Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afdeling 2 på Center Bakkehuset søger pædagog, ergoterapeut, SOSA eller sygeplejerske

  • Ringkøbing-Skjern Kommune
  • Ternevej 2,6920Videbæk,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi har ledige stillinger på 30-34 timer i ugen, både fast og tidsbegrænset. Vi ønsker os en kollega, der er: Modig og sammen tør træde nye stier Omsorgsfuld overfor borgere og kollegaer Omstillingsparat i en kompleks hverdag, fordi vi arbejder med mange behov Faglig ambitiøs på sit teams vegne Trives i arbejdet med faglig og personlig udvikling Afdeling 2 ser frem imod en samling af to afdelinger, hvorfor du vil blive en del af et team på ca. 25 medarbejdere, som samarbejder tværfagligt i små teams omkring borgerne. Vi er i fuld gang med at tænke KRAP i alt hvad vi gør, og derfor har -eller får du et kursus i dette. Ligesom, at du bliver onboarded og løbende får kompetenceudvikling. Så er du klar på at spille en rolle på en afdeling, hvor vi kontinuerligt nytænker og finjusterer vores praksis? At løse opgaver og undervise på tværs? At indgå i og medskabe læringsmiljøer? At reflektere og stille dig fagligt stærkt, hver eneste dag? Kun at arbejde hver 3. weekend, jo mindre du ønsker andet? Beboerne er voksne med en til flere udviklingshandicaps og forskellige grader af autismespektrum forstyrrelser. På afdeling 2 har vi flere borgere med reagerende adfærd, epilepsi og sanseforstyrrelser. Vi møder dem med en kompenserende og særlig tilrettelagt tilgang, som tilgodeser deres individuelle behov og deres måde at sanse, forstå og begå sig i verdenen på. De fleste af borgerne har behov for støtte i alle dagens gøremål, herunder personlig pleje og medicin. Vores faglige metoder tager udgangspunkt i relations orienteret pædagogik, hvor samværet og anerkendelse sammen med struktur, systematik og genkendelighed er bærende elementer. Dagligdagen tilrettelægges individuelt og med et indhold, borgeren udtrykker glæde omkring. Ud over KRAP, arbejder vi desuden med Sensory profiles, Tegn til Tale, Taktil tegnsprog, pejlemærker/ indretning, nænsom nødværge, PECS-piktogrammer, LA2/ Low arousal, strukturplaner. Til social- og sundhedsassistenten / sygeplejersken kan vi nævne, at vi nytænker opgaven og organiseringen omkring medicin og ønsker en nøgleperson for den sundhedsfaglige del på afdeling 2. Vores primære opgave er: At understøtte de bedst mulige udviklings-, lærings- og livsbetingelser At fastsætte mål og delmål for den pædagogiske og sundhedsfaglige indsats At støtte borgeren i samspillet med omgivelserne At hjælpe og støtte borgeren i de daglige funktioner At sikre, at borgerne har et godt liv med selv- og medbestemmelse Yderligere oplysninger ved henvendelse til afdelingsleder Winnie Krog på mobil 61 81 12 96. Ansøgning med dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse skal være sendt elektronisk senest den 20 januar 2023. Vi glæder os til at hører fra dig! Klik på følgende link og se RKSK’s film for Handicap og Psykiatri området. https://www.skyfish.com/sh/13c00f3e8a787214216027231dee79b3f8f2a44e/3e4d0556/2005652/52972051 Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Arbejdstiderne fordeler sig på dag og aften samt hver 3. weekend Skynd dig at sende din ansøgning, da vi afholder ansættelsessamtaler løbende. Ringkøbing-Skjern Kommune henstiller til, at ansøgninger sendes elektronisk. Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen ”Send ansøgning” herunder. Vedhæft din ansøgning og dit CV samt relevante bilag i PDF- eller DOC-format. Center Bakkehuset er Ringkøbing - Skjern Kommunes specialtilbud for voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Målgruppen er mennesker med udtalt udviklingshæmning oftest med følgehandicap som epilepsi, spasticitet, autisme, kommunikationsvanskeligheder mm På Center Bakkehuset er der plads til 39 borgere. Vi er ca. 120 engagerede medarbejdere, hovedsageligt pædagoger, men også andre faggrupper. Vi vægter at arbejde tværfagligt med respekt for forskellige faglige vinkler. Medarbejderne i Ringkøbing-Skjern Kommune er vores vigtigste ressource Vi understøtter det gode liv og væksten. Vi går efter de gode løsninger sammen med borgere, virksomheder og andre gode relationer. Vores arbejde er båret af viden, som vi hele tiden udvikler. Vi lærer af enhver opgave - både som enkeltperson, team og organisation. Læring er en del af hverdagen. Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune. Naturen er kilden til det gode liv og til at skabe vækst. Det går vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene og arbejder sammen på tværs.