Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

GENOPSLAG Furesø Kommune søger en socialrådgiver, som vil og kan gøre en forskel for udsatte børn

  • Furesø KommuneForanstaltning for Børn og Unge
  • Stiager, 2,3500Værløse,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Kan du tage den gode dialog med Furesøs børn og deres familier, selv når den er sværest? Er du den, der kan sætte foden ned, når det er til børnenes bedste? Og går du det ekstra skridt, det kræver at finde den gode løsning for Furesøs familier, når de har brug for hjælp? I Furesø Kommune har vi besluttet at opnormere med to fagligt stærke socialrådgivere til vores Foranstaltningsgruppe. Den ene er fundet, og vi søger derfor nu den anden til stillingerne. Vi opnormerer så vi kan følge vores sager endnu tættere og derigennem sikre det gode sagsforløb, med hyppig opfølgning og kontakten til barnet og familien. I Furesø stræber vi efter at finde de gode, borgerorienterede løsninger i samarbejde med vores borgere. Vi er børnenes stemme, og derfor søger vi nu en empatisk og fagligt stærk kollega til en fast stilling i vores myndighedsgruppe i Afdelingen for Foranstaltning for Børn og Unge, der primært beskæftiger sig med sagsbehandlingen indenfor rammerne af Servicelovens §§ 52 og 76. Om afdelingen Vi er aktuelt 12 myndighedsrådgivere i afdelingen samt vores 2 familieplejekonsulenter og 4 administrative medarbejdere. Vores administrative kolleger yder en stor hjælp til os i hverdagen blandt andet i forhold til anmodning og journalisering af statusudtalelser, behandling af aktindsigter og betaling af regninger på baggrund af vores bevillinger. Herudover har vi et tæt samarbejde med rådgiverne fra Afdelingen for Forebyggelse og Undersøgelse, hvor der er 8 myndighedsrådgivere og 4 dagtilbud- og skolesocialrådgivere, der har deres primære arbejdsområder indenfor Servicelovens §§ 11 og 50. Endelig samarbejder vi med vores Børnehandicap team, som arbejder målrettet med områder som merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Vi er et stærkt lille team, som har et solidt og godt samarbejde, både internt og med de andre faggrupper omkring os. Vi hjælper og støtter altid hinanden, så vi sammen får hjulpet familierne bedst muligt. Vores primære arbejdsopgaver består i iværksættelse og opfølgning af alle forebyggende og anbringende foranstaltninger, herunder afholdelse af handleplansmøder, børnesamtaler og statusmøder, udarbejdelse og revision af handleplaner, samt løbende matchning mellem barn og foranstaltning. Rådgiverne i afdelingen har i gennemsnit omkring 25-30 børnesager. Det er forventningen at denne opnormering, kan være med til at sænke dette tal. Udover arbejdet med egne sager, indgår hver af rådgiverne ligeledes i vores dagvagtsordning 2-3 dage om måneden, hvor der håndteres risikovurdering af underretninger og akutte handlinger, eksempelvis i overgrebssager. Der er de dage en forventning om, at rådgiveren kan blive efter arbejdstids normale ophør, hvis opgaverne kræver det. Vi arbejder i DUBU og arbejder dermed også med ICS som teoretisk referenceramme, når vi udarbejder handleplaner - men derudover er vi en afdeling, hvor der er rum og mulighed for at inddrage andre metodiske afsæt i tilgangen til vores familier, eksempelvis er vi inspireret af tankerne bag Signs Of Safety som kommunikationsredskab i mødet med familierne. Herudover har vi siden 2016 haft et særligt fokus på, hvordan vi i højere grad kan arbejde med netværksinddragelse. Vores afdelingsleder har alene ledelsesansvaret for afdelingens medarbejdere, hvilket giver mulighed for at være tæt på medarbejderne i hverdagen. Således tilbydes der daglig sparring ved behov, fast ugentligt teammøde, samt individuel sagsgennemgang hver 14. dag samt ekstern supervision. Vi arbejder med at forberede os på den kommende Barnets lov, og derfor arbejder vi også med hvordan vores organisering skal være i afdelingen. Dette er der derfor mulighed for at blive en del af arbejdet omkring. Om din profil Vi søger en kollega, som vigtigst af alt brænder for arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier, og som derudover opfylder én eller flere af følgende kriterier: Vi forventer, at du har relevant faglig baggrund som socialrådgiver eller socialformidler. ser selvfølgelig gerne, at du har erfaring med den kommunale sagsbehandling inden for børneområdet, herunder kendskab til DUBU som fagsystem og ICS som socialfaglig metode. Er du nyuddannet eller nyligt uddannet, lægger vi vægt på, om du har erfaring med den kommunale sagsbehandling og/eller arbejdet med udsatte børnefamilier fra praktik eller lignende. tilbyder introduktion til afdelingens sagsgange og serviceniveauer, samt løbende sparring fra både ledelse og kollager i forhold til dine konkrete sager, men har samtidig en forventning om, at du har lyst til og mod på selvstændigt at kaste dig ud i samarbejdet med familier og professionelle. Vores hverdag er præget af et højt arbejdstempo og stor uforudsigelighed, hvorfor vi forventer, at du kan bevare overblikket i travle perioder, have mange bolde i luften på samme tid og samtidig arbejde systematisk og helhedsorienteret. Endeligt bruger vi en del tid på løbende journalisering, udarbejdelse af afgørelser, henvisninger og ikke mindst vores handleplaner, hvorfor vi forventer en medarbejder, som befinder sig godt med den administrative del af jobbet og er god til at formulere sig på skrift. Løn og ansættelse Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny løn. Der er mulighed for imellem 32-37 timer ugentligt. Stillingerne ønskes besat pr. 1.2.2023 eller snarest muligt derefter. l du vide mere om stillingen? Så er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Jesper Gravesen på telefon: 7216 3971. Ansøgningsfristen er mandag den 22.1.2023 kl. 23:59. Der afholdes ansættelsessamtaler den 25.1.2023 ser frem til at høre fra dig. Der indhentes referencer fra tidligere ansættelsesforhold, hvis du kommer i betragtning til stillingen. Ved tilbud om ansættelses indhentes også børne- og straffeattest. I Furesø skaber vi løsninger sammen. Med kolleger på tværs af organisationen. Med brugere og borgere - ja med alle, vi er kommune for. Derfor giver vi plads til mødet mellem fagene og mellem mennesker, for det er her, innovationen opstår. koordinerer med hinanden på tværs af titler og fagligheder, og vi holder godt styr på den daglige drift for at skabe sammenhæng for vores borgere. Vores hverdag har fokus på nærvær fremfor fravær på en sund arbejdsplads med røgfri arbejdstid. Så kom og vær med. har også plads til dig. Praktisk Der indhentes referencer fra tidligere ansættelsesforhold, hvis du kommer i betragtning til stillingen. I Furesø Kommune sker løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny Løn. Job i Furesø? Kom og vær med! I Furesø skaber vi løsninger sammen. Med kolleger på tværs af organisationen. Med brugere og borgere – ja med alle, vi er kommune for. Fællesskaberne er vores svar på de udfordringer, vores velfærdssamfund står foran i de kommende år, hvor flere får brug for velfærdsydelser og over længere tid. Og hvor nye ideer derfor skal forny den service, vi yder. Derfor giver vi plads til mødet mellem fagene og mellem mennesker, for det er her, innovationen opstår. Vi koordinerer med hinanden på tværs af titler og fagligheder, og vi holder godt styr på den daglige drift for at skabe sammenhæng for vores borgere. Vores hverdag har fokus på nærvær fremfor fravær på en sund arbejdsplads med røgfri arbejdstid. Så kom og vær med. Vi har også plads til dig.