Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Oversygeplejerske til sengeafsnit S10, Afdeling for Psykoser, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 175,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger én oversygeplejerske til Sengeafsnit S10, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien pr.1. marts 2023 eller efter aftale. Har du lyst til nye udfordringer og til at udvikle den psykiatriske sygepleje sammen med patienter/borgere og teamet i enheden? Så er det måske dig, vi søger. Sengeafsnit S10 er en stor enhed med knap 80 medarbejdere. Personalegruppen består af læger, psykologer, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialpædagoger, socialrådgiver, peermedarbejdere samt lægesekretær. Vi er et stort uddannelsessted med elever og studerende fra alle faggrupper. Vi arbejder meget tværfagligt og vi er gode til at lytte til hinanden og patienter samt deres pårørende. Der arbejdes målrettet med at skabe en psykodynamisk forståelsesramme omkring den enkelte patient. Der er en anerkendende og humoristisk tone blandt personalet. Lederteamet består af to oversygeplejersker og en ledende overlæge. Det vil sige du skal indgå i et allerede velfungerende ledelsesteam bestående af en ledende overlæge og en anden oversygeplejerske. Afsnittet er placeret i Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien i Skejby, og er organiseret under Afdeling for Psykoser. S10 er et sengeafsnit med 24 normerede senge med mulighed for at overbelægge med 2-3 patienter. Vores primære opgave er at behandle mennesker med psykose, demens og andre organiske lidelser. S10 har tilknyttet et team af intensive sygeplejersker, som har en tværgående funktion i hele Afdeling for Psykoser. Derudover har S10 en opgave med at hjælpe med at betjene den regionsdækkende rådgivningstelefon. Afsnittet har en perfekt blanding af erfarne og nye medarbejdere. Vi søger en oversygeplejerske, der sammen med de to andre i lederteamet kan vise retningen i behandlingen til gavn for den enkelte patient og dennes pårørende. Der er et meget stort engagement i personalegruppen for at opgaven løses bedst. Vi søger en oversygeplejerske, der har ledererfaring, gerne kombineret med lederuddannelse har en bred psykiatrisk erfaring er en dygtig organisator og kan få tingene til at hænge sammen har gennemslagskraft er visionær har evner og lyst til at medinddrage, engagere, vejlede og inspirere medarbejdere evner at samarbejde med mange faggrupper fra forskellige sektorer har lyst til at udvikle opgaveløsningen er tydelig og beder om hjælp, når noget er svært Vi tilbyder: masser af faglige og personlige udfordringer et sengeafsnit der konstant er i udvikling grundig introduktion et godt team af medarbejdere, som bl.a. gør brug af en del humor, støtter og sparrer med hinanden arbejde i en god personalegruppe hvor vi tager hånd om vores kolleger mange forskellige faggrupper kontinuerlig supervision en plads i en i forvejen velfungerende ledergruppe i S10 souschef med dagvagter i hverdage mulighed for daglig kontakt med øverste ledelse (afdelingsledelsen) ved morgenkonferencer og ad hoc en alsidig og travl hverdag Har du lyst til at møde Peter og Una og besøge S10 inden du sender en ansøgning, byder vi gerne på en kop kaffe/te. I Afdeling for Psykoser er der fire sengeafsnit, to ambulante klinikker og en forskningsenhed. Der er ca. 350 medarbejdere i hele afdelingen. Afdelingen ledes af en cheflæge og en chefsygeplejerske. Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og løn og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst. Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske i Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved telefonkontakt til Chefsygeplejerske Inge Voldsgaard 2119 2014 Oversygeplejerske Una Burchhardt 2381 5958 eller Ledende overlæge Peter Møller Andersen 9116 8272. Ansøgningsfrist er den 29.januar 2023 Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 6.februar 2023 Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.