Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Dedikeret pædagog med høj faglighed søges til fast stilling ved Bofællesskaber, Bostøtte og Værested pr. 1. marts 2023

  • Aalborg Kommune Bofællesskaber, Bostøtte og Værested
  • Kastetvej 26K,9000Aalborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger en pædagog med stærke kompetencer i at finde fagligt funderede og individuelt afstemte løsninger i mødet med den enkelte borger OG evner at indgå i et fagligt kollegialt fællesskab Hvad er det I søger spørger du måske dig selv? Vi søger en pædagog til ansættelse i ledelsesfeltet Bofællesskaber, Bostøtte og Værested til en fast stilling med gennemsnitligt 30 timer om ugen med tiltrædelse 1. marts 2023.  Du ansættes ved det samlede ledelsesfelt, men stillingen har aktuelt afsæt i Bostøtteteamet, som yder bostøtte til borgere bosiddende i egen bolig i Aalborg Kommune. Arbejdstiderne vil derfor som udgangspunkt være tilrettelagt i tidsrummet fra 7.00-17.00 i hverdagene. Hvem vil vi gerne høre fra : Vi vil gerne høre fra dig, som ønsker at arbejde med individuelt tilrettelagt støtte til voksne mennesker med lettere fysiske- og eller psykiske udviklingshandicaps. Du trives med en høj grad af selvstændighed i planlægning og udførelsen af dit pædagogiske arbejde og evner samtidig at gå i forlængelse af det pædagogiske fundament som Bostøtteteamet er fælles om. De mennesker som modtager bostøtte fra Bostøtteteamet har alle udviklingshandicaps, som bevirker at de er bevilliget pædagogisk støtte efter Servicelovens § 85 eller §82B. I Bostøtte teamet yder vi bostøtte til gennemsnitligt 150 mennesker om ugen, nogle i et kortere varigt forløb – andre i længere indsatser. Vi yder pædagogisk støtte til mennesker som er i deres ungdomsliv og har behov for hjælp og støtte til at finde ud af at bo og leve selvstændigt, mennesker som er midt i livet og mennesker som er i livets efterår, og fortsat har behov for hjælp og støtte til at kunne leve et selvstændigt liv i egen bolig. Fælles for alle medarbejdere er, at de i løbet af ugen yder støtte til mennesker med stor variation i deres behov, har mange forskelligartede opgaver og samarbejder med mange forskellige instanser. Fælles for alle bostøtteindsatser er, at de udspringer af den enkelte borgers indsatsmål aftalt mellem borger og dennes rådgiver. Hertil er alt støtte fra bostøtteteamet forankret i en dyb faglighed, hvilket betyder, at alle borgere som modtager bostøtte fra os kan forvente en bostøtte som: Sætter mennesket først og møder den enkelte med blik for dennes individualitet Er mentaliserende Er regulerende if. arousal, stemninger og behov Bruger relationen som løftestang for at arbejde regulerende og udviklingsorienteret Er tryghedsskabende Støtter til selvstændighed Er lyttende Har en høj etik og repræsenterer en høj grad af ordentlighed når vi besøger den enkelte i dennes hjem Aflæser tegn og afstemmer sig disse Er opmærksom på sprogets betydning if. at fremme selvstændighed og et åbent mindset. Vi er kendt for at være en arbejdsplads med høj faglighed, lavt sygefravær og med stor trivsel og arbejdsglæde. Vi vægter den indbyrdes sparring og arbejder støt med evig kvalificering af denne. Vi forventer derfor at alle tager del i et sparringsfællesskab, hvor vi er refleksive over egen praksis, opsøgende på viden og åbne for at der stilles spørgsmål til praksis. Vi afholder daglige overlaps med mulighed for sparring, og har hertil personalemøde 2 timer hver 2. uge. Vi har erfaringer for, at vores faglige kunnen og arbejdsmiljø styrkes af, at vi orienterer os på tværs i ledelsesfeltet if. at få de rette kompetencer i spil, hvor behovene måtte opstå. Vi motiveres af at støtte den enkelte borger i at leve sit liv så uafhængigt og meningsfuldt som muligt. Det er det, vi er fælles om, stolte af og dedikerede til – og vi vil gerne have dig med. Du ansættes til det samlede ledelsesfeltet, og i og med at vi betragter ledelsesfeltet som en fælles arbejdsplads, forventer vi også at alle tager del i opgaver på tværs af organisationen, hvis der opstår behov for det. Det betyder, at vi forventer, at vi hver især løser vores opgaver med stor ansvarlighed, og hertil også byder ind og tager fælles ansvar for de opgaver som opstår med kort varsel. Centralt i funktionen som bostøtte er, at du evner at have overblik og skabe struktur, både i støtten til borgeren, men også if. de opgaver du er ansvarlig for. Vi forventer derfor at du: Er uddannet pædagog eller besidder lignende relevant uddannelse. Har overblik og kan handle i pressede situationer. Har erfaring med og lyst til at arbejde med mennesker med udviklingshandicap. Kan motivere og inspirere – og tør handle anderledes og skaber betingelser så borgerens potentiale ses og sættes i spil. Er fagligt velfunderet, udviklingsorienteret og tager medansvar for kvalificering af praksis og udvikling af organisationen. Er reflekterende og har etiske overvejelser over egen praksis. Kan fungere selvstændigt såvel som være del af et team. Kan arbejde systematisk med indsatsmål og delmål – med blik for borgerens mål, samt evne til at redegøre for valg af metoder samt evaluering af effekten af indsatsen. Er skriftligt velformuleret og har gode IT-kundskaber. Kan skabe og indgå i en positiv dialog. Har viden om neuropædagogik Vi tilbyder: At det vi har beskrevet, at vi forventer af dig, også er det, du kan forvente af os At du bliver del af et team med engagerede kollegaer med høj faglighed og øje for vidensdeling. At du bliver del af en organisation, hvor vi arbejder målrettet med at støtte den enkelte i at leve et så uafhængigt og indholdsrigt liv som muligt. At du bliver en del af en aktiv og omskiftelig hverdag med mange spændende udfordringer. At du bliver del af et velfungerende arbejdsmiljø, som vi finder centralt for at lykkes med kerneopgaven. Kollegial respons og supervision if. praksis. Om Bofællesskaber, Bostøtte og Værested: Bofællesskaber, Bostøtte og Værested er del af Voksenafdelingen i Job og Velfærd, og er organisatorisk en del af Center for Livskraft. Vi er i Bofællesskaber, Bostøtte og Værested fælles om en arbejdsplads, som dækker over syv bofællesskaber uden nattevagt, et team af bostøtte medarbejdere, som yder bostøtte til ca. 155 borgere i hele Aalborg Kommune samt Værestedet Perlen – et uvisiteret dag- og fritidstilbud. I bofællesskaberne ydes der støtte efter SEL § 85, på Værestedet efter SEL § 79 og i Bostøtten efter SEL § 85 og §82B. I alt er vi i ledelsesfeltet i kontakt med ca. 300 mennesker med letter fysiske og/eller psykiske udviklingshandicaps i gennemsnit om ugen via bofællesskaberne, bostøtten og Værestedet Perlen. Vi har stor viden og erfaring i mødet med mennesker med udviklingshandicaps. Vi arbejder ud fra en neuropædagogisk referenceramme, suppleret med viden om psykiatri og udviklingshandicap, motiverende samspil, affekt regulering samt udviklingshandicaps og seksualitet. Vi ved dog ikke alt – og vi orienterer os løbende imod en tværfaglig tilgang i samspil med både borgeren selv, dennes netværk og samarbejdsparter internt og eksternt. Vi møder den enkelte med en forventning om, at ethvert menneske kan noget, kan lære noget og har ønsker og drømme, som motiverer. Centralt i arbejdet som pædagog i Bofællesskaber, Bostøtte og Værested forventes en høj grad af respekt i mødet med borgeren med blik for såvel borgerens integritet samt ydmyghed if. din færden i borgerens hjem. Måske har du spørgsmål I det tilfælde er du velkommen til at kontakte assisterende leder Tanja Finnerup på tlf. 25 20 56 61 eller leder Anne Bøjer på tlf. 25 20 03 11. Henvendelse kan rettes i hverdage i tidsrummet 9.00-14.00 fra 2. januar og fremefter. Vigtige datoer Ansøgningsfrist er torsdag den 19 januar 2023. Vi forventer at afholde samtaler tirsdag den 24. januar 2023 i tidsrummet kl. 8.00 – 15.00 Samtalerne vil finde sted på Værestedet Perlen, Kastetvej 26K, 9000 Aalborg. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomster mellem KL og SL. Der indhentes straffeattest og reference inden endelig ansættelse. Kørekort er en forudsætning og vi forventer at du har egen bil til rådighed. Kørsel godgøres med skattefri kørselsgodtgørelse i henhold til Skattesrådets kørselstakster. Send ansøgning Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang. Aalborg Kommunes Voksenafdeling Vores DNA – en del af noget større I Voksenafdelingen vil vi være pionerer i faglig særklasse. Vi sætter mennesket først, og sammen styrker vi den enkeltes potentiale. Det er denne spændende organisatoriske virkelighed, du får mulighed for at blive en del af. Vi har en stærk kultur, der omfavner et lige så stærkt menneskesyn. Vi tror på, at alle mennesker er forskellige og derfor har unikke måder at være betydningsfulde på. Det gælder både de mennesker, vi er her for, og de mennesker vi er her sammen med. Som en del af forvaltningen Job og Velfærd har vi en hel central rolle i at sikre vækst, fælleskab og velfærd i Aalborg Kommune. Læs mere om vores organisation, og hvad vi står på her: Nye Fælles Veje – vores strategi på det specialiserede område Med mennesker i fokus - Voksenafdelingens vision, kerneopgave og resultatmål Vi udvikler os sammen - Aalborg Kommunes grundfortælling og DNA Aalborg Kommunes ledelsespolitik 4 for fællesskabet – Aalborg Kommunes personalepolitik I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold. Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger. Vores kommune – i rivende udvikling Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.