Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Medicinstuderende søges til lægeundersøgelser i Psykiatrisk Klinik for Småbørn, BUA, AUH

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 175,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi ønsker at inddrage medicinstuderende i klinisk børnepsykiatrisk praksis til udvalgte opgaver. Derfor opslås 1 stilling med i gennemsnit 3,5 time ugentligt med henblik på varetagelse af lægeundersøgelser. Arbejdstiden er fredage 7.45 – 15.15, hver anden uge. Vi har p.t. en anden medicinstuderende, der har de modsatte uger, og de to studerende kan fleksibelt fordele ugerne indbyrdes. Der vil være supervision af læge. Stillingen opslås til besættelse pr. 1. februar 2023. Stillingen er "tidsubegrænset indtil man bliver læge". Vi forventer, at du 1.     har afsluttet 8. semester 2.     har interesse for, og meget gerne erfaring med børne- og ungdomspsykiatri 3.     har gode evner til at skabe kontakt til børn og deres forældre 4.     er stabil, arbejdsom og selvstændig 5.     har kendskab til EPJ på brugerniveau Yderligere oplysninger fås hos ledende overlæge Karin Lassen Schmidt telefon nr. 51480643 Du kan læse mere om Børne- & Ungdomspsykiatrisk Afdeling på vores hjemmeside: www.bua.rm.dk Ansøgningsfrist: tirsdag d.17.1.2023 Ansættelsessamtalerne vil finde sted : fredag d. 20.1.2023 om formiddagen. Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft en motiveret ansøgning samt CV. De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format. Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2021 5.042 eksterne henvisninger og havde kontakt med 10.053 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2021 et nettobudget på 306 mio. kr. og pr. 1/1-2022 547 årsværk fordelt på 587 medarbejder Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.