Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Forberedelse og opvågning syd, AUH, søger sygeplejersker. Opvågning - vi er meget mere end det.....

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 99,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Er din sygeplejefremtid i korttidssygeplejen og i et godt arbejdsmiljø. Vi søger sygeplejersker til 37 timer i blandede vagter. Ansættelse pr. 1. marts 2023 eller efter aftale. Vil du være med til at fortsætte den gode udvikling, hvor fokus er faglighed, flow og patienttilfredshed. Som kollega hos os kan du være med til at præge afsnittet fagligt og danne traditioner socialt. Vil du have indflydelse på din hverdag? - så er Forberedelse og opvågning syd noget for dig !! Forberedelse og opvågning syd er et døgnåbent afsnit med 32 opvågningspladser, som modtager elektive og akutte postoperative patienter fra fem organkirurgiske specialer, røntgenundersøgelser og endoskopier. Derudover får vi patienter til optimering af fx smertebehandling, du vil få stor viden og erfaring med smerte og kvalmebehandling som er en af kerneydelserne i et opvågningsafsnit. Præoptimering af akutte patienter, samt præoperative forberedelser med fx blok- og epiduralanlæggelser og udskrivelse til hjemmet postoperativt. Vi assisterer anæstesilæger til procedurer fx CVK og har specialfunktion med ultralydsvejledte PVK anlæggelse. Bredden i vores specialer, variation og kompleksiteten i vores patientforløb giver en afvekslende, spændende og inspirende hverdag og opvågningen har en vigtig funktion med at koordinere og sikre gode patientforløb der kræver og giver stor fleksibilitet i hverdagens opgaveløsning. Vi er et afsnit hvor sygeplejen har fokus på Evnen til på kort tid at danne sig et sygeplejefagligt overblik og vurdere den enkelte patients tilstand, pleje og behandlingsbehov. En sygeplejefaglig profil hvor ordentlighed, omsorg og ansvarlighed, kombineret med ABCDE mestring. Et sygeplejfagligt miljø hvor flow og aktivitet er et vilkår, hvor den enkelte patient og pårørende skal føle sig individuelt imødekommet. Vi er ikke bange for forandringer hvor det giver mening for vores patienter. Som afsnit motiveres vi af at se mennesker lykkes og udvikle sig, samt motiveres af høj faglighed hvor alle bidrager til et positivt, konstruktivt og lærende arbejdsmiljø, hvor der er højt til loftet og humor. Vi arbejder tæt sammen, og har derfor mulighed for udvikling af kliniske kompetencer, faglig sparring og feedback til hinanden. Du vil ved ansættelsen få tilknyttet en mentor. Vi har kursister i praktik fra Intensiv- og anæstesiuddannelsen. Vi har studerende på grunduddannelsen fra flere semestre. Vi søger sygeplejersker der gerne har et par års erfaring, har styr på din faglighed og vil vise hvad du kan. Interesseret i et job med en mangfoldighed af sygeplejefaglige opgaver. kan arbejde selvstændigt og har godt overblik. kan forene sygepleje og teknologi. er positive og har lyst til at bidrage aktivt både fagligt og socialt. evner etablering af en relation til patienten i det akutte, kritiske og ofte korte forløb. Vi tilbyder Et godt arbejdsmiljø hvor trivsel, personlig udvikling og sociale relationer er i fokus. Humor og social samvær, uformel tone og anerkendende tilgang til hinanden Fleksibel tilrettelæggelse af arbejdsplan og indflydelse på arbejdstidsplanlægning i Min Tid med ønskeplan. Hvor den enkelte kan have stor indflydelse på balancen mellem arbejde og fritid. 6-8 vagter ca. på 4 uger. Weekendvagt ca hver 3.uge i 8 timers vagter. Vagtmødetider er kl. 7,8,10,11,12,15 og 23. Der er mulighed for 8,10 og 12t. Ca. 40 kollegaer med bred erfaring og god aldersfordeling. Oplæringsforløb udenfor normering i 4-6 uger. Opfølgning med følgedage og relevant undervisning i de første 6 måneder. Hør mere Har vi vakt din interresse og har du lyst til at høre mere om stillingerne så kontakt os ved henvendelse til: Oversygeplejerske Pia Brandt 2370 5685. Koordinator Heidi Frederiksen el. intro og oplæringsansvarlig Marie Yderholm på tlf. 2939 9893. Har du lyst at komme på besøg i afdelingen, er du velkommen til at kontakte en af overstående kontakt personer for at aftale nærmere. Ansøgningen sendes via nedenstående link og stiles til oversygeplejerske Pia Brandt. Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og autorisation. Ansøgningsfrist d. 22. januar 2023 Ansættelsessamtaler afholdes løbende og onsdag d. 26. januar 2023 Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.