Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Kvalitetskonsulent med flair for dokumentation og lyst til projektledelse

  • Region Midtjylland
  • Sindalsvej 30,8240Risskov,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Er du en stærk socialfaglig profil og med en projektleder i maven? Og drømmer du om at gøre en forskel for udsatte børn og unge? Så er du måske lige den profil, vi søger til at udvikle og koordinere kvalitetsarbejdet på vores afdelinger. Specialområde Børn og Unge (SBU) vil være Danmarks førende specialtilbud for udsatte børn og unge. Derfor arbejder vi hele tiden med at udvikle kvaliteten af den faglige indsats, som vi leverer til vores børn og unge. I den forbindelse spiller den faglige dokumentation en væsentlig rolle. Vi anser dokumentation som en del af kerneopgaven, fordi den blandt andet hjælper os med styrke fagligheden, skabe sammenhæng og løbende tilpasse indsatsen på baggrund af viden. Lige nu mangler vi en kvalitetskonsulent, der brænder for det gode dokumentationsarbejde og kan medvirke til at styrke kvalitetsarbejdet på vores syv døgntilbud. Du vil få en tæt kontakt med medarbejderne på døgntilbuddene med fokus på at styrke og vedligeholde det gode kvalitetsarbejde. Derfor lægger vi vægt på, at du har erfaring med døgnområdet. I SBU arbejder vi med en række forskellige faglige tilgange, men fælles for alle afdelinger er et fagligt grundlag, der hviler på Low Arousal (LA) og den Neuroaffektive Udviklingspsykologi (NAU). En vigtig opgave bliver at understøtte omsættelsen af de faglige tilgange og metoder til dokumentation, der giver mening og danner grobund for en sammenhængende indsats af høj kvalitet. I samarbejde med vores sundhedsfaglige konsulent vil du desuden få til opgave at understøtte synergieffekter mellem den socialfaglige og sundhedsfaglige dokumentation. Du vil få et bredt netværk i hele organisationen. Din arbejdsplads bliver administrationen i Risskov, men du have din faste gang på alle vores afdelinger. I SBU's administration bliver du en del af et fagligt miljø, som er fælles om at understøtte afdelingerne i at skabe de bedst mulige rammer for de børn og unge, der bor på vores afdelinger. For at vi kan lykkes med dette, er det helt centralt, at vores team af konsulenter og psykologer har en tæt koordinering om opgaverne, så der er sammenhæng i de forskellige indsatser, vi gør på afdelinger. Lyder det som noget for dig? Så kan vi tilbyde dig et job, hvor du er med til at gøre en forskel, hvor du har stor fleksibilitet, selvstændigt ansvar og indflydelse. Hverdagen som kvalitetskonsulent i SBU Dine opgaver bliver blandt andet at: Koordinere SBU's kvalitetsarbejde på tværs af vores afdelinger Understøtte ledere og medarbejdere i løbende at udvikle kvaliteten af den faglige indsats, der leveres til børnene og de unge Undervise medarbejdere og ledere i dokumentationsprocessen fra indskrivning til udskrivning Facilitere dokumentationsworkshops for medarbejdere med særligt fokus på mål- og delmålsarbejde Udarbejde og vedligeholde SBU's retningsgivende dokumenter, der beskriver hvad vi forstår ved god faglig praksis Være tovholder for SBU's kvalitetsnetværk, der består af afdelingernes kvalitetsnøglepersoner og faglige teamledere Lede og indgå i tværgående organisatoriske udviklingsprojekter Repræsentere SBU i socialområdet kvalitetskoordinatornetværk Om dig: Vi forventer, at du: Er uddannet pædagog eller har en anden relevant socialfaglig baggrund, gerne med en relevant kandidat- eller masteruddannelse Har erfaring med døgnområdet, gerne børn og unge Har erfaring med kvalitetsarbejde på socialområdet Har lyst til at undervise og afholde workshops Tænker i tværfaglige sammenhænge og lægger vægt på sparring og samarbejde Derudover vil det være en fordel, hvis du er uddannet forbedringsvejleder eller har erfaring med forbedringsmetoder og –værktøjer, da vi bruger forbedringsarbejde som metode til løbende kvalitetsudvikling. Om os: Specialområde Børn og Unge er et af otte specialområder i Region Midtjyllands specialiserede socialområde. SBU har syv døgnafdelinger, tre interne skoler og en intern børnehave. Afdelingerne har forskellige målgrupper, der er karakteriseret ved både normalt- og ikke normalt begavede børn og unge med komplekse problemstillinger og diagnoser. Læs mere om SBU på hjemmesiden http://www.sbu.rm.dk/ Vi tilbyder: En spændende og central stilling i en organisation i en rivende udvikling Et job hvor du kan gøre en stor forskel for en meget sårbar målgruppe Stor variation i opgaverne Mulighed for selv at sætte dit præg på dit job og dine arbejdsopgaver En arbejdsplads med en uformel og humoristisk omgangstone Praktiske oplysninger Din arbejdsplads bliver SBU's administration i Risskov, men der vil ofte være opgaver på vores afdelinger. Derfor forventes du at have kørekort og adgang til bil. Der er tale om en fast stilling på fuld tid med løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem den faglige organisation og Danske Regioner. Ansøgningsfrist: 10. januar 2023. Samtaler: 13. januar 2023. Eventuelle 2. samtaler: 17. januar 2023. Opstart: 1. marts 2023. Der bliver indhentet børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelse. Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret områdechef Martin Hestbech på tlf. 51 50 59 60. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.