Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistentelev med start på grundforløb 2

  • Sønderborg Kommune
  • 6400Sønderborg,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Social- og sundhedsassistentelev med start på grundforløb 2, start i uge 06/10 2023 Social- og sundhedsassistentelev – en meningsfuld uddannelse tæt på livet DU har chancen for at komme i gang med en social- og sundhedsuddannelse. Du starter på uddannelsens Grundforløb 2 uge 06/10 2023. Social- og sundhedsassistentuddannelsen er en uddannelse, som veksler mellem 4 skoleperioder og 3 praktikperioder i henholdsvis kommunen, psykiatrien og det nære, sammenhængende sundhedsvæsen (kommunen/sygehus). Erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for: Professionel helhedsorienteret sygepleje Rehabilitering i samarbejdet med borgeren Tværprofessionelt samarbejde i det nære, sammenhængende sundhedsvæsen En social- og sundhedsassistent arbejder bl.a. med følgende opgaver: Borger- og patientrettet forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering Varetage medicindispensering og medicinadministration Komplekse behandlingsforløb i borgerens eget hjem Sygeplejefaglig vurdering og handle på forandringer i borgerens eget hjem Samarbejde, vejlede og motivere gennem målrettet kommunikation med borger og pårørende Koordinering og teamarbejde omkring sygepleje og borgerforløb Dokumentere og videregive faglig information skriftligt og mundtligt Principper for hygiejne og afbrydelse af smitteveje. Der er også mulighed for at læse videre inden for området, fx til fysioterapeut, ergoterapeut eller sygeplejerske. Du kan læse mere om uddannelsen som SOSU-assistent her: https://www.sosu-syd.dk/ Den teoretiske del af uddannelsen foregår på: Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa Den praktiske del af uddannelsen foregår i: Det nære sundhedsvæsen, hvor praktikken finder sted i Sønderborg Kommune i plejecenter/hjemmeplejen Psykiatrien hvor praktikken finder sted i regionen eller Sønderborg Kommune i socialpsykiatri/demens/center for erhvervet hjerneskade Det sammenhængende sundhedsvæsen, hvor du kommer i praktik både på et sygehus og i Sønderborg Kommune. Uddannelsens samlede varighed: GF2 har en varighed på 20 uger og hovedforløbet har en varighed på 2 år og 9 måneder. Ialt 3 år og 2 måneder Du skal have 02 i både matematik og dansk for at blive optaget på uddannelsen. Grundforløb 2 giver dig 20 ugers undervisning rettet mod erhvervsuddannelsen social- og sundhedsassistent. På Grundforløbet kommer du til at arbejde med fag, der er specialiseret imod Social- og sundhedsassistent hovedforløb. Optag på uddannelsen: For at komme i gang med uddannelsen s kal du søge optagelse på optagelse.dk og herefter skal du indgå en uddannelsesaftale med Sønderborg Kommune. Du kan blive optaget på uddannelsen, hvis du opfylder 1 af følgende 4 optagelseskrav: Gennemfører og består grundforløb 2 (GF2) Gennemfører social- og sundhedshjælperuddannelsen Tilsvarende kvalifikationer af mindst 1 år og 2 måneders varighed på området for omsorg og pleje af voksne borgere, erhvervet gennem uddannelse eller arbejdserfaring, eller en kombination heraf Kvalifikationer erhvervet i udlandet, der svarer til optagelseskrav nr. 2. Som social- og sundhedsassistentelev er du sikret en praktikplads og løn under uddannelsen. Ansøgning: For at komme i betragtning skal du udfylde et elektronisk spørgeskema og vedhæfte: RKV – hvis du er 25 år og derover uddannelsesbevis eksamensbevis ansættelsesbevis fra tidligere arbejdsgiver i faget. anbefalinger anden relevant dokumentation. 25 år og derover: Tilmeld dig til Grundforløb 2 via www.optagelse.dk Du skal have bestået hhv. dansk og matematik for at blive optaget. Hvis du ikke har dette, kan du komme til en optagelsesprøve og en efterfølgende samtale. Inden start på GF2 skal du til en realkompetencevurdering (RKV). Her vurderes hvor langt et forløb du skal have og hvornår du kan starte på GF2. Du skal søge via dette stillingsopslag uanset om du søger til fuldt uddannelsesforløb eller til forkortet merit forløb. Vi indhenter straffeattest ved ansættelse. Til orientering er der røgfri arbejdstid i Sønderborg Kommune pr. 01.01.2020 Dokumentation sendes elektronisk til Sønderborg Kommune via knappen "send ansøgning". Ansøgningsfristen: Ansøgningsfrist: 09. januar 2023 Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt uge 02-2023 Kontaktperson: Teamleder Cristina Nørholt tlf.: 27 90 02 80, e-mail: cnor@sonderborg.dk Får du et afslag på din ansøgning om elevstilling, er Sønderborg Kommune forpligtet til at registrere afslaget – herunder også dit cpr-nummer. Oplysningerne registreres på Praktikpladsen.dk og overføres til Datavarehuset i Styrelsen for It og Læring. Oplysningerne indsamles til statistiske formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i § 58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser.