Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske til Traumecenter og Skadestue, Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 99,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi er vilde med akutspecialet – er DU? Hvis Ja, så har vi faste stillinger og barselsvikariater som sygeplejerske i Skadestuen og Traumecentret, Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital. Ansættelse er med start den 1. februar 2023 eller efter aftale med dig. Vi er en stor flok engagerede fagprofessionelle, der elsker at arbejde tværfagligt i modtagelsen af den akutte patient - og vi lykkes, når vi i fællesskab får vores patienter udredt, plejet og behandlet på et højt fagligt niveau. Akutsygepleje i Skadestuen indebærer modtagelse, observation, pleje- og behandling, indlæggelse, overdragelse og udskrivelse af børn og voksne med akutte skader, der kræver umiddelbar undersøgelse og behandling samt ambulant opfølgning af dette en symptomorienteret tilgang med fokus på ABCDE, triage (DEPT), TOKS krydret med et stærkt sygeplejefagligt skøn tæt tværfagligt samarbejde med ortopædkirurgiske speciallæger, akutlæger, fysioterapeuter, ergoterapeuter m.fl. fokus på høj kvalitet, evidensbaseret praksis, patientsikkerhed, uddannelse, udvikling og forskning. fokus på kommunikation, information, dokumentation samt involvering af patienter og pårørende Akutsygepleje i Traumecentret indebærer modtagelse, observation, pleje og behandling, overdragelse og udskrivelse af uafklarede patienter med både kirurgiske-, medicinske- og traumatologiske problemstillinger en symptomorienteret tilgang med fokus på ABCDE, triage (DEPT), TOKS krydret med et stærkt sygeplejefagligt skøn tæt tværfagligt samarbejde med akutlæger, andre specialer, anæstesi, Røntgen og Skanning og primærsektor m.fl. funktion i teamet ved traumekald, akutte kald og i beredskabssituationer fokus på patient- og pårørende involvering fokus på høj kvalitet, evidensbaseret praksis, patientsikkerhed, uddannelse, udvikling og forskning. Vi kan tilbyde en veltilrettelagt oplæringsperiode oplæring og funktion i både Skadestue og Traumecenter oplærings program med tværfaglig introduktion, inddragelse af simulation -og færdighedstræning, læringssamtaler og supervision formaliseret uddannelse i Akut Sygepleje et udfordrende og spændende job, som du selv kan have stor indflydelse på et arbejdsmiljø, hvor vi alle gør os umage for at højne den psykologiske sikkerhed, hvorved vi alle har mulighed for at udvikle os personligt og som tværfaglig personalegruppe en højt specialiseret afdeling i rivende udvikling. Sygeplejersker i Skadestue og Traumecenter betragtes i det daglige som én samlet personalegruppe, og man oplæres derfor til at fungere på tværs af de to afsnit. Din oplæring tager afsæt i et af afsnittene, hvorefter du oplæres i det andet afsnit, og arbejder dig videre ind i din akutsygepleje karriere. Skadestue og Traumecenter er en del af Akutafdelingen, som i øvrigt består af Hospitalsvisitation, Akutkoordination, Akutafsnit- voksne, børn og psykiatri, Lægevagt, Center for Voldtægtsofre, Socialsygeplejerskeordning og Center for Akutforskning. Som ansat i Skadestuen og Traumecentret oplæres du i varetagelsen af triagering ved patienternes første kontakt i Skadestue og Traumecentret, hospitalsvisitationen, akutkoordinationen, lægevagten og Center for voldtægtsofre. Disse funktioner er et trin på din karriere stige som sygeplejerske i Akutafdelingens Skadestue og Traumecenter. Vi søger en kollega, som vil arbejde dag-, aften- og nat (10-12 vagter på seks uger) vil arbejde i 8-timers vagter hver anden weekend i oplæringsperioden og efterfølgende kan der ønskes 12-timers vagter. Vi har ønskeplaner med fleksibel weekendplanlægning for dem, der måtte ønske det er ivrig efter at lære, udfordre og udvikle sig selv fagligt og personligt har lyst til at arbejde med uafklarede, akutte og kritisk syge patienter vil gøre sig umage med at prioritere, koordinere og bevare overblikket i en travl hverdag kan arbejde selvstændigt og ser en styrke i tværfagligt samarbejde har gode kommunikative og pædagogiske evner ønsker at præge og udvikle sygeplejen med fokus på det gode patientforløb og patientinvolvering vil være med til at udvikle en organisation på tværs af afsnit, specialer og faglighed. vil tage del i de særlige funktioner vi har i afsnittet Ansættelsesprocessen: Ansøgningsfrist d. 8. januar 2023. Har du mulighed for at starte 1. februar 2022, er du velkommen til at kontakte os hurtigst muligt. De opslåede stillinger som sygeplejerske er tilknyttet Skadestue/ Traumecenter i Akutafdelingen med reference til en af de to afdelingssygeplejersker. Stillingerne er som udgangspunkt på 37 timer pr. uge. Hvis du vil vide mere Læs Funktionsbeskrivelse og få mere at vide om akutsygeplejerskens faglige, organisatoriske, sociale og læringskompetencer. Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås hos oversygeplejerske Hanne Boyles på 2044 5628 eller på hanboy@rm.dk eller hos oversygeplejerske Malene Sejrup Dyrskog på 4021 8942 eller på malene.sejrup@rm.dk Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation og en tilfredsstillende børneattest. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.