Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Oplærings- og introduktionsansvarlig sygeplejerske til Sengeafsnit for Lungesygdomme, Regionshospitalet Gødstrup

  • Region Midtjylland
  • Hospitalsparken 15,7400Herning,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Spændende ny stilling som oplærings- og introduktionsansvarlig sygeplejerske på den bedste arbejdsplads! I Sengeafsnit for Lungesygdomme vil vi give vores nyansatte personale den allerbedste start på ansættelsen hos os, så derfor har vi en nyoprettet spændende stilling ledig som oplærings- og introduktionsansvarlig sygeplejerske pr. 1. marts 2023 eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer ugentligt i skiftende vagter og med weekendvagt hver 3. weekend, hvor du indgår som en del af afsnittets sygeplejepersonale. Du skal være uddannet sygeplejerske og brænde for at introducere, oplære og udvikle. Søger du en afdeling i vækst, med højt til loftet, gode kollegaer og godt humør, så er vi klar til at tage imod dig! Vi søger både dig, der er ekspert inden for lungesygdomme, og dig der har mod på at blive dette. Sengeafsnit for Lungesygdomme – en kanon arbejdsplads: Vi er et sengeafsnit for lungesygdomme aktuelt med plads til 16 lungepatienter, og i hverdagene 3 korttids-medicinske patienter.  Vi varetager udredning, behandling, pleje og rehabilitering af patienter med lungemedicinske sygdomme, hovedsageligt lungecancer og kronisk obstruktiv lungesygdom på specialiseret niveau. Afsnittet er kendetegnet ved: Et konstruktivt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med tværfaglige konferencer. At gensidig anerkendelse, viden- og erfaringsdeling samt kontinuitet og kvalitet er en naturlig del af hverdagen. Sygeplejen er organiseret som makkerskab med tildelt patientpleje i en teambaseret plejeform. Det betyder, at vi arbejder i mindre teams med tildelt patientpleje og kollegialt makkerskab. Makkerskabet giver mulighed for vejledning og sparring knyttet til sygeplejen samt mulighed for at bistå hinanden med praktiske opgaver og en sikker guidning ind i specialet. Etik, kommunikation, relationer og høj faglighed er områder, vi vægter højt i det daglige arbejde med patienter, pårørende og kollegaer samt med tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere. Ugentlige tavlemøder og undervisning i specialespecifikke emner. Etisk refleksion med ekstern konsulent, hvor vi tager udgangspunkt i oplevelser fra daglig praksis. Den gode velkomst - af dig! Dine opgaver som oplærings- og introduktionsansvarlig sygeplejerske: Planlægning og koordinering af undervisnings- og introduktionsforløbene. Undervisning i specialet og i basal sygepleje. Introduktion og undervisning i stuegang m.m. Målsamtaler. Bedside-oplæring. Introducere til Medicinsk Afdeling. Introducere til det tværfaglige samarbejde. Du vil få et tæt samarbejde med oversygeplejersken og sygeplejerske med specialfunktion i forhold til oplærings- og introduktionsforløbene i afsnittet. Opgaven med at introducere har tidligere ligget hos vores sygeplejerske med specialfunktion, og hun vil sikre, at du kommer godt i gang med opgaven – og naturligvis stå til rådighed for sparring. I de perioder, hvor arbejdsopgaverne omkring introduktion og oplæring er få, vil du indgå som en del af afsnittets samlede sygeplejenormering. Vi forventer af dig, at du Er fortrolig med den basale sygepleje. Har gode samarbejdsevner. Brænder for at videreformidle og oplære personale. Er vant til at lave sidemands-oplæring. Har lyst og evne til at sætte dig grundigt ind i den faglige viden omkring specialet. Selvstændigt kan udvikle det nødvendige undervisningsmateriale – gerne med inspiration/afsæt i det nuværende. Har gode relationelle og kommunikative kompetencer. Er fleksibel, imødekommende, omstillingsparat, positiv og engageret. Er med til at skabe en udviklende kultur og er handlekraftig. Kan være kreativ og kan se løsninger på mange fronter. Har gode IT-kompetencer – som minimum på brugerniveau. Gerne videreuddannelse – eller mod på at gennemføre det på sigt. Vi tilbyder dig: Lungemedicinsk speciale, hvor der aktuelt er stort fokus på forbedringer af patientforløbene. Bl.a. tilbyder vi NIV (non invasiv ventilation) og High Flow iltbehandling Sygeplejerske med specialfunktion, der har skrevet masterprojekt om netop udskrivelse. Medarbejdere, der er dedikerede til at arbejde med patienter, der lider af lungemedicinske sygdomme - og som er super gode til det! En hverdag præget af uforudsigelighed, hvor vi holder fokus på kvalitet og udvikling. Ugentlig undervisning, tavlemøde og refleksionsseance. En god modtagelse af nye kolleger og planlagt introduktions- og oplæringsprogram. OG llagene ligger klar til at blive sat op på din første dag! Høj prioritet af klinisk kompetenceudvikling og anvender bl.a. SKIK som redskab til læring. Weekend-arbejde hver 3. weekend i 8-timers vagter, og med 2-3 ekstra weekender pr. år. Engagerede kolleger, som interesserer sig for hinanden og sætter pris på at bevare vores gode arbejdsmiljø. Et afsnit, hvor vi har flere dage med kage end uden. Du kan læse mere om vores Afsnit for Lungesygdomme: https://www.regionshospitalet-goedstrup.dk/afdelinger/medicinsk-afdeling/lungesygdomme/ Giv os gerne et kald, hvis du har spørgsmål eller bare vil vide lidt mere om os: Du er meget velkommen til at kontakte enten oversygeplejerske Michael Ahle Stadsbjerg på 78430438 eller sygeplejerske med specialfunktion Lene Møller Schmidt på 78431623. Vi byder meget gerne på en kop kaffe eller en Pepsi Max! Stillings - og funktionsbeskrivelse findes her. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest. Du kan søge stillingen ved at klikke på "søg job". Vedhæft din ansøgning og dit CV sammen med relevante bilag. Din ansøgning vil vi glæde os til at modtage senest mandag den 23. januar 2023. Samtaler afholder vi onsdag den 25. januar eller efter aftale. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.