Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske med funktion som sygeplejefaglig koordinator til Center for Rehabilitering og Akutpleje

  • Assens Kommune
  • Rådhus Allé 5,5610Assens,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Har du lyst til at arbejde praksisnært med kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af sygeplejen samt skabe et godt læringsmiljø, der gøre dine kolleger endnu dygtigere? Brænder du for sygepleje i det tværfaglige rum, hvor der er masser af faglige udfordringer? Har du høje ambitioner og mod på at tænke nyt? Og vil du være en del af et godt team med spændende, varierende og udfordrende arbejdsopgaver? Så glæder vi os meget til at tage imod dig! Øget kompleksitet i accelererende borgerforløb og opgaveglidning fra sygehusene kalder på, at vi i den daglige sygepleje til borgerne har løbende fokus på at højne kvaliteten igennem kompetenceudvikling, så vores borgere får den sygepleje og tværfaglige rehabiliterende indsats, de har behov for. På Center for Rehabilitering og Akutpleje søger vi derfor en sygeplejerske til en nyoprettet funktion som sygeplejefaglig koordinator pr. 1. marts 2023 eller efter aftale. Du skal medvirke til at styrke den praksisnære kompetenceudvikling i den samlede personalegruppe, sikre patientsikkerheden og højne kvaliteten i de accelererende borgerforløb, samtidig med at du indgår i den daglige praksis og borgernære sygepleje. Stillingen er på 37 timer i fortrinsvist dagvagt og med weekendvagt hver 3. - 4. lørdag. Om jobbet Du indgår i det tværfaglige team, hvor du tager del i den daglige praksis og borgernære sygepleje. Her bidrager du med din faglighed, og samtidigt får du indblik i borgernes komplekse forløb, og hvilke faglige udfordringer dine kollegaer står i. I funktionen som sygeplejefaglig koordinator skal du være med til at nedbryde de komplekse opgaver i plejen og sygeplejen, skabe struktur og overblik i hverdagen, finde løsninger i praksis og bringe dine kollegaers faglighed i spil, så de alle udvikler sig, i takt med de krav der stilles til patientsikkerheden. Du er ansvarlig for planlægning og afholdelse af undervisning for medarbejdere i forhold til konkrete behov. Det kan være i forhold til udførelse af pleje og sygepleje, den gode dialog med pårørende, dokumentation, mv. Desuden har du fokus på delegering af sundhedsfaglige opgaver og principper og er optaget af, hvordan vores medarbejdere kan udvikle sig og efterfølgende bruge deres faglighed i forhold til kerneopgaven og kommunikationen med borgere og pårørende. Funktionen er, som sagt, nyoprettet, og du får derfor rig mulighed for at sætte dit præg på dens form og indhold. Vi tilbyder dig en høj grad af frihed i forhold til planlægning og løsning af opgaver. Det forventes dog, at du har fokus på at kompetenceudvikle i alle vagtlag. Som sygeplejefaglig koordinator på Center for Rehabilitering og Akutpleje vil du have et tæt samarbejde og sparring med lederen omkring udviklingen af funktionen. Du vil være omgivet af gode kollegaer, som alle har det mål, at vi sammen yder en patientsikker indsats, hvor borgeren er i centrum. Hvem er du Vi lægger vægt på, at du: brænder for at være i tæt dialog med dine kollegaer og lære fra dig er tillidsvækkende og har mod på at udfordre dine kollegaer konstruktivt og fagligt i udførelsen af deres arbejde har gode pædagogiske evner og kan give konstruktiv feedback har bred klinisk erfaring og er fagligt stærk, ansvarlig og engageret arbejder selvstændigt, fleksibelt og struktureret er tålmodig og udviklingsorienteret og kan inspirere og motivere en bred tværfaglig sammensat medarbejdergruppe har en positiv og nysgerrig tilgang til forandringer. Hvem er vi Hos Center for Rehabilitering og Akutpleje står vi midt i en spændende udviklingsproces, som skal ruste os til fremtidige opgaver. Vi sætter spot på arbejdsgange, kompetencefordeling, tværfagligt samarbejde, overgange, fysisk indretning, kultur, patientsikkerhed m.v. Formålet er, at borgere i midlertidigt ophold oplever tryghed, flow og sammenhængende og meningsfulde forløb af høj kvalitet. Vi er et tilbud med intensiv rehabilitering for kommunens borgere med behov for: genoptræning og rehabilitering efter sygehusindlæggelse eller efter sygdom uden indlæggelse behandling, hvor borgerens behov for pleje er svært at imødekomme i eget hjem, f.eks. fortsat ustabile og komplekse forløb efter udskrivelse fra sygehuset akutpleje til forebyggelse af sygehusindlæggelse afklaring, herunder vurdering og afklaring af borgerens ressourcer, samt af fremtidig behov for rehabiliterende indsats. Vi er ansat ca. 35 engagerede medarbejdere, fordelt mellem social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, husassistenter, ergoterapeut, fysioterapeuter og sygeplejersker. Desuden er vi uddannelsessted for social- og sundhedsassistentelever og sygeplejerskestuderende, og vi har generelt fokus på kompetenceudvikling. Center for Rehabilitering og Akutpleje ligger i Vissenbjerg på Fyn, tæt på motorvejen og ca. 20 minutters kørsel fra Odense. Vi tilbyder dig Hos os får du en arbejdsplads: med spændende, varierende og udfordrende opgaver hvor du får mulighed for at være en del af et spændende udviklingsarbejde hvor borgerens mål, ønsker, motivation og ressourcer er omdrejningspunktet som har fokus på sammenhængende og koordineret borgerforløb hvor tværfagligt samarbejde er vigtigt for at lykkes i borgerforløbene hvor tempoet er højt og lysten til at lære er stor hvor vi glæder os til at tage godt imod dig. Løn og ansættelsesforhold Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at straffeattest indhentes ved ansættelse. Vil du vide mere Du er meget velkommen til at kontakte leder Lene Hauberg Andersen på tlf. 25 23 29 83, hvis du har spørgsmål eller lyst til at høre mere om stillingen (træffes dog ikke i perioderne 24. - 28. december og 30. december - 2. januar). Du er også hjertelig velkommen til at kigge forbi og møde os. Vi byder gerne på en rundvisning og en uformel snak. Ring til os, så laver vi en aftale. Ansøgningsfristen er den 22. januar, og vi forventer at holde samtaler 27. januar. Vi glæder os til at høre fra dig!