Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Aktivitetsmedarbejder med relevant social- og sundhedsfaglig baggrund - Aktivitet Nord

  • Aalborg KommuneAktivitet Nord
  • Lions Parken 6,9400Nørresundby,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vil du være en del af Aktivitet Nord? Som en del af den samlede kommunale forebyggelses- og rehabiliteringsindsats, i Aalborg Kommune er der et rigt og varieret aktivitetstilbud til kommunens borgere i form af 35 aktivitetscentre fordelt med 11 centre i Nord, 10 centre i Øst og 14 centre i Vest. Aktiviteterne på kommunens Aktivitetscentre er et tilbud efter Servicelovens §79 med et aktiverende og forebyggende sigte. Aktivitetscentrene er et fantastisk tilbud til alle pensionister og efterlønsmodtagere, der er bosat i Aalborg kommune. Aktiviteter og arrangementer spænder vidt og henvender sig både til den selvhjulpne borger, men også til den borger, som har brug for en let hjælpende hånd fra personalet. Der er ydermere fællesspisninger og ture ud i det blå, som er planlagt i samarbejde mellem medarbejderne og Centerrådet/frivillige. Vi kan tilbyde: I Aktivitet Nord er de 7 ud af de 11 Aktivitetscentre bemandet med personale med en personalegruppe på 24 medarbejdere med forskellig sundhedsfaglig baggrund – dog primært social- og sundhedsassistenter. De 4 øvrige er Aktivitetshuse er primært drevet af frivillige ildsjæle. Vi arbejder ud fra tre værdiord; Kreativ , Handlekraftig og Ordentlighed Kreativ - spændende og afvekslende job med mange opgaver, hvor du selv kan være med til at præge arbejdsdagen Handlekraftig - organisation, hvor nytænkning er en stor medspiller Ordentlighed - er med til at give et godt arbejdsmiljø, hvor vi udvikler os sammen Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads: Der er tale om følgende stilling i Aktivitet Nord: Aktivitetscenteret Toftegårdscenteret, Toftegårdsvej 2, 9381 Sulsted og Aktivitetscenteret Gavlen, Luneborgvej 16G, 9382 Tylstrup 1 stilling på 30 timer pr. uge med tilknytning til 2 Aktivitetscentre Ansættelse den 1. februar 2023 eller snarest herefter Mødeplan: Timerne er fordelt i hverdagene og primært i tidsrummet kl. 8.00-16.00. Én gang pr. måned er der personalemøde for hele Aktivitet Nord fra kl. 7.30-9.00.  Dette møde afholdes skiftevis på de 7 Aktivitetscentre i Aktivitet Nord Du skal i denne stilling bl.a. kunne varetage diverse motionshold (fx træning i maskiner, puls- & styrke-hold, bevægelseshold, naturtræning, gåhold, senioryoga, qi gong eller dans) og forskellige sociale- og kreative aktiviteter. Der kan også være tale om højtlæsning, madlavning, sang og musik. Dine primære opgaver vil være: At møde borgerne med nærvær og indlevelse - gribe dagen og skabe meningsfulde aktiviteter for den enkelte og på denne måde være med til at give dem en god dag og højne livskvaliteten. At varetage diverse hold indenfor motion så som balancehold, bevægelseshold, puls-styrke hold og yoga. Ydermere sang og musik, mad og diverse former for kreative aktiviteter. Det kan også handle om højtlæsning, mandeklub, litteraturkreds eller hold i naturen. At samarbejde med kollegaer, Centerråd og andre frivillige. At hjælpe, støtte og udvikle borgere efter individuelle behov og ønsker. Dette bl.a. ved at samarbejde med andre i organisationen, så som demensområdet, de forebyggende medarbejderne, Brobyggerne og visitatorerne. Endvidere vil der være en del praktiske og administrative opgaver for at få Aktivitetscenteret til at fungere. Faglige kompetencer: Du har en viden om og erfaring med at tilpasse aktiviteter til en bred målgruppe Du kan varetage motionshold Du er glad for musik og sang – og kan du spille et instrument vil dette være et plus Du har en rehabiliterende- og forebyggende tilgang Du har gode IT-kundskaber Du er refleksiv i forhold til egne praksis I din ansøgning bedes du tydeliggøre hvilke holdaktiviteter du har kompetencer indenfor. Personlige kompetencer: Du har gode evner til at skabe netværk og relationer med en empatisk og nærværende tilgang Du har gode samarbejdsevner og kan indgå i teamsamarbejde, og samtidig kan du arbejde selvstændigt og formå at prioritere og koordinere arbejdsopgaverne Du er initiativrig og sætter dit eget præg på tilbuddene Du er tydelig i din kommunikation og har gode pædagogiske evner Du har humor, har let til smil og latter samt brænder for at arbejde med denne målgruppe Arbejdsstedets adresse: Du ansættes i Aktivitet Nord, men med fast base på udvalgte Aktivitetscentre, men i ferieperiode og ved sygdom kan der være tilfælde, hvor du skal hjælpe til på et andet Aktivitetscenter, end der hvor du har din faste base. Adresserne: Aktivitetscenter i Sulsted: Toftegårdscenteret, Toftegårdsvej 2, 9381 Sulsted Aktivitetscenter i Tylstrup: Gavlen, Luneborgvej 16G, 9382 Tylstrup Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte aktivitetsleder Louise Thomsen på mobil 2520 5901 Ansøgningsfrist er den 11. januar 2023. Ansættelsessamtalerne finder sted tirsdag d. 24. januar 2023 i mødelokalet på administrationsgangen på Aktivitetscenter Lions Parken, Lions parken 6, 9400 Nørresundby. Indkaldes du til jobsamtale vil det ske pr. mail. Løn- og ansættelsesvilkår Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer. På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens struktur, politikker, målsætninger og meget mere. Aalborg Kommune Personalepolitik: 4 for fællesskabet (aalborg.dk) Læs mere om Senior- og Omsorgs vision og strategiske ledelsesudvikling Bliv klogere på Senior- og Omsorgs vision Frihedsbrevet skal sætte organisationens fulde potentiale fri (aalborg.dk) Send ansøgning Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang. I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.