Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sundhedsfaglig konsulent til Region Midtjylland

  • Region Midtjylland
  • Universitetsbyen 25, Bygning 2A, 3. sal,8000Aarhus C,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Region Midtjylland søger en proces- og resultatorienteret sundhedsfaglig konsulent til rådgivnings- og analyseopgaver i forbindelse med sundhedsfaglige udbud og indkøb. Afdelingen Indkøb & Medicoteknik er en regional fællesfunktion inden for både indkøb, logistik samt medicoteknik. De indkøbsfaglige kompetencer i Region Midtjylland er samlet i Indkøb & Medicoteknik, hvilket er med til at sikre effektive, kvalitetssikrede indkøb af udstyr, varer og tjenesteydelser til regionen for omkring 8 mia. kroner pr. år. Vi arbejder for at få mest mulig sundhed for pengene samtidig med, at vi tager størst muligt hensyn til miljøet uden at gå på kompromis med behandlingskvaliteten. Arbejdsområder/-indhold Sammen med afdelingens forskellige teams og i tæt samarbejde med klinikker på hospitalerne skal du medvirke til at gennemføre udbud og indkøbsaftaler samt bistå arbejdet med erstatningsvarer. Dine centrale opgaver bliver bl.a. at være med til at: beskrive krav til produkterne, evaluere tilbuddene og implementere de vundne produkter generelt være nøgleperson ved sundhedsfarlige spørgsmål på hhv. produkter, ydelser og processer optimere indkøbsprocesser udpege potentielle udbudsområder, hvor der er mulighed for at opnå økonomiske og/eller forsyningsmæssige forbedringer lave produktrelaterede udviklingstiltag i samarbejde med hospitalerne være i løbende dialog og opbygge tætte og konstruktive relationer til hospitalerne og leverandørerne Teamet Du får en unik mulighed for at indgå i et helt fantastisk team af højt specialiserede Category Managers/udbudskonsulenter, Category Controllers, Procurement Managers, Contract Managers, forhandler teams og sundhedsfaglige konsulenter, som alle vil støtte dig i din kommende rolle og være stærke sparringspartnere. Vi søger en sundhedsfaglig konsulent med følgende kvalifikationer: Sundhedsfaglig baggrund med bred klinisk erfaring inden for flere specialer – gerne inden for operations- samt anæstesiområdet og/eller traumeområdet Bredt kendskab til produkter anvendt i sundhedsvæsenet Stort klinisk netværk Erfaring med leverandørkontakt Kendskab til eller erfaring med projektledelse Gode kommunikationsevner – både i skrift og tale Vi tilbyder Du kommer til at arbejde et sted med mange spændende og varierede opgaver, dygtige kolleger og samarbejdspartnere samt gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Humor, trivsel og en uformel kultur vægtes højt på vores arbejdsplads. Det samme gør fleksibilitet, hvorfor der er en flekstidsordning, som gør det lettere at få arbejde og fritid til at hænge sammen. Der er også mulighed for hjemmearbejde. Derudover tilbyder vi en god pensionsordning og et sundhedsudvalg, der løbende arrangerer forskellige sociale aktiviteter. Løn- og ansættelsesvilkår Hovedtjenestestedet er Indkøb & Medicoteknik, Universitetsbyen 25, Bygning 2A, 8000 Aarhus C. I løbet af foråret 2023 flytter vi til Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N. Ansættelsen sker med reference til områdeleder Kristina Lund Søgaard. Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende regler om Ny Løn. Det tilstræbes, at ansættelsen finder sted pr. 1. marts 2023. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til områdeleder Kristina Lund Søgaard på tlf. 4028 6082 eller Kristina.Lund.Soegaard@stab.rm.dk . Første samtalerunde afholdes tirsdag den 17. januar 2023. Anden samtalerunde vil blive afholdt mandag den 23. januar 2023. Der indkaldes med kort varsel. Ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er torsdag den 12. januar 2023 . Ansøgninger modtages kun via vores elektroniske rekrutteringssystem. Vælg det anførte link for at søge stillingen. Indkøb & Medicoteknik er en regionsdækkende enhed, som har ansvaret for områderne indkøb, logistik og medicoteknik. Afdelingen står for daglig drift og vedligehold af medicoteknisk udstyr på alle hospitaler i Region Midtjylland samt yder rådgivning og indkøber medicoteknisk udstyr. Afdelingen har desuden ansvar for indgåelse af indkøbsaftaler, udbud og kontraktindgåelse samt gennemførsel af effektive logistikløsninger i regionen. Derudover arbejdes der med bæredygtighed, bl.a. ved gennem indkøb at bidrage til et mere ressourcebevidst forbrug, reduktion af affaldsmængden, større genanvendelse samt reducerede miljø- og klimabelastninger. Afdelingen har 180 ansatte. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.