Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afdeling 3 på Center Bakkehuset søger pædagoger

  • Ringkøbing-Skjern Kommune
  • Ternevej 2,6920Videbæk,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi har ledige stillinger på 30-37 timer i ugen, både fast og tidsbegrænset. Vi ønsker os en kollega, der er: ·         Modig og sammen tør træde nye stier ·         Omsorgsfuld overfor borgere og kollegaer ·         Omstillingsparat i en kompleks hverdag, fordi vi arbejder med mange behov ·         Faglig ambitiøs på sit teams vegne ·         Trives i arbejdet med faglig og personlig udvikling Afdeling 3 ser frem imod en samling af to afdelinger, hvorfor du vil blive en del af et team på ca. 35 medarbejdere, som samarbejder tværfagligt i små teams omkring borgerne. Vi er i fuld gang med at tænke KRAP i alt hvad vi gør, og derfor har -eller får du et kursus i dette. Borgerne på afdeling 3 fordrer et roligt sind og en faglig tilgang, som sikrer ro omkring dem, hvis de går i affekt. Så er du klar på at spille en rolle på en afdeling, hvor vi kontinuerligt nytænker og finjusterer vores praksis? og ·         At løse opgaver og undervise på tværs? ·         At indgå i og medskabe læringsmiljøer? ·         At reflektere og stille dig fagligt stærkt, hver eneste dag? ·         Kun at arbejde hver 3. weekend, medmindre du ønsker andet? Beboerne er voksne med en til flere udviklingshandicaps og forskellige grader af autismespektrumforstyrrelser. På afdeling 3 har vi flere borgere med reagerende adfærd og sanseforstyrrelser. Vi møder borgerne med en kompenserende og særlig tilrettelagt tilgang, som tilgodeser deres individuelle behov og deres måde at sanse, forstå og begå sig på i verdenen. De fleste af borgerne har behov for støtte i alle dagens gøremål, herunder personlig pleje og medicin. Vores faglige metoder tager udgangspunkt i relations orienteret pædagogik, hvor samværet og anerkendelse sammen med struktur, systematik og genkendelighed er bærende elementer. Dagligdagen tilrettelægges individuelt og med et indhold, borgeren udtrykker glæde omkring. Ud over KRAP, arbejder vi desuden med Sensory profiles, Tegn til Tale, Taktil tegnsprog, pejlemærker/ indretning, nænsomt nødværge, PECS-piktogrammer og strukturplaner. Der påtænkes et LA2/ Low arousal undervisningsforløb i 2023. Så kunne du tænke dig at arbejde med en skøn flok borgere, som har brug for faglighed, forudsigelighed, forståelse og omsorg, så hører vi gerne fra dig. Vores primære opgave er: ·         At understøtte de bedst mulige udviklings-, lærings- og livsbetingelser ·         At fastsætte mål og delmål for den pædagogiske og sundhedsfaglige indsats ·         At støtte borgeren i samspillet med omgivelserne ·         At kunne bevare roen og overblikket, når vores borgere er i affekt ·         At hjælpe og støtte borgeren i de daglige funktioner ·         At sikre, at borgerne har et godt liv med selv- og medbestemmelse Vi glæder os til at arbejde sammen med dig og stiller os gerne til rådighed for en snak og rundvisning. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til daglig leder for afdeling 3: Hanne Slet 21748315 Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Arbejdstiderne fordeler sig på dag og aften samt hver 3. weekend året rundt. Vi holder ansættelsessamtaler løbende. Links: Se RKSK’s film for Handicap og Psykiatri område: https://www.skyfish.com/sh/13c00f3e8a787214216027231dee79b3f8f2a44e/3e4d0556/2005652/52972051 Og eller besøg vores hjemmeside: https://handicapogpsykiatri.rksk.dk/bakkehuset Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Ansøg" nederst på siden. Vedhæft din ansøgning og dit CV samt relevante bilag i PDF eller DOC format. Center Bakkehuset er Ringkøbing - Skjern Kommunes specialtilbud for voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Målgruppen er mennesker med udtalt udviklingshæmning oftest med følgehandicap som epilepsi, spasticitet, autisme, kommunikationsvanskeligheder m.m. På Center Bakkehuset er der plads til 39 borgere. Vi er ca. 120 engagerede medarbejdere, hovedsageligt pædagoger, men også andre faggrupper. Vi vægter at arbejde tværfagligt med respekt for forskellige faglige baggrunde. Vi er en værdibaseret og lærende organisation, som anser medarbejderne for vores væsentligste ressource. Vi har en åben, ærlig og direkte dialog. Vi er en del af Område syd. Medarbejderne i Ringkøbing-Skjern Kommune er vores vigtigste ressource Vi understøtter det gode liv og væksten. Vi går efter de gode løsninger sammen med borgere, virksomheder og andre gode relationer. Vores arbejde er båret af viden, som vi hele tiden udvikler. Vi lærer af enhver opgave - både som enkeltperson, team og organisation. Læring er en del af hverdagen. Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune. Naturen er kilden til det gode liv og til at skabe vækst. Det går vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene og arbejder sammen på tværs.