksitet og/eller den efterfølgende sparring med kolleger. Som ser værdien i, at du som sygeplejerske også deltager i plejeopgaver. Er bevidst om sig selv som rollemodel. Sammen med lederen skal sikre sig at de sundhedsfaglige opgaver kan løses, samt at der ikke er usikkerhed eller tvivl om, udførslen i det enkelte forløb. Tænker rehabiliterende og vejledende sygepleje, med fokus på forebyggelse og tidlig opsporing. Har lyst til at arbejde som nøgleperson for områderne, it, hygiejne og Nexus. Er imødekommende og åben i relationer, og tager initiativet i relationen. Er i stand til at sikrer sygeplejen omkring borgeren i et tværfagligt samarbejde, og ser værdien af samarbejdet med borgeren i centrum, med særlig opmærksomhed på patientsikkerheden ved sektorovergange. Er optaget af at kvalitetssikre og udvikle dokumentationsarbejdet med inddragelse af øvrige medarbejdere i borgerjournalen Nexus. Har øje for og er i stand til at sikre en kontinuerlig implementering og holder sig opdateret på nyeste viden, retningslinjer og procedurer. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse. Yderligere information: Har du yderligere spørgsmål til stillingen som sygeplejerske så kontakt plejecenterleder Louise Pagh 5129 2756 eller områdeleder Susanne Poulsen tlf. 2399 7832. Du er meget velkommen til at komme på besøg på Sejs plejecenter og se vores faciliteter. Stillingen ønskes besat snarest. Stillingen er på 37 timer eller efter ønske. Ansøgningsfrist onsdag den 18. januar 2023 Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 20. januar 2023 Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på Ansøg . Vedhæft din ansøgning og relevante bilag. Når vi ansætter personale inden for sundheds- og omsorgsområdet, er det en betingelse, at den person vi ønsker at ansætte, kan fremvise en tilfredsstillende privat straffeattest