Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Pædagog til ny stilling med udvidet introduktionsforløb til Specialområde Hjerneskade, Tagdækkervej

  • Region Midtjylland
  • Tagdækkervej 10,8450Hammel,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Er du nyuddannet, eller ønsker du at prøve kræfter med et andet område? Så se her. I Specialområde Hjerneskade har vi oprettet nye stillinger med udvidet introduktionsforløb, hvor du får rig mulighed for at gøre en forskel for mennesker og udvikle dig som pædagog. Om introduktionsstillingerne I Specialområde Hjerneskade tilbyder vi igen nye stillinger, hvor du vil indgå i vores udvidede og særligt tilrettelagt introduktionsforløb med andre nyansatte. Formålet er at sikre, at du føler dig klædt på og får den bedst mulige start som pædagog på Tagdækkervej. I introduktionsforløbet får du bl.a. en grundig introduktion til målgruppen, dine arbejdsopgaver og til Specialområde Hjerneskade. Det vil ske via undervisning, introvagter og hyppig sparring og vejledning med din mentor og afdelingsleder. Det tilbyder vi dig Du kommer til at indgå i et gennemarbejdet introduktionsforløb med andre nyansatte. Samtidig bliver du en del af et socialt og fagligt stærkt fællesskab på din afdeling, hvor du vil indgå på lige fod med dine erfarne kollegaer, som altid står klar til at hjælpe og sparre med dig. Som pædagog får du rig mulighed for faglig og personlig udvikling. Det fore­går eksempelvis gennem faglig vejledning og supervision samt vores fagpilot, der er en mål­rettet efteruddannelse i neuropædagogik. Dine opgaver vil være: at bidrage til kerneopgaven omkring borgeren samt at understøtte det meningsfulde liv for borgerne i Specialområde Hjerneskade. at indgå i alle daglige opgaver ved borgeren, eksempelvis samvær, støtte og pleje, med fokus på at sikre borgerens kommunikative, kognitive samt fysiske funktionsniveau. at arbejde kontinuerligt med mål og delmål, som understøtter borgerens trivsel og ud­vikling i hverdagen. at støtte den enkelte borger i at bibeholde sit netværk og at deltage i meningsfulde aktiviteter i og uden for tilbuddet. Vi forventer, at du kan genkende sig selv i (det meste) af følgende: Er nyuddannet eller erfaren med ønske om at prøve kræfter med et andet område som pædagog. Er motiveret for at få et indgående kendskab til den socialfaglige og sundhedsfaglige indsats for voksne med erhvervet hjerneskade. Kan omsætte teori til praksis til gavn for borgeren. Formår at være tydelig og nærværende i mødet med borgere og kollegaer. Har lyst til at indgå i et konstruktivt og inspirerende tværfagligt team bestående af bl.a. social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, m.fl. Det er en fordel med kørekort til personbil, men ikke et krav. Om Specialområde Hjerneskade Tagdækkervej er en afdeling under Specialområde Hjerneskade, der er en del af Socialområdet i Region Midtjylland. Målgruppen er voksne med erhvervet hjerneskade. Området består af seks døgntilbud, et rehabiliteringstilbud og flere dagtilbud i Østjylland. Special­område Hjerneskade har afdelinger i Grenaa, Randers, Hammel, Viby og Hedensted. Vi er optagede af, at du starter på den afdeling, som giver mest mening for dig, hvilket aftales nærmere ved en personlig samtale i forbindelse med opstart. Specialområde Hjerneskade er et fagligt stærkt specialområde, der yder en højt specialiseret indsats på området. Du kan læse mere om Specialområde Hjerneskade og vores afdelinger på www.soh.rm.dk . Læs mere om det udvidede introduktionsforløb på www.soh.rm.dk/job . Mød din kommende kollega og hør mere om arbejdet som pædagog i Specialområde Hjerneskade i videoen herunder. https://region-midtjylland.23video.com/secret/74958010/0b8c4a6874dfe55769f4036aa7411946 Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere om opgaverne og stillingen, så er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder Jeannette Kirkegaard på tlf. 24 45 65 78 eller e-mail jean.kir@rm.dk . Du kan også kontakte Specialområde Hjerneskade på tlf. 78 47 74 00 eller e-mail soh@social.rm.dk . Det praktiske Stillingerne opslås som udgangspunkt på 37 timer/ugen. Men har du et ønske om et andet timetal, hører vi også meget gerne fra dig. Vagterne vil rumme både dag-, aften- og weekend­vagter. Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst. Send din ansøgning snarest muligt Stillingen skal søges online via regionens hjemmeside: www.rm.dk/job. Gå ind under stillingsopslaget og følg linket til ansøgningsformular. Ansøgningsfrist d. 9. januar 2023 kl. 08:00. Samtaler forventes afholdt d. 17. eller 18. januar 2023. Stillingerne er med opstart d. 1. marts 2023. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.