Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedshjælperelev med start på grundforløb 2

  • Sønderborg Kommune
  • 6400Sønderborg,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Social- og sundhedshjælperelev med start på grundforløb 2, start i uge 06/10 2023 Social- og sundhedshjælperelever – en meningsfuld uddannelse tæt på livet Vil du gerne i gang med social- og sundhedshjælperuddannelsen - så er chancen der nu. Du starter på uddannelsens Grundforløb 2 i uge 06/10 2023. Social- og sundhedshjælperuddannelsen er en vekseluddannelse med 3 skoleperioder og 2 praktikperioder henholdsvis på plejecenter og i hjemmeplejen. Erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse, opnår viden og færdigheder indenfor : professionel omsorg pleje og praktisk hjælp i et rehabiliterende perspektiv inden for det primærkommunale område En social- og sundhedshjælper arbejder bl.a. med følgende opgaver : praktisk og personlig hjælp, omsorg og pleje til borgere sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter kommunikation, dokumentation, vejledning og instruktion aktivitet og rehabilitering i samarbejde med borgeren og dennes pårørende Der er mulighed for at læse videre inden for området til fx social- og sundhedsassistent. Du kan læse mere om uddannelsen som SOSU-hjælper https://www.sosu-syd.dk/ Den teoretiske del af uddannelsen foregår på : Social- og sundhedsskolen Syd i Aabenraa Den praktiske del af uddannelsen foregår i : 1. praktik periode finder sted på plejecenter i Sønderborg Kommune 2. praktik periode finder sted i hjemmeplejen i Sønderborg Kommune Uddannelsens samlede varighed : Uddannelsen varer højst 2 år og 2 måneder og er bygget op af et eller to grundforløb og et hovedforløb. Du begynder på Grundforløb 1, hvis du kommer direkte fra folkeskolen. Du begynder direkte på Grundforløb 2, hvis det er mere end et år siden, du gik ud af folkeskolen og har mindst et års erhvervserfaring eller uddannelse. Uanset hvad, skal du have 02 i både matematik og dansk for at blive optaget på uddannelsen. Hovedforløbet veksler mellem skole og praktik Optag på uddannelsen : For at komme i gang med uddannelsen skal du: Søge optagelse på optagelse.dk Indgå en uddannelsesaftale med Sønderborg Kommune. Du kan blive optaget på uddannelsen, hvis du opfylder følgende optagelseskrav : Du skal have bestået hhv. dansk og matematik for at blive optaget. Hvis du ikke har dette, kan du komme til en optagelsesprøve og en efterfølgende samtale. Inden start på GF2 skal du til en realkompetencevurdering (RKV) , hvis du er 25 år eller derover. Her vurderes hvor langt et forløb du skal have og hvornår du kan starte på GF2. gennemfører og bestå hele eller dele af grundforløb 2 (GF2) - For at komme videre til hovedforløbet bestået Dansk D bestået Naturfag E brandbekæmpelse førstehjælp Ansøgning : For at komme i betragtning skal du udfylde et elektronisk spørgeskema og vedhæfte : RKV (Realkompetencevurdering) - hvis du er 25 år eller derover– laves på SOSU-skolen uddannelsesbevis eksamensbevis ansættelsesbevis fra tidligere arbejdsgiver i faget anbefalinger anden relevant dokumentation Der indhentes straffeattest ved ansættelse. Til orientering er der røgfri arbejdstid i Sønderborg Kommune pr. 01.01.2020 Dokumentation sendes elektronisk til Sønderborg Kommune via knappen "send ansøgning". Ansøgningsfristen : Ansøgningsfristen den 9. januar 2023 Samtalerne forventes holdt uge 02. Kontaktperson : Teamleder Cristina Nørholt, tlf.: 27 90 02 80 e-mail: cnor@sonderborg.dk Får du et afslag på din ansøgning om elevstilling, er Sønderborg Kommune forpligtet til at registrere afslaget – herunder også dit cpr-nummer. Oplysningerne registreres på Praktikpladsen.dk og overføres til Datavarehuset i Styrelsen for It og Læring. Oplysningerne indsamles til statistiske formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i § 58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser.