Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Tre ledere til socialområdet i Brydehuset

  • Ballerup KommuneBrydehuset
  • Brydehusvej, 12,2750Ballerup,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Det sociale område er i udvikling – og vi følger med. Vi har brugt det meste af dette år på at organisere os under overskriften ”Den bedste udgave af os selv”, som i overordnede træk betyder, at vi har etableret en ny teamstruktur med en høj grad af medledelse og indflydelse. Nu er processen der, hvor ledelsesopgaven skal tilpasse, sådan at den nye organiseringsform understøttes bedst muligt – og derfor søger vi tre nye leder-kolleger, som vil bidrage med engagement og viden til vores organisation og vores ledelses-team. Hvem er vi Brydehuset har omkring 100 medarbejdere fordelt på 4 – snart 6 – forskellige matrikler. Vores overordnede kerneopgave handler om kommunale indsatser til voksne med særlige behov, og vi er en del af Ballerup Kommune. Brydehuset har en vision om at være Danmarks mest anerkendte samskaber af sociale indsatser inden for rusmidler, socialpsykiatri og udviklingshæmning. Vi er en dynamisk, tværfaglig organisation med flere end 14 forskellige faggrupper, der sammen skal skabe de mest kvalificerede tilbud til de borgere, vi samarbejder med. Begreber som social kapital, arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen er meget væsentlige for den måde hele organisationen samarbejder på. Brydehuset samarbejder med Great Place to Work og er anerkendt som en af Danmarks bedste arbejdspladser. Det stiller krav til, at du som medarbejder bidrager ind i husets vision og værdier. Til gengæld tilbyder vi en arbejdsplads med højt til loftet, en god og positiv ånd og de bedste kolleger, du kan ønske dig. Du kan læse mere om Brydehuset på www.brydehuset.dk Den ene lederstilling er i vores afdeling for Visitation & Behandling, hvor vi tilbyder stof- og alkoholbehandling. Afdelingen er veletableret og der arbejdes metodisk og evidensbaseret inden for målgrupperne; voksne og unge. Medarbejdergruppen, som omfatter cirka 25 medarbejdere, er en tværfaglig gruppe fordelt på 4 teams. Fagligt ligger de inden for det sociale og sundhedsfaglige område, og der er en lav personalegennemstrømning. Den anden lederstilling er i vores afdeling for Pædagogik & Vejledning, hvor vi tilbyder støtte efter Servicelovens §§82b og 85 og få indsatser efter §83. Stillingen vil fungere i tæt samarbejde med en af vores andre ledere, som har ansvar for Den sociale Indgang. Medarbejdergruppen, som omfatter cirka 16 medarbejdere in-house og 3 medarbejdere i et særskilt tilbud på anden matrikel. Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat primært inden for det socialfaglige område, og de er fordelt på 5 teams. Der er en høj anciennitet blandt medarbejderne. Den tredje lederstilling er i forhold til to små nyoprettede botræningstilbud til hhv. unge i alderen 16 – 25 år og til udsatte voksne. Tilbuddene er under godkendelse hos Socialtilsynet, og forventes at kunne tage imod de første beboere i løbet af marts/april måned. Det forudses, at stillingen i udgangspunktet vil være en fuldtidsstilling, men at der på sigt, når driften er veletableret, vil skulle tilføres andre opgaver. Disse kan være enten som direkte bidrag til driftsopgaven eller i form af opgaver i vores stabsfunktion. I din ansøgning vil vi bede dig om at tydeliggøre og argumentere for, hvilken lederstilling du er interesseret i. Dine vigtigste opgaver Uanset hvilket driftsområde du måtte være leder for, så omfatter opgaven Personaleledelse Bidrag til husets samlede ledelse – også på tværs Ansvar for kvalitet i indsatserne Ansvar for forsvarlig og sammenhængende drift. Du har naturligvis også en meget vigtigt opgave i forhold til at have det gode arbejdsmiljø og den sunde virksomhedskultur i fokus i den måde, du udfylder dit ledelsesrum. For selvom vi tager hånd om vores opgaver med et seriøst og fagligt greb – så må det gerne være sjovt at gå på arbejde. Dine kompetencer Du har først og fremmest en lederuddannelse. Formentlig har du også en faguddannelse som kan ligge inden for social- eller sundhedsområdet. Vi forestiller os, at du er en ambitiøs kollega med et godt overblik – og så kan du se dig ind i Brydehusets værdier: Imødekommenhed, Ansvarlighed, Humor, Tilgængelighed, Kompetent og Gennemsigtighed. Du vil blive en del af vores lederteam, som er en dynamisk størrelse med højt til loftet, stor og bred erfaring og plads til både de små og vigtige beslutninger og til de store, skæve idéer. Fællesskab, loyalitet og humor kendetegner vores samarbejde. Du kan i øvrigt læse mere om ledelsesgrundlagt i Ballerup Kommune her Vil du vide mere Du kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte centerleder Ann Dorte Ahrenskjær på mail ada@balk.dk eller på telefon 2069 1396 eller til afsnitsleder, Jesper Tofte Graabek på mail jfj@balk.dk eller på telefon 2535 2910. Ansættelsesproces og løn Ansættelsesdatoen er den 1. marts 2023, senest den 1. april 2023. Vi holder samtaler i takt med, at vi modtager ansøgningerne. Ansøgningsfrist: 2. januar 2023. Vi tilbyder løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset køn, alder, handicap, religion, seksuel orientering eller etnisk baggrund til at søge job hos os. Send din ansøgning online. Klik på ”Ansøg” nedenfor og vedhæft din ansøgning, CV og uddannelsesbevis. Vi glæder os til at møde dig.