Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social Rehabilitering søger social-, sundheds- eller pædagogfaglig medarbejder

  • Allerød KommuneSocial Rehabilitering
  • Violvej 9,3450Allerød,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Har du lyst til at være en del af vores støtteteam og værested til borgere med psykiske udfordringer? Stillingen er med tiltrædelse 1 mart 2023 og en arbejdstid på 32 timer om ugen til at varetage støtteopgaver og væresteds funktion. Om os I Social Rehabilitering er vi i dag 28 medarbejdere. Vi beskæftiger os med en bred vifte af udførende indsatser på tværs af sundheds-, beskæftigelses- og socialområdet. Indsatserne henvender sig til borgere, der befinder sig i en udviklingsfase i forhold til job- eller uddannelsesmuligheder, borgere der har problemstillinger inden for det psykiatriske- eller psykosociale områder. Vi er en tværfagligt sammensat personalegruppe, som er forankret i forskellige teams og funktioner. Vi tilbyder mentorstøtte, bostøtte, beskæftigelsesrettet coaching- og ressourcemobiliserende forløb samt fast åben rådgivning og specialiseret neurofaglig indsats. Hertil kommer opsøgende indsats og psykiatrisk hjemmepleje, være- og aktivitetssted samt botilbud/opgangsfælleskab til unge, som har psykiatriske udfordringer. Allerød Kommune er en arbejdsplads med en høj social kapital. Vi vægter tværfagligt samarbejde, kompetence- og jobudvikling og ikke mindst medindflydelse på egen hverdag højt. Det vigtigste for os er vores kerneopgave - at skabe værdi for borgeren. Du kan læse Allerød Kommunes leder- og medarbejdergrundlag her Leder- og medarbejdergrundlag . Dine væsentligste arbejdsopgaver Vil være i en varieret funktion, som er forankret i vores ADL-team. Arbejdstiden er fordelt på primært to funktioner. Dels at varetage aktiviteter i være- og aktivitetsstedet Kilen sammen med kollega i en gennemgående funktion. Kilen er et åbent værested for borgere med udfordringer inden for det psykiatriske område. Vi holder åben 3 dage ugentligt, en af dagene til kl 19.30. Den øvrige del af arbejdstiden udgøres af udekørende mentor- og støtteopgaver hos borgere, der har behov for støtte i et rehabiliteringsforløb. Alt arbejde er fokuseret på at vejlede og støtte borgere i håndtering af sociale og personlige problemstillinger samt praktiske opgaver med henblik på at mobilisere/opbygge ressourcer og udvikle borgernes evne til at klare eget liv i videst muligt omfang. Vi har fokus på dagligdag, meningsfulde aktiviteter og struktur, netværk samt uddannelse eller beskæftigelse. Kørekort vil være en fordel. Om dig – Vi ønsker at du har en social-, pædagogisk- eller sundhedsfaglig uddannelse har interesse og teoretisk viden metodemæssigt, ift. jeg-støttende-, relationelle-, kognitive- og low-arousal metoder er fagligt og menneskeligt engageret, fleksibel og tålmodig samt kan bidrage til et givende miljø med meningsfuldt samvær for vores borgere i værestedet har interesse for at arbejde målrettet med støtteforløb, som er metodisk funderet og fokuseret i forhold til den enkelte borger og borgerens plan for rehabilitering ift. dagligdag, uddannelse eller arbejde har lyst til at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde, er nysgerrig og kan bidrage med nye ideer har grundlæggende selvstændighed, er praktisk anlagt og kan varetage flere opgaver på egen hånd og samtidig kan trives som en del af et tæt samarbejdende team har gode kompetencer i skriftlig formulering og statusskrivning er fleksibel ift. arbejdstider, der efter nærmere aftale kan omlægges ifm. fx sommerferieperioder eller perioder, hvor de stillede opgaver til os kræver det. 85-95 % af arbejdstiden vil ligge inden for almindelig dagarbejdstid, dvs. ml. kl. 7-17. Vi kan tilbyde dig en rigtig god arbejdsplads, hvor der er vægt på trivsel og den faglige kvalitet et spændende, ansvarsfuldt og krævende arbejde, som har betydning en munter, engageret, tværfagligt sammensat personalegruppe forankring i et team af dygtige kollegaer og gode muligheder for faglig sparring kvalificeret ekstern supervision en arbejdsplads hvor løbende udvikling af metoder og indsatser er en fast del af den måde vi arbejder sammen på. Du er velkommen til at kontakte leder Anne Bergman på 20 90 12 51 eller souschef Karen Nissen på  24 63 85 18 for at høre nærmere om stillingen. Du uploader din ansøgning sammen med dit CV og uddannelsesbevis via linket i annoncen senest 12. januar 2023.. Du sender din ansøgning digitalt via linket i annoncen senest d. 12.01.23 Uddannelsesbevis, dokumentation for tidligere erfaring og andre relevante bilag uploader du separat med din ansøgning. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler 16. januar 2023, evt. 19. januar 2023 og indhenter referencer og straffeoplysninger forud for endelig ansættelse. Løn- og ansættelsesvilkår vil blive fastsat efter gældende overenskomst. Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Allerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland i en smuk og varieret natur. Kommunen har tæt på 26.000 indbyggere og byder på et aktivt forenings- og erhvervsliv og gode idræts- og fritidsmuligheder. Der er gode transportmuligheder både til og fra kommunen. Der går S-tog hvert 10. minut fra Allerød Station. Kommunen har ca. 2.000 medarbejdere, der arbejder ud fra et fælles værdisæt om åbenhed, respekt og troværdighed. Dialog og samarbejde er nøgleord, der kendetegner god ledelse i Allerød Kommune. Organisationen baserer sig på flade strukturer, stor selvbestemmelse og gode udviklingsmuligheder. Allerød Kommune er en røgfri arbejdsplads med røgfri arbejdstid.