Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske til Socialpsykiatrien / Botilbudet Hertughaven

  • Sønderborg Kommune
  • 6400Augustenborg,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Botilbudet Hertughaven, søger 1 sygeplejerske til en fast stilling med tiltrædelse d. 1. marts eller efter aftale. Stillingen er på 32 - 37 timer ugentligt, timetallet er til forhandling. Vagterne består fortrinsvis af dagvagter med få aftenvagter samt weekendvagt hver 3. weekend. Hertughaven er et socialpsykiatrisk botilbud som består af 24 faste boliger samt 15 akut- / vurderingsboliger. Målgruppen er de dårligst fungerende psykiatriske borgere, hvor flere har dobbeltdiagnoser og dom til behandling. Dit primære arbejdssted vil være i afdeling Gashuset, hvor alle beboerne grundet deres psykiatriske diagnose og andre sociale udfordringer må forventes, at skulle bo på Hertughaven i en længere årrække. Arbejdsopgaver: Kendskab til FMK samt deltagelse i relevante møder i forbindelse hermed. Ansvarlig for procedure i forbindelse med medicinrummet og supervisering af det øvrige personale i forbindelse med medicin og depotgivning. Daglig vejledning og støtte af Hertughavens beboere. Deltage i det pædagogiske arbejde omkring beboerne sammen med de øvrige faggrupper på Hertughaven. Deltage i forbyggende sundhedsfremmende tiltag. Tværfagligt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere samt pårørende. Opfølgning på Sundheds faglige mål omkring den enkel beboer. Vi ser gerne at du: Er uddannet sygeplejerske. Har erfaring med sindslidelser, misbrug og dobbeltdiagnoser. Har erfaring fra socialpsykiatrisk arbejde. Er psykisk robust, omstillingsparat og kan samarbejde. Kan arbejde selvstændigt og struktureret. Har en reflekterende tilgang til arbejdet. Kan anvende IT som et naturligt redskab i hverdagen. Har kørekort til bil. Er villig til at indgå i det pædagogiske arbejde. Har kendskab til Kommunale arbejdsgange. Vi tilbyder dig: Et udfordrende og alsidigt arbejde med mulighed for nytænkning. Engagerede tværfaglige kollegaer, med sans for humor. Et godt arbejdsmiljø, hvor faglighed og sparring vægtes højt. En fremtidsorienteret organisation i forrygende udvikling, hvor sammenhængende borgerforløb, rehabilitering, recovery samt sundhedsfremme og forebyggelse er omdrejningspunkt for arbejdet med borgeren. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Gode kollegaer, lange forløb borger med dette, psykiatrisk sygepleje og støtte, rehabilitering. KRAP Introduktionsforløb Botilbudet Hertughaven er en del af Socialpsykiatrien Sønderborg Kommune og har adresse på Østergade 8, 6440 Augustenborg. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse afdelingsleder Jacob M. Dinsen 27 90 45 13 / jadn@sonderborg.dk eller centerleder Anders P. Olsen, amol@sonderborg.dk / telefon 23 40 31 07. Ansøgningsfrist: Fredag d. 20. januar. Samtaler forventes afholdt i uge 4.