Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vil du arbejde ved Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg?

  • Region Midtjylland
  • Falkevej 1,8600Silkeborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse pr. 1. april 2023. Stillingen er ledig, da vores kollega Elsebeth har valgt at gå på pension. Om stillingen Opgaverne i det team, som du vil blive en del af er mangeartede. Du skal derfor være meget faglig dygtig og fleksibel på alle mulige måder, herunder ift. dækning af sene vagter og arbejde på lørdage. Et udsnit af de opgaver, som du skal løse sammen med dine teamkolleger er som følger: I receptionen har sekretæren en meget central funktion - og skal mestre at kunne have mange bolde i luften på én gang Du er afdelingens ansigt udadtil - både ved personlig kontakt og i telefonen - idet du er den, som oftest møder patienterne, deres pårørende samt øvrige samarbejdspartnere som den første Indskanningsopgaver for hele centret Bestilling af hjemtransport Indtastning af oplysninger i kvalitetsdatabaser Skrivning af notater Booking af tider ved vore fysioterapeuter Forskellige administrative opgaver, hvor du hjælper de forskellige sektorer Krav til vores nye kollega: et indgående kendskab til MidtEPJ erfaring med Bookplan erfaring med skrivning af notater inden for ortopædkirurgien stor erfaring i mødet med patienter du skal være uddannet lægesekretær og/eller kontorassistent et indgående kendskab til arbejdsgange i et ambulatorium du skal være fleksibel ift. ferieafholdelse Lidt om Center for Planlagt Kirurgi Center for Planlagt Kirurgi er det første af sin slags, hvor ortopædkirurgi og anæstesiologi er lagt sammen i én organisation. Derforuden rummer Centret en rækker friklinikker. Centret er den største enhed inden for planlagt kirurgi i Region Midtjylland. Center for Planlagt Kirurgi udfører blandt andet hofte-, knæ- og rygoperationer samt skulder- og albueoperationer, ligesom centret håndterer idrætsskader, sårbehandling, grå stær, kuskefingre og mandlig sterilisation. Centret rummer desuden et intensiv afsnit, en smerteklinik og en søvnklinik. Om Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt. De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk Om løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi. Stillingen er en fuldtidsstilling. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sekretariatsleder Lene Ravn på tlf. 7841 6410 eller via mail: lene.ravn@silkeborg.rm.dk . Se nærmere om Regionshospitalet Silkeborg på www.hospitalsenhedmidt.dk Du kan søge jobbet ved at klikke på "Send ansøgning". Vedhæft din ansøgning og dit CV. Din ansøgning Din ansøgning, indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest den 3. januar 2023. Samtalerne afholdes i uge 2/3, 2023. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.