Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Anæstesisygeplejersker søges til OP Nord 2, Ortopædkirurgi, AUH

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 99,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Er du til en afvekslende hverdag med højtspecialiserede opgaver? - Så har du nu chancen for at søge en stilling på  Ortopædkirurgisk Operationsafsnit, OP Nord 2, B&O2 Har du lyst til at arbejde i et speciale ud over det sædvanlige? Trives du med høj faglighed, udfordringer, og hurtig omstilling fra planlagte til akutte opgaver? Så er anæstesien på ortopædkirurgisk operationsafsnit OP Nord 2 noget for dig. Vi er en arbejdsplads med alt det bedste fra anæstesiens verden – synes vi selv. Vi er et afsnit under Bedøvelse og Operation 2 (B&O2) Vi bemander dagligt op til otte operationsstuer med såvel korte som lange patientforløb i alle facetter af det ortopædkirurgiske speciale. Vi bedøver patienter over 13 år i et tæt samarbejde med afsnittets anæstesilæger. Anæstesiformerne spænder over TIVA, inhalation, spinal og sedation. Smertebehandling suppleres i stor udstrækning med perifere nerveblokader, hvor patienterne ofte er forberedt på Forberedelse og Opvågning Nord. Rygkirurgi: Fra korte deseoperationer til dagslange skolioseopretninger. Vi har landsdelsfunktion inden for rygmarvsskader Fod-ankel kirurgi: Proteser, stivgørende operationer m.fl. Traumatologi og Rekonstruktion: Fra malleol- og hoftefrakturer til større bækkenkirurgiske indgreb samt rekonstruktioner Infektion og tumor: Fra abscesser og amputationer til store tumorexcisioner Skulder- og albuekirurgi: Proteser, pladsgørende operationer m.v. Hoftekirurgi: Bl.a. planlagte alloplastikker og operationer for hoftedysplasi (PAO) Knækirurgi: Primært alloplastikker Ud over arbejdet på operationsgangen, har vi ca. 2500 akutkald om året. - der er hver dag afsat 1 akut anæstesisygeplejerske, der sammen med de 1-2 daglige floater-anæstesisygeplejersker og 1-2 anæstesilæger udgør beredskabet til de akutte kald. I Traumecentret Akutte medicinske og akutte kirurgiske kald Traumekald – svært tilskadekomne fra hele Region Midt. Vi har et særligt respons til patienter med ukontrollabel blødning og behov for nødkirurgi – Udvidet traume Aortakald Akutte Øre-, Næse-, Halskald (i vagterne) Intern transportledsagelse fra Lægevagten til afsnit i Hjertesygomme I område Nord - område J, A og K (Psykiatrien) ABC kald Hjertestopkald Vi er et højteknologisk afsnit, hvor tværfagligt samarbejde omkring operationspatienten og fokus på kvalitet samt patientsikkerhed prioriteres højt. Dagen startes med team-møde på stuerne, hvor anæstesisygeplejersker, anæstesilæger, operationssygeplejersker, kirurgen og gerne SOSU og serviceassistenter aftaler dagens program for stuen. Vi har vagtfællesskab med OP Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgi samt OP Hjerne-Rygkirurgi. Hverdagen spænder mellem en rolig afvikling af dagens operationsprogram til lynhurtig håndtering af akutte ændringer af OP programmet og håndtering af komplekse akutkald. Du får rig mulighed for at sætte dit præg i afsnittet, da vi i øjeblikket er i gang med en medarbejderinvolverende proces, initieret af HL. Det glæder vi os meget til. Vi tilbyder dig Oplæringsprogram med tilknyttet mentor Medbestemmelse og høj selvstændighed i dit arbejde Ønskeplan – hvor der lægges energi i at efterkomme personlige hensyn Et godt arbejdsfællesskab med høj faglighed med et fantastisk samarbejde med vores anæstesilæger, hvor faglig sparring og udvikling er i fokus Et stort socialt sammenhold med diverse arrangementer i løbet af året Tilbud om ATCN, AHLR, fagspecifikke ansvarsområder, efteruddannelse, koordination mm. Vi forestiller os at du er specialuddannet anæstesisygeplejerske er stolt af din faglighed har gode samarbejdsevner, og vægter både det mono- og tværfaglige samarbejde højt er motiveret for udfordringer, og kan trives i akutte situationer aktivt bidrager til den gode stemning og har lyst til at komme med indspark, der kan fremme en god teamånd har lyst og mod på at arbejde i en organisation, som arbejder med forbedringer Facts Arbejdstiden er i udgangspunktet 37 timer/uge med mulighed for individuel aftale Arbejdstiden består af dagvagt 07.30 – 15.00 (enkelte 07.30- 17.00), aftenvagt 14.30-22, aften/nat 14.30-07.30 og mulighed for døgnvagt i weekend. Aften/nat og døgnvagt har tilkald fra vagtværelse Vi er ca. 30 anæstesisygeplejersker, 5 SOSU, ca. 60 operationssygeplejersker, 12 anæstesi-speciallæger samt et vekslende antal anæstesilæger og anæstesisygeplejersker under uddannelse. Løn efter gældende overenskomst og principper om lokal løndannelse. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation og børneattest. Ansøgningsfrist: 18. januar 2023 Ansættelsessamtaler: Tilstræbes afholdt 25. januar 2023 Tiltrædelse: 1. marts 2023 eller efter aftale Vil du vide mere - kontakt Fungerende Oversygeplejerske Anne Marie Ulrichsen tlf. 7846 2957 Eller en af afdelingens daglige koordinatorer på tlf. 7846 2761 Besøg os gerne til en snak eller følgedag og en kop kaffe, så du kan få et godt indblik i, hvad du vil komme til at arbejde med hos os. Kontakt Anne Marie Ulrichsen for nærmere aftale Vi glæder os til at høre fra dig! Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.