Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Pædagog til Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA), AUH Psykiatrien i Skejby

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 175,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Ønsker du et spændende job med stor mulighed for faglig og personlig udvikling blandt engagerede og dygtige kollegaer, så søger vi pr. 1. marts 2023 en pædagog til vores døgnafsnit. Stillingen er på 37 timer i blandede dag- og aftenvagter med ca. 1½ aftenvagt pr. uge og vagter hver 3. weekend. Sengeafsnittet er et specialafsnit med høj specialiseret funktion for behandling af anoreksi. Vi varetager i tæt samarbejde med Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (ambulatorium) den hospitalsbaserede tværfaglige psykiatriske behandling af moderate til svære tilfælde af spiseforstyrrelser hos børn, unge og voksne i Region Midtjylland. Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser har 14 senge til indlæggelse af anoreksipatienter - heraf er de 4 skærmede pladser. Vi behandler både børn, unge og voksne. Afdelingens miljøterapi er målrettet specialet. Vi arbejder eklektisk og mentaliseringsbaseret, og der planlægges forskellige behandlingsmæssige tiltag og forløb afhængig af patientens alder, sygdommens sværhedsgrad og kompleksitet. Vi arbejder tværfagligt og har ansat sygeplejersker, pædagoger, sosu-assistenter, ergoterapeuter, læger, psykologer, socialrådgiver, diætist og fysioterapeut. Vi løfter opgaven i fællesskab og har stor fokus på kollegial sparring. Opgaverne er via miljøterapeutiske rammer, kontaktpersonsordning og med vægt på gruppeaktiviteter: ·         at støtte patientens udvikling til at kunne mestre normalisering af spisning og vægtnormalisering/stabilisering ·         at styrke patientens sunde identitetsudvikling og støtte udviklingen af sociale, personlige og interpersonelle kompetencer gennem dagligdags aktiviteter og fokus på det fælles 3. ·         at øge patientens og familiens bevidsthed om og handlekompetence i forhold til sygdom og symptomer ·         at inddrage og støtte familie og netværk Vi ønsker en kollega med nedenstående erfaringer: ·         psykiatri og/eller specialeerfaring ·         miljøterapi og grupperelaterede aktiviteter ·         arbejde med børn og familier Vi søger en kollega, som: ·         er fysisk og psykisk robust, ud- og vedholdende, da vi arbejder i et felt med stor ambivalens ·         arbejder selvstændigt, samarbejder tværfagligt og udviser loyalitet overfor fælles beslutninger ·         kan aktivere, motivere og støtte patienter i en sund udvikling individuelt og i gruppe ·         er fleksibel og spontan inden for meget tydelige rammer ·         er udviklings- og løsningsorienteret ·         ser det som en faglig udfordring at arbejde med patienter præget af stor ambivalens ·         evner og er interesseret i faglig/personlig udvikling Vi tilbyder: ·         mentorordning ·         grundigt introduktionsprogram ·         supervision og vejledning ·         struktureret undervisning ·         udviklende tværfagligt samarbejde og et godt arbejdsmiljø ·         fælles ugentligt refleksionsrum for nyansatte ·         Udviklende tværfagligt samarbejde og et godt arbejdsmiljø Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås hos afsnitsledende oversygeplejerske Charlotte Beuchert, telefon 21622293 Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling på www.BUA.rm.dk . Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst og Ny Løn. Ansøgningsfrist: 4. januar 2023 Samtaler finder sted: 9. januar 2023 Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejencharde del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2021 5.042 eksterne henvisninger og havde kontakt med 10.053 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2021 et nettobudget på 306 mio. kr. og pr. 1/1-2022 547 årsværk fordelt på 587 medarbejdere Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.